Kontroler finansowy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

16

Analiza Finansowa I 

16

Elementy matematyki finansowej

8

Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

16

Controlling Strategiczny

16

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i 

16

Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) 

16

Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) 

16

Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

16

Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe

16

Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

8

Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

12

Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe.

8

Zajęcia informacyjne

4

Egzaminy

8

RAZEM

192

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)
  • niedziele - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)

 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości