Polityka compliance w organizacji 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Zajęcia zostały pogrupowane w trzech blokach:

Blok I.   Infrastruktura etyczna organizacji

Zagadnienia szczegółowe:

 • Etyka w zarządzaniu organizacją
 • Wartości w kulturze organizacji
 • Interesariusze organizacji. CSR
 • Konflikt interesów i zarządzanie konfliktem interesów
 • Problem nadużyć:  mobbing, molestowanie, dyskryminacja i relacje nieformalne
 • Decyzja i konflikt w organizacji. Elementy psychologii
 • Projektowanie programów etycznych
 • Whistleblowing
 • Audyt etyczny

Blok II. Prawne otoczenie organizacji

Zagadnienia szczegółowe:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Elementy prawa handlowego
 • Elementy prawa pracy
 • Regulacje w zakresie compliance (krajowe/międzynarodowe)
 • Przepisy o ochronie danych osobowych
 • Przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych
 • Regulacje w zakresie korupcji

Blok III. Compliance w organizacji – rozwiązania i strategii

Zagadnienia szczegółowe:

 • Kompleksowy program compliance (m.in.: compliance w kulturze organizacji, praktyka działań specjalisty ds. compliance, aspekty śledczo-kontrolne, raportowanie, błędy w systemach compliance, postępowanie karne w organizacji, zarządzanie ryzykiem compliance, due diligence, projektowanie kodeksów etycznych i opracowywanie procedur wewnętrznych, compliance wobec kontroli zewnętrznej)
 • Audyt compliance
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć
 • Compliance w firmie – wybrane praktyki (panele eksperckie dot. funkcjonowania compliance w firmach z różnych sektorów gospodarki)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180*

 *jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

Studia są realizowane w cyklu dwusemestralnym. To 180 godzin wykładów, ćwiczeń, warsztatów prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i ekspertów z firm o bogatych doświadczeniach w zakresie działań compliance.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • Sobota 8:45-17:30
 • Niedziela 8:45-15:45

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów dla nowej nowej edycji (semestr I):

 • 19.10.2019 - 20.10.2019
 • 30.11.2019 - 01.12.2019
 • 14.12.2019 - 15.12.2019
 • 04.01.2020 - 05.01.2020
 • 01.02.2020 - 02.02.2020

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny