Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Bartosz Malczewski

Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie z tytułem magistra farmacji oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. W branży farmaceutycznej od 1996 roku. Tworzył i realizował strategie marketingowe w globalnych koncernach farmaceutycznych takich jak Merck Sharp & Dohme, Novartis, Abbott.

Czytaj więcej

Swoją karierę rozpoczynał jako Product Manager zarządzający szeregiem produktów innowacyjnych, dalej kontynuował swoje doświadczenie marketingowe jako szef marketingu odpowiedzialny za strategie grup produktowych, a od roku 2008 pełnił funkcję szefa sprzedaży odpowiedzialnego za zespół specjalistów promujących zarówno leki dojrzałe na rynku otwartym jak i innowacyjne leki specjalistyczne. Od roku 2009 na stanowisku dyrektora działu i pełniąc rolę członka zarządu odpowiadał za pełny wynik finansowy zespołu marketingowo-sprzedażowego na rynku otwartym, a później na rynku specjalistycznym leków biologicznych. W roku 2010 był odpowiedzialny za proces integracji zespołów komercyjnych firm Abbott Laboratories z Solvay Pharmaceuticals. W roku 2012 rozpoczął tworzenie i do dziś zarządza firmą 2Pharma, która specjalizuje się w internetowym marketingu treści medycznych. Jest twórcą innowacyjnego narzędzia służącego do przeglądania i zbierania treści z internetowych forów dyskusyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu farmaceutycznego w ramach Akademii Marketingu Farmaceutycznego, której jest założycielem. Od roku 2015 współtworzy i rozwija oparty na szwajcarskich standardach projekt Compass Point będący usługą doradczą dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność usług medycznych w zarządzanych przez nich placówkach medycznych. Przez ostatni czas zajmuje się zagadnieniami związanymi z dostosowaniem klasycznych form marketingowych do współczesnego środowiska jakim jest Internet, czyli współczesnego PharmaMarketingu.

O STUDIACH: 

Branża farmaceutyczna to zdecydowanie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, zarówno w Polsce jak i na świecie. Cechuje się dużą innowacyjnością w obszarach związanych z oferowanymi produktami i świadczonym serwisem pomagając na co dzień lekarzom i ich pacjentom w walce o zdrowie i lepszą jakość życia. Ponadto to właśnie branża farmaceutyczna jest nadal jedną z wiodących pod względem wysokości zarobków pracowników na stanowiskach managerskich.

Studia podyplomowe „Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej” są wprowadzeniem do świata firm farmaceutycznych i medycznych, które mają przygotować absolwentów do pracy w działach komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działu marketingu. Program studiów został przygotowany tak, aby słuchacze nie tylko poznali podstawowe pojęcia oraz zasady funkcjonowania branży, ale przede wszystkim byli gotowi, poprzez uzyskanie odpowiednich kompetencji, do samodzielnej pracy na stanowiskach managerskich oraz potrafili zaprezentować swoje umiejętności podczas rozmów rekrutacyjnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą firm farmaceutycznych

Współautorzy programu: Bartosz Malczewski, Artur Raba

CEL STUDIÓW 

 1. Przygotowanie do pełnienia funkcji managerskich w obszarach marketingu branży farmaceutycznej.
 2. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w środowisku komercyjnym firm farmaceutycznych.
 3. Zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w poszczególnych dziedzinach rynku farmaceutycznego, zrozumienie organizacji i jej otoczenia.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Słuchacze kierunku „Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej” m.in.:

 • Poznają zasady tworzenia Planu Marketingowego.
 • Odkryją reguły zarządzania cyklem rozwoju produktu.
 • Nauczą się tworzyć efektywne kampanie marketingowe.
 • Poznają nowoczesne narzędzia stosowane w wielokanałowej komunikacji skierowanej do Klientów, w tym rozwiązania Digital Marketingu.
 • Poznają reguły i zasady budowania efektywnego zespołu pracowników.
 • Rozwiną najważniejsze umiejętności biznesowe decydujące o sukcesie managera w firmie farmaceutycznej.
 • Nauczą się zarządzać i współpracować z zespołami różnego typu, m.in. sprzedażowym, rozproszonym, projektowym, „młodym” i „dojrzałym”.
 • Poznają regulacje Prawa Farmaceutycznego.
 • Zdobędą niezbędne kompetencje do pełnienia roli Managera Marketingu w firmie farmaceutycznej obejmujące zarządzanie marketingiem oraz zarządzanie zespołem.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia dedykowane są tym wszystkim, którzy chcą zdobyć i/lub wzmocnić swoje kompetencje w dziedzinie marketingu i zarządzania w branży firm farmaceutycznych, a szczególnie dla:

 • Pracowników firm farmaceutycznych (Działów Marketingu/ Sprzedaży/ Działów Wsparcia)
 • Absolwenci studiów wyższych, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą farmaceutyczną

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Bartosz Malczewski

Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie z tytułem magistra farmacji oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. W branży farmaceutycznej od 1996 roku. Tworzył i realizował strategie marketingowe w globalnych koncernach farmaceutycznych takich jak Merck Sharp & Dohme, Novartis, Abbott. Swoją karierę rozpoczynał jako Product Manager zarządzający szeregiem produktów innowacyjnych, dalej kontynuował swoje doświadczenie marketingowe jako szef marketingu odpowiedzialny za strategie grup produktowych, a od roku 2008 pełnił funkcję szefa sprzedaży odpowiedzialnego za zespół specjalistów promujących zarówno leki dojrzałe na rynku otwartym jak i innowacyjne leki specjalistyczne. Od roku 2009 na stanowisku dyrektora działu i pełniąc rolę członka zarządu odpowiadał za pełny wynik finansowy zespołu marketingowo-sprzedażowego na rynku otwartym, a później na rynku specjalistycznym leków biologicznych. W roku 2010 był odpowiedzialny za proces integracji zespołów komercyjnych firm Abbott Laboratories z Solvay Pharmaceuticals. W roku 2012 rozpoczął tworzenie i do dziś zarządza firmą 2Pharma, która specjalizuje się w internetowym marketingu treści medycznych. Jest twórcą innowacyjnego narzędzia służącego do przeglądania i zbierania treści z internetowych forów dyskusyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu farmaceutycznego w ramach Akademii Marketingu Farmaceutycznego, której jest założycielem. Od roku 2015 współtworzy i rozwija oparty na szwajcarskich standardach projekt Compass Point będący usługą doradczą dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność usług medycznych w zarządzanych przez nich placówkach medycznych. Przez ostatni czas zajmuje się zagadnieniami związanymi z dostosowaniem klasycznych form marketingowych do współczesnego środowiska jakim jest Internet, czyli współczesnego PharmaMarketingu.

Artur Raba

Ukończył studia nauczycielskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z tytułem magistra wychowania fizycznego oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji /SGH/. W branży farmaceutycznej od 2000 roku. Był odpowiedzialny za rozwój kompetencji managerskich i sprzedażowych w globalnych koncernach farmaceutycznych takich jak Eli Lilly i Janssen-Cilag. Obecnie /od 2009/ konsultant i trener w dziedzinie sprzedaży i zarządzania w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. efektywności biznesowej, współczesnego przywództwa, sprzedaży i negocjacji, rozwoju kompetencji managerskich, efektywnych strategii interpersonalnych, komunikacji i wystąpień publicznych. Autor szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych, doradca i konsultant z obszaru tzw. „miękkiego” HR, autor artykułów dotyczących sprzedaży, coachingu, zarządzania i przywództwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów oraz przygotowanie i obrona projektu grupowego

Kontakt: 
Agnieszka Pastuszka

Doradca edukacyjny