Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

I. Przedmioty wprowadzające

 1. Projekt badawczy jako projekt przedsiębiorczy
 2. Statystyka i wnioskowanie statystyczne
 3. Wprowadzenie do badań jakościowych
 4. Wprowadzenie do baz danych (SQL)

II. Blok – metody badawcze

 1. Ekonometria
 2. Zaawansowane metody jakościowe (w tym case study)
 3. Eksperyment w naukach społecznych
 4. Big Data and Data Mining (including Text Mining)

III. Blok – kompetencje badacza

 1. Prawa autorskie i etyka badań naukowych
 2. Zasady upowszechniania i komercjalizacji wyników badań oraz transferu wiedzy do sfery społecznej i gospodarczej
 3. Badania empiryczne w praktyce (w tym jak pisać artykuły naukowe)
 4. Warsztaty badawcze (formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych. Krytyczna analiza i ocena wyników badań)
 5. Projekty grantów badawczych

IV. Blok – seminaria badawcze

 1. Proseminarium
 2. Seminaria przygotowawcze
 3. Seminaria badawcze


Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 194 razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami
(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają cztery semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • poniedziałek: 17.00-19.30
 • wtorek: 17.00-19.30


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych