Kontroler finansowy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

16

Analiza Finansowa I 

16

Elementy matematyki finansowej

8

Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

16

Controlling Strategiczny

16

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i 

16

Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) 

16

Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) 

16

Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

16

Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe

16

Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

8

Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

12

Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe.

8

Zajęcia informacyjne

4

Egzaminy

8

RAZEM

192

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)
  • niedziele - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)

 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

  • 14-15.03.2020
  • 28-29.03.2020
  • 18-19.04.2020
  • 30-31.05.2020
  • 6-7.06.2020
  • 20-21.06.2020
  • 26-27.09.2020

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości