Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI 

PATRON MEDIALNY STUDIÓW 

CEL STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu budowania well-beingu (dobrostanu) i zdrowia (psychicznego i fizycznego) w miejscu pracy. Uczestnicy rozwiną również praktyczne umiejętności oraz kompetencje potrzebne do tworzenia i skutecznego wdrażania programów rozwoju well-beingu (dobrostanu) i zdrowia we współczesnych organizacjach/instytucjach. 

Uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać well-being (dobrostan) i dbać o zdrowie w miejscu pracy w ujęciu holistycznym, uwzględniającym:

a) Różne wymiary funkcjonowania organizacji:

 • Indywidualny (jednostka)
 • Zespołowy
 • Organizacyjny
 • Środowiskowo/kontekstowy

b) Różne aspekty funkcjonowania pracowników:

 • Fizyczny
 • Psychiczny
 • Społeczny
 • Intelektualny

KIEROWNIK STUDIÓW 

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska – psycholog pracy i organizacji, trener, coach, wykładowca akademicki, badacz.

Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych praktykom zajmującym się rozwojem: „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu”
oraz „Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego PERMA służącego podnoszeniu dobrostanu. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a. Twórczyni marki Pozytywna Organizacja.pl.

Jako trener i coach specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach).

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

GŁÓWNE ATUTY 

 • 200 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
 • Praktycy dla praktyków: nasi wykładowcy to zarówno wybitni naukowcy (uznani w Polsce i na świecie) i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania dobrostanu i zdrowia w organizacjach/instytucjach
 • Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, prezentacji case study i przykładów dobrych praktyk
 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
 • Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych baz danych, tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest
 • Dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów "Financial Times"
 • Podręcznik pt. „Psychologiczny model dobrostanu w pracy” autorstwa dr Agnieszki Czerw

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY  

„Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” to pierwsze studia podyplomowe na polskim rynku, które w sposób interdyscyplinarny i holistyczny ujmują problematykę well-beingu oraz zdrowia w miejscu pracy. Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy naukowej, dobrych praktyk oraz doświadczeń ekspertów z dziedzin takich jak: psychologia pozytywna, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), neuronauka, medycyna, dietetyka, projektowanie przestrzeni, employer branding oraz wielu innych, stanowią unikalną ofertę na rynku i doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych organizacji/instytucji.

Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki dobrostanu studia wyposażą uczestników w unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią im samodzielne i profesjonalne tworzenie oraz wdrażanie programów rozwoju well-beingu i zdrowia w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym.

ADRESACI STUDIÓW 

Adresatami studiów są: menedżerowie i liderzy, specjaliści z zakresu HR (Human Resources), HR biznes partnerzy, coachowie, trenerzy rozwoju osobistego i biznesu, konsultanci ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i niezależni eksperci z tego obszaru, Chief Happiness Officer’s (CHO), właściciele firm, właściciele start-upów, pracownicy działów BHP, psychologowie pracy oraz wszystkie osoby, które mają wpływ na budowanie kultury organizacji i/lub są zainteresowane problematyką dobrostanu pracowników.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • Mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
 • Dr Anna Werner-Maliszewska
 • Mgr Marta Pawlikowska-Olszta
 • Dr Piotr Pilch
 • Dr Anna Syrek-Kosowska
 • Dr Katarzyna Pilipczuk
 • Mgr Beata Wolfigiel
 • Malwina Puchalska
 • Dr Lidia Czarkowska
 • Dr hab. Agnieszka Mościcka-Teske
 • Joanna Berendt
 • Piotr Ferdyn
 • Lek. med. Małgorzata Bora
 • Mgr Joanna Sobczak
 • Mgr Ewa Włodarczyk
 • Mgr Marek Wzorek
 • Inż. arch. Marek Możdżyński
 • Mgr Magdalena Wilczak
 • Dr Barbara Zych
 • Dr Aleksandra Przegalińska-Skierowska

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Obecność na 90% zajęć
 • Pisemne opracowanie grupowego projektu wdrożenia strategii rozwoju well-beingu (dobrostanu)/zdrowia pracowników
 • Obrona projektu przed komisją egzaminacyjną


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34