LLM in International Commercial Law 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
  • X edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2019 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2019 roku.*

DODATKOWE WYMAGANIA 

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1, potwierdzona certyfikatem.
  • Ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu prawa.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z zakresu prawa
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

  • +48 (22) 519 23 34