Frontend Development z REACT - programowanie aplikacji 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Program podyplomowych studiów składa się z 11 zjazdów: 9 zjazdów po 16 godzin zajęć oraz 2 zjazdy po 18 godzin. Suma godzin to 180 godzin. Studia trwają dwa semestry.

Godzina dydaktyczna to 45min. Zajęcia od 8:45.

Forma zajęć: 20% wykłady oraz 80 % praktyczne zajęcia komputerowe w formie programowania na żywo (livecoding).  Wszystkie zajęcia prowadzone są z komputerami/laptopami. Celem jest tworzenie działających, nowoczesnych aplikacji internetowych zgodnie nowoczesnym trendami i obowiązującymi branżowymi standardami.

Moduł 1: Elementarne umiejętności web developera

 1. Zajęcia integracyjno-wprowadzające
 2. Przygotowanie środowiska pracy
 3. Repetytorium z HTML 5 oraz CSS 3
 4. Budowa i funkcjonowanie DOM

Moduł 2: UI/UX dla frontend developera

 1. Prototypowanie UX aplikacji webowej.
 2. Projektowanie interfejsu UI aplikacji webowej
 3. Współpraca UI/UX designer - programista

Moduł 3 Programowanie w języku JavaScript - kurs podstawy

 1. Podstawy programowania w JavaScript i JSON do wymiany danych - część 1.
 2. Podstawy programowania w JavaScript i JSON do wymiany danych - część 2.

Moduł 4 Responsywność aplikacji oraz współpraca projektowa z wykorzystaniem kontroli wersji GIT

 1. Bootstrap, Responsive Web Design
 2. System kontroli wersji GIT dla web developerów i repozytorium zdalne GITHUB.

Moduł 5: Programowanie w języku JavaScript - kurs średniozaawansowany

 1. Zaawansowany JavaScript, nowoczesne zasady i wzorce języka JavaScript według aktualnego standardu EcmaScript.
 2. Praca z konsolą , manager pakietów NPM, Babel, Webpack, CLI (create-react-app), preprocesory CSS: SASS/LESS.

Moduł 6: Programowanie w języku JavaScript po stronie serwera (backend). Projekt przejściowy.

 1. Wprowadzenie do Node.js (Express) - technologii backendowej pozwalającej budować Restful API dla aplikacji internetowych. Baza danych MongoDB.
 2. Podsumowanie modułów 1-5. Projekt aplikacji typu SPA (Single Page Application).

Moduł 7: Biblioteka React od firmy Facebook - zagadnienia podstawowe

 1. React - podstawowe koncepcje, architektura, komponenty, cykl życia aplikacji.
 2. React - przegląd popularnych bibliotek i rozwiązań architektonicznych.

Moduł 8: Biblioteka React - architektura aplikacji i projekt

 1. Redux - implementacja jednokierunkowego przepływu danych.
 2. Projekt praktycznej aplikacji internetowej działającej w czasie rzeczywistym.

Moduł 9: Nowoczesne aplikacje mobilne Android/iOS z wykorzystaniem JS (16 godz)

 1. Biblioteka React Native rozwijana przez firmę Facebook jako uniwersalny ekosystem do budowania aplikacji na platformy mobilne (iOS i Android)
 2. Warsztaty programistyczne

Moduł 10: Konsultacje projektowe i wzorce projektowe

 1. Code review projektu praktycznej aplikacji biznesowej zrealizowanej w React lub React Native oraz projektu przejściowego.
 2. Wzorce projektowe i dobre praktyki programistyczne

Moduł 11: TDD, testowanie i projekt dyplomowy

 1. Testy jednostkowe i metodyka TDD w pracy programisty frontend.
 2. Prezentacja prac dyplomowych. Test zaliczeniowy.

Forma zaliczenia:
Projekt aplikacji internetowej z wykorzystaniem Javascript oraz bibliotek/frameworków (React lub React Native lub Angular) oraz jego obrona na ostatnich zajęciach (projekt tworzony indywidualnie lub zespołowo). Test wiedzy składający się z pytań jednokrotnego wyboru.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180 godz.*
(razem z zajęciami przygotowawczymi i zaliczeniami)
* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Wszystkie tematy będą realizowane w formie warsztatów programowania na żywo z uczestnikami na ich własnych laptopach. Zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum (do 20%).  W trakcie zajęć następuje też ciągłe bezpośrednie odniesienie wykonywanych aktywności funkcjonowania uczestników oraz bieżące korygowanie pisanego kodu aplikacji. Zaprogramowane aplikacje są poddawane code review i komentowane przez prowadzącego wskazującego dobre praktyki programistyczne. Prowadzenie zajęć na własnych laptopach uczestników pozwoli im kontynuować rozwój aplikacji i uczyć się także w domu między zjazdami na uczelni.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

180h, 11 zjazdów w roku

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • Sobota 8:45- 15:45
 • Niedziela 8:45-15:45

  Kontakt: 
  Magdalena Wyrwa

  Doradca edukacyjny