Praktyczne zastosowanie SAP ERP 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Zajęcia Integracyjne

Moduł 1
Systemy informatyczne logistyki

Moduł 2
Wprowadzenie do systemu SAP
1.    Zintegrowane systemy informatyczne
2.    System SAP –  główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu

Moduł 3
Gospodarka materiałowa (MM)

1.    Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie
2.    Zarządzanie danymi zakupowymi
3.    Definiowanie dostawców i klientów. Walidacja dostawców
4.    Inwentaryzacja
5.    Przyjęcia towarów
6.    Proces zakupu materiałów

Moduł 4
Planowanie i kontrolowanie produkcji (PP)
1.    Wielopoziomowe struktury materiałowe
2.    Definiowanie marszrut i centrów pracy
3.    Planowanie procesu produkcyjnego
4.    Raportowanie z produkcji
5.    Zapotrzebowania materiałowe
6.    Różne typy produkcji

Moduł 5
Sprzedaż i dystrybucja (SD)
1.    Plany sprzedażowe
2.    Wysyłka towarów
3.    Wystawianie dokumentów sprzedażowych
4.    Strategie cenowe, promocje i obniżki
5.    Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym

Moduł 6
Kontrola jakości (QM)
1.    Charakterystyki i plany kontroli
2.    Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży
3.    Automatyzacja procesów

Moduł 7
Zarządzanie magazynem (WM)
1.    Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM
2.    Proces kontroli jakości na magazynie


Moduł 8

Finanse przedsiębiorstwa (FICO)

1.    Rachunkowość
2.    Controlling

Moduł 9
Testy integracyjne

1.    Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego

Moduł 10
Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP

1.    Ustawienia konfiguracyjne
2.    Business workflow
3.    Uprawnienia i zagadnienia programistyczne ABAP


Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182*

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

sobota 8:45 - 15:45

niedziela 8:45 - 15:45

TERMINY ZAJĘĆ 

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

  • 2-3.03.2019
  • 30-31.03.2019
  • 4-5.05.2019
  • 1-2.06.2019
  • 29-30.06.2019
  • 21-22.09 .2019


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny