Ochrona danych osobowych 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

 Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych


CEL STUDIÓW 

Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

ADRESACI STUDIÓW 

  • Prawnicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych
  • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej
  •  Pracodawcy
  •  Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia   kwalifikacji
  •  Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Zajęcia na studiach podyplomowych kończą się egzaminem końcowym w formie testowej, obejmującym 45 pytań  z zakresu tematyki objętej programem Studium.


W trakcie zajęć odbywają się zaliczenia z przedmiotów wymienionych poniżej polegające na pracy grupowej:

  • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne)
  • Prawne i praktyczne  aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych)

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 43