HORECA Menedżer 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
  • II edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2020 roku.*

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

* Około 10% zajęć odbywać się będzie w języku angielskim, dlatego też Kandydaci na studia winni posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym. Zaliczenia przedmiotów będą realizowane w języku polskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

O studiach >>>Program >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>>