HORECA Menedżer 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: czesne 9 000 zł + warsztaty 2 500 zł; razem 11 500 zł – możliwość łącznej płatności w dwóch ratach po 5 750 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: czesne 8 100 zł + warsztaty 2 500 zł – możliwość łącznej płatności w dwóch ratach po 5 300 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 8 600 zł + 2 500 zł

    * Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez ALK nie kumulują się z powyższą ofertą.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA 

REFUNDACJA DO 80% WARTOŚCI CZESNEGO dla słuchaczy lub pracodawców z Bazy Usług Rozwojowych - fundusze EU https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

lub

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE nieoprocentowana na 100% czesnego: https://inwestujwrozwoj.pl/

Jak działa pożyczka:

FINALNY KOSZT MIESIĘCZNY 230 zł

(Czesne 11 100 zł pomniejszone o 25% umorzenia po ukończeniu studiów, dzielone przez 36 rat miesięcznych daje koszt 230 zł / miesiąc)

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Faktury 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.

O studiach >>>Program >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>>