Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 250 zł
  • Cena: 18 000 zł, możliwość płatności w czterech ratach po 4500 zł za semestr
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 16 200 zł za całe studia
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 17 100 zł za całe studia

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
 Akademia Leona Koźmińskiego 
 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
 BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl


Kontakt:

Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych