Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

BLOK 1: INTEGRACJA 

 • Warsztaty integracyjne

BLOK 2: PSYCHOLOGIA POZYTYWNA I WELL-BEING (DOBROSTAN) W ORGANIZACJI

 • Psychologia pozytywna i well-being (dobrostan) w organizacji – wstęp teoretyczny
 • Kapitał psychologiczny: wykorzystanie zasobów osobistych wspierających rozwój efektywności i dobrostanu pracowników
 • Design thinking i metody pomiaru dobrostanu w organizacji

BLOK 3: STRATEGIE HR W BUDOWANIU DOBROSTANU PRACOWNIKÓW

 • HR z lotu ptaka – jak kompleksowo rozwijać procesy HR w organizacji
 • Wartości w organizacji: kultura organizacji, leadership, HR
 • Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników w organizacji
 • Coaching menedżerski i career coaching metodami budowania dobrostanu w organizacji

BLOK 4: BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Budowanie zaangażowania pracowników z wykorzystaniem metodologii HOGANA
 • Model PERMA jako podstawa budowy zaangażowania w organizacji
 • Job crafting – metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy
 • Motywacja wewnętrzna i flow w zadaniach zawodowych 

BLOK 5: ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM W ŚWIECIE VUCA

 • Tworzenie organizacji z ludzką twarzą – w stronę turkusowego modelu zarządzania
 • Budowanie dobrostanu menedżera i organizacji w rosnącej złożoności biznesu w świecie VUCA

BLOK 6: ROLA ZASOBÓW FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH W BUDOWANIU DOBROSTANU PRACOWNIKÓW

 • Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Work & life integration – nowe podejście do budowania harmonii w życiu osobistym i zawodowym. Case study z nowoczesnej organizacji IT

SPOTKANIE Z: LEKARZEM, DIETETYKIEM, FIZJOTERAPEUTĄ, ARCHITEKTEM

 • Potencjał energetyczny mózgu – neuronauka w praktyce
 • Znaczenie prawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju kariery zawodowej
 • Profilaktyka schorzeń układu ruchu i krążenia w pracy biurowej o wysokim poziomie stresu

  • „Design” – efektywnie czy efektownie? Relacja człowiek-przestrzeń w zrównoważonym środowisku pracy
  • Dobrostan pracownika w perspektywie robotyzacji i automatyzacji miejsca pracy

BLOK 7: BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W MIEJSCU PRACY

 • Komunikacja, mediacje i rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby
 • Dobra praktyka w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy

BLOK 8: TWORZENIE KULTURY WELL-BEINGU W ORGANIZACJI

 • Skuteczne wdrażanie programów health i well-being w organizacjach biznesowych
 • Employer branding w procesie budowania pozytywnej kultury organizacji

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200 *
 (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia mają głównie formę warsztatową i prowadzone są metodami aktywizującymi.

Prezentowane będą również praktyczne case-study oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania well-beingu i zdrowia we współczesnych organizacjach/instytucjach działających na rynku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty: 8.45 - 17.30
 • niedziele: 8.45 - 15.45


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34