Logistyka w zarządzaniu 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNER KIERUNKU 


 

PARTNER STRATEGICZNY 

 

 

Koordynator merytoryczny 

Mirosław Antonowicz - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT)-The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu.
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarzadzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarzadzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC)w zakresie logistyki , transportu i zakupów.
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych,.


Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Były ekspert i Członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Vice Przewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, Przewodniczący RN PKP LHS, Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK
 Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz w zakresie w zarządzania  transportem, logistyki, biznes planów i  strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor  koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji.
Autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu  zarzadzania, transportu, marketingu, logistyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł, zasad rządzących logistyką i organizacjami logistycznymi,
 • Umożliwienie zdobycia certyfikacji kompetencji zawodowych,
 • Wzmocnienie pozycji przetargowych na rynku pracy,
 • Poznanie podstaw etycznych w logistyce i transporcie.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży. Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

ADRESACI STUDIÓW 

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, analitycy i stratedzy łańcuchów dostaw, dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów logistycznych, produkcji i sprzedaży. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.
Pełni funkcję  Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu.

dr Marzena Walczak - wybitna Specjalistka od Ceł

Specjalista w zakresie prawa celnego i branży transportowo – spedycyjnej,
Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorstw - Izby Celnej w Warszawie, wykładowca  i trener na kursach i Studiach Podyplomowych SGH i innych.

Dorota Raben

Ekspert z dziedziny logistyki i łańcuchów dostaw, trener, mentor, speaker . 24 lata praktycznego doświadczenia w biznesie.
W 1988 roku ukończyła Chemię na UAM w Poznaniu, gdzie po studiach rozpoczęła pracę.

Od 1991 roku związana z logistyką, której poświęciła całe swoje życie zawodowe do dnia dzisiejszego – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla przedstawicielstwa firmy „Herlitz”, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej „Raben”, po pracę dla „Royal Frans Maas Group”, „Gefco”, czy „FM Logistic”.  Praca zawodowa była związana z poznawaniem logistyki na całym świecie. Obecnie pełni  funkcję Prezesa Zarządu - Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A
Swoją wiedzą praktyczną  i doświadczeniem zawodowym dzieli się prowadząc zajęcia i wykłady z zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm na studiach podyplomowych, MBA oraz DBA na uczelniach:  PAN, Akademia Leona Kożmińskiego oraz SGH.

 • Posiada certyfikat Trenera Organizacji – Brian Tracy International.
Michał Czerwiec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradczo z dziesiątkami firm i osób z bardzo różnych zakresów tematycznych biznesu.

Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych wspierających te zagadnienia.

Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy.

Tadeusz Senda

Radca- Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, były dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów , doradca podatkowy.
Współpracuje z ALK od blisko 15 lat.

Autor szeregu artykułów poświęconych zagadnieniom obrotu towarowego z zagranicą i współautor m.in. podręcznika akademickiego „Prawo celne” wyd. C.H Beck.  Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest handel międzynarodowy, prawo celne oraz prawo transportowe.

Arkadiusz Żurek

Radca- Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, były dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów , doradca podatkowy.
Współpracuje z ALK od blisko 15 lat.

Autor szeregu artykułów poświęconych zagadnieniom obrotu towarowego z zagranicą i współautor m.in. podręcznika akademickiego „Prawo celne” wyd. C.H Beck.  Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest handel międzynarodowy, prawo celne oraz prawo transportowe.

Prof. dr hab. Sebastian Jarzębowski

Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center ALK.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych. Wielokrotne staże zagraniczne na Uniwersytetach w Bonn, Hamburgu, Halle, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

dr Mirosław Antonowicz

Mirosław Antonowicz - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT)-The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu.
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarzadzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarzadzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC)w zakresie logistyki , transportu i zakupów.
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych,.


Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Były ekspert i Członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Vice Przewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, Przewodniczący RN PKP LHS, Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK
 Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz w zakresie w zarządzania  transportem, logistyki, biznes planów i  strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor  koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji.
Autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu  zarzadzania, transportu, marketingu, logistyki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów. Słuchacze w toku studiów muszą zdać także 3 egzaminy (Podstawy współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw, Controlling w logistyce) oraz egzamin końcowy.

Słuchacze przystępujący do procesu certyfikacji Europejskiego Towarzystwa Logistycznego potwierdzającego kompetencje logistyczne na poziomie European Senior Logistician, posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w logistyce, dodatkowo zdają 3 egzaminy obowiązkowe przeprowadzane przez Jednostkę Certyfikującą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu:

 • Podstawy Biznesu
 • Popyt, Produkcja i Planowanie wymagań dystrybucji
 • Logistyka i Projektowanie łańcuchów dostaw

oraz 3 do wyboru spośród:

 • Obsługa klienta
 • Zaopatrzenie
 • Transport
 • Magazynowanie

Łącznie wymagana praktyka w zawodzie weryfikowana podczas Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego:

 • Samodzielne stanowisko kierownicze,
 • Samodzielne prowadzenie projektów logistycznych,
 • Usługi konsultingowe,

przez okres minimum 5 lat.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego.
Dla uczestników studiów którzy wybrali dodatkowy proces certyfikacji kompetencji zawodowych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (z siedzibą w Brukseli) po zdaniu egzaminów i przeprowadzeniu Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego - certyfikat European Senior Logistician.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43