Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych 

Prof. dr hab. Dorota Dobija – Kierownik studiów

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze edukacyjnym. Zajmowała się tworzeniem nowych produktów edukacyjnych i ich promocją na rynkach międzynarodowych. Rozwijała projekty badawcze i ich promocję na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Projektowała i wdrażała systemy motywacyjne w sektorze edukacyjnym.
Prowadziła projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Była kierownikiem grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ze środków unijnych.
Posiada międzynarodowe doświadczenie – jest wykładowcą w prestiżowym programie EURO*MBA realizowanym przez konsorcjum sześciu instytucji: Audencia Nantes, EADA, HHL, IAE-Aix, Akademię Leona Koźmińskiego i Maastricht University. Pełni funkcję Vice-Prezydentki European Management Academy (EURAM) w siedzibą w Brukseli.

Zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami w obszarze ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności w zarządzaniu organizacjami.
Pełni funkcję kierowniczki studiów doktoranckich. Kieruje również Katedrą Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.


Prof. dr hab. Jerzy Cieślik

W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce.
Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: "Jak uruchomić własny biznes" oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule.
W  2007 r. Prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

Mgr Katarzyna Piotrowska

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze: statystyka, psychologia ekonomiczna, edukacja, podejmowanie ryzyka, metodologia badań społecznych.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Zajmuje się badaniami jakościowymi organizacji w ramach paradygmatu interpretatywnego, krytyczną teorią zarządzania, action research, teorią profesjonalizacji. Prowadził badania pracowników wiedzy (knowledge-workers) na przykładzie programistów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniem tożsamości i kształtowania ról w projektach open source na przykładzie społeczności wikipedystów, którą analizował metodami etnografii uczestniczącej. Analizuje także przemiany organizacyjne zachodzące na uczelniach i bierze udział w debacie publicznej o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce. Uprawia antropologię organizacji, dziedzinę z pogranicza zarządzania, socjologii i antropologii.


Dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawczo - naukowe skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

Mgr Petra Pawłowska

Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie kończy doktorat z bankowości i finansów. Jest wykładowcą ekonometrii, bankowości i finansów, pełniąc przy tym funkcję koordynatora specjalizacji Bankowość Międzynarodowa w programie magisterskim F&A. Uczestniczy także w projektach badawczych z zakresu bankowości i zarządzania. Jednocześnie zajmuje stanowisko asystenta wiceprezesa w Citi Bank.


Prof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Zajmuje się badaniami jakościowymi organizacji w ramach paradygmatu interpretatywnego, krytyczną teorią zarządzania, zagadnieniami zaufania. Uprawia antropologię organizacji, dziedzinę z pogranicza zarządzania, socjologii i antropologii. Visiting scholar na Stanford University. W 2012 powołana do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W 2013 została laureatką konkursu "Lider" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako jedyna przedstawicielka nauk społecznych i ekonomicznych. Członek, Akademii Młodych Uczonych PAN, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

Profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu artykułów i książek naukowych. Między innymi: psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, psychologia zachowań ekonomicznych i konsumenckich i wielu innych.

Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Przez wiele lat była pracownikiem naukowym i wykładowcą na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Odbyła wiele staży na uczelniach zagranicznych, między innymi: w IESEG Business School w Paryżu oraz na National University of Singapore. Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PEKAO S.A. Investment Banking oraz członkiem Komitetu Audytu. Prowadzi międzynarodowe badania w obszarze działalności banków oraz ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem. Jest zdobywczynią wielu prestiżowych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe, prace badawcze oraz całokształt dorobku. Autorka popularnej książki o kryzysach bankowych „Anatomia kryzysów bankowych”. Założyła i prowadzi bloga „Polska Oszczędza” poświęconemu tematyce inwestowania oszczędności. Jest współtwórczynią Ryzykometru inwestycyjnego – aplikacji podpowiadającej, jak inwestować oszczędności.

Prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od roku 2003). Do roku 2003 pracownik naukowy w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991 – 1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania. Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów polskich przedsiębiorstw, np. Zakładów Azotowych we Włocławku, Huty Katowice, Stoczni Jachtowej w Gdańsku, Portu Morskiego w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie, Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Huty Warszawa i wielu innych. Od roku 2006 Kierownik Studium Doktoranckiego.


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych