HR BUSINESS PARTNER 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
Patron medialny

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Karina Popieluch

kpopieluch@kozminski.edu.pl

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC
Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z Biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi  i ekspertyzy w obszarze Lean Management.
Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, Członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz Partner Merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji i uznany prelegent konferencji branży HR.

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji w oparciu o Systemowe Zarządzanie Efektywnością, Zarządzanie Zmianą, Przywództwo i Kapitał Ludzki.

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących organizacjami kierującymi się orientacją rynkową  przez co umożliwią absolwentowi wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy bądź podjęcie pracy na stanowisku  HR Business Partnera w wybranej przez siebie branży.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru nowoczesnego HR w zakresie realizacji funkcji: partnera strategicznego, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

Doświadczona kadra profesjonalistów kładąca duży nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter wykładów zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących organizacjami kierującymi się orientacją rynkową  przez co umożliwią absolwentowi wzmocnienie jego pozycji na rynku pracy bądź podjęcie pracy na stanowisku  HR Business Partnera w wybranej przez siebie branży.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z obszaru HR.

WYKŁADOWCY 

 • Karina Popieluch
 • Mirosław Sosnowski
 • Agnieszka Saternus
 • Irmina Gocan
 • Iwona Bobrowska-Budny
 • Nadia Kirova
 • Magdalena Kuba
 • Piotr Pilch
 • Marta Szlachcic
 • Maciej Borejko
 • Magdalena Strózik-Rytkowska
 • Bartłomiej Sapała
 • Barbara Zych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem zakończenia studiów jest przygotowanie projektu grupowego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu wsparcia wybranej zmiany organizacyjnej), a także zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej oraz zdanie pisemnego egzaminu testowego po każdym z semestrów. 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA STUDIÓW  


Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji studiów podyplowowych HR Business Partner. Podczas studiów zdobyłem bardzo dużo wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także pomogły mi one ustrukturyzować zdobytą już wiedzę podczas pracy na stanowisku HR Business Partnera. Wpłynęły także na moją efektywność w pracy.


Program studiów jest szeroki i doskonale adresuje zakres obowiązków HRBP w organizacji. Pozwala również zrozumieć  wzajemne zależności pomiędzy HR, a biznesem.
Atutem studiów są wykładowcy, którzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu Human Resources. Znają odpowiedzi na trudne, często „nie książkowe” pytania padające od uczestników studiów.


Dla mnie bardzo ważnym elementem studiów była możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy w większości są profesjonalistami w obszarze HR. Poznanie i zrozumienie działania pracodawców w różnych branżach i różnej wielkości biznesów zmieniło moje postrzeganie na pracę działu HR.
Kierunek studiów polecam każdemu, kto chciałby przygotować się do roli HRBP lub rozwijać będą już na takim stanowisku. Ze względu uniwersalność i wielowątkowość kierunku, mogę go śmiało polecić także właścicielom małych przedsiębiorstw zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników.

Łukasz Kagankiewicz

 


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny