Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: 7900 zł - możliwość płatności w dwóch ratach po 3950 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 7110 zł * - możliwość płatności w dwóch ratach po 3555 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 7600 zł *

    * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 34