Handel elektroniczny 

PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot I - Podstawy handlu elektronicznego

1.    Modele i strategie e-biznesu
2.    Wirtualizacja działań handlowych przedsiębiorstw
3.    Zachowania konsumenta on-line

Przedmiot II - Zarządzanie handlem elektronicznym

1.    Zarządzanie projektami internetowymi (LAB)
2.    Projektowanie i optymalizacja serwisów eCommerce (LAB)
3.    M-biznes
4.    Analityka webowa w e-commerce (LAB)
5.    Zarządzanie procesami w handlu elektronicznym
6.    Zarządzanie sprzedażą w Internecie
7.    Finanse w e-commerce
8.    Prawne aspekty handlu elektronicznego
9.    E-logistyka i obsługa klientów w e-commerce

Przedmiot III - Instrumenty promocji w handlu elektronicznym

1.    Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych (LAB)
2.    Automatyzacja marketingu w eCommerce (LAB)
3.    Budowanie marki w e-commerce (LAB)
4.    Social media w e-handlu
5.    Kampanie Google Ads w działaniach  sklepu internetowego (LAB)
6.    Marketing efektywnościowy
7.    E-mail marketing w działalności handlowej
8.    Rola danych w e-commerce (LAB)
9.    Zdobywanie klienta w handlu elektronicznym - Go Global i Marketplace

Przygotowanie projektu końcowego


*(LAB) – część zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych lub z aktywnym wykorzystaniem komputerów uczestników

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186 * (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)
* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. 
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty: 8.45 - 15.45*
  • niedziele: 8.45 - 15.45*

*w wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą kończyć się o 17.30, program semestru znany jest z wyprzedzeniem.

Zajęcia prowadzone są na salach wykładowych, warsztatowych oraz w laboratoriach komputerowych. W wybranych sytuacjach słuchacze będą proszeni o przyniesienie dodatkowo własnych komputerów czy tabletów.

 

 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

    O studiach >>>Prowadzący >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>