Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
  • I edycja – rekrutacja trwa do 20 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2020 roku

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: lekarz, magister)
  • Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • Kopia dowodu wpłaty wpisowego
  • CV

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych