Frontend development z React - programowanie aplikacji 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNERZY KIERUNKU 

 

 

ZOSTAŃ FRONT-END DEVELOPEREM 

Naucz się jak:

 • programować nowoczesne aplikacje internetowe
 • tworzyć rozwiązania z najgorętsztą obecnie biblioteką REACT
 • rozwijać aplikacje pod okiem doświadczonych praktyków. Kazda aplikacja przechodzi code review

Dzięki jedynym takim studiom podyplomowym:

 • zbudujesz nowy zawód w jedynych w Polsce podyplomowych studiach obejmujących #react oraz #reactNative
 • będziesz pracować warsztatowo programując z Javascript wg. najnowszego standardu ecma script
 • będziesz mies szanse na  pracę lub staż u naszego partnera kierunku

CEL STUDIÓW 

Celem studiów podyplomowych “Frontend development z React - programowanie aplikacji” jest zapoznanie uczestników  z nowoczesnymi technologiami internetowymi w zakresie frontendu.

Program studiów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie korporacji a także dużych i średnich firm oraz startupów na frontend developerów z głównym naciskiem na znajomość programowania w najgorętszej obecnie bibliotece branżowej czyli:React  - rozwijanej przez firmę Facebook do tworzenia nowoczesnych i wydajnych aplikacji internetowych.

Studia mają charakter warsztatowy podczas których z pomocą doświadczonego wykładowcy budowane są na żywo aplikacje internetowe (livecoding).

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Realizacja rocznych studiów podyplomowych opiera się o:

 • praktyczne warsztaty z programowania w języku Javascript z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań (frameworków i bibliotek): React/React Native

Celem jest zapewnienie satysfakcji słuchacza z nauki i budowania działających aplikacji webowych w formie projektów pod okiem doświadczonych wykładowców z aktualną wiedzą branżową i doświadczeniem w szkoleniach IT.

Wszystkie projekty uczestników studiów przechodzą proces code review przez prowadzącego co pozwala sprawnie rozwijać umiejętności programowania w zakresie frontendu.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia skierowane są dla osób:

 • zainteresowanych programowaniem aplikacji internetowych lub chcących poszerzyć swoje aktualne umiejętności o programowanie w nowoczesnych frameworkach/bibliotekach javascript stosowanych w branży takich jak: React, React Native.
 • które chcą się przebranżowić do branży IT

  Uwaga: Zalecana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Wojciech Medyński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dużych aplikacji biznesowych używanych przez tysiące użytkowników na całym świecie. Podczas swojej kariery zawodowej współtworzył produkty największych technologicznych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Senior JavaScript Developer w wiodącej Brytyjskiej agencji cyfrowej działającej na globalnym rynku. Zajmuje się rozwojem aplikacji dla kluczowych klientów firmy. Pasjonat czystego kodu, programowania funkcyjnego oraz Test-driven development (TDD). Doświadczony mentor, współpracujący z wieloma niepublicznymi uczelniami wyższymi na terenie całego kraju.

Andrzej Jagielski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Informatyka Stosowana o specjalizacji Inżynieria Oprogramowania. Obecnie Manager zespołu UX Design w trzeciej co do wielkości firmie tworzącej oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem na świecie. Skupia się na tworzeniu doświadczeń użytkownika dla wewnętrznych klientów i pracowników. Wspiera procesy projektowania bazując się na dostarczaniu wartości dla użytkownika i biznesu oraz na optymalizacji i poprawie odczuć użytkownika podczas korzystania z produktów cyfrowych. Manager interdyscyplinarnego zespołu tworzące oprogramowanie dla globalnych klientów biznesowych. Poprzednio członek zespołu pracującego nad rozwojem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej, z których korzysta ponad 100 milionów użytkowników miesięcznie.

Zanim na stałe zajął się User Experience pracował jako Front End Developer oraz Web Designer.

To doświadczenie pozwala mu spojrzeć wielopłaszczyznowo na projekty, w których bierze udział. Wyznaje zasadę interdyscyplinarności, dbając o to, aby kompleksowo rozwijać produkt, tak aby zaspokajał nie tylko potrzeby biznesowe, ale także użytkowe oraz funkcjonalne.

Marcin Dłubis

Absolwent Politechniki Śląskiej o kierunku Automatyka i Robotyka. Tworzący oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, skupiający się głównie na warstwie front-endu, jak również piszący hybrydowe aplikacje mobilne. Coroczny twórca aplikacji na 4. największy festiwal muzyczny w Polsce i towarzyszący mu bieg uliczny. Obecnie piszący oprogramowanie dla branży medycznej (rozrusznik serca oraz metody wizualizacji z wykorzystaniem technologii VR). Od 2016 roku prowadzi szkolenia z dziedziny IT (ze szczególnym naciskiem na język JavaScript) dla prywatnych firm oraz jako wykładowca studiów podyplomowych.

 

 

Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

Obecnie pracuje w firmie budującej oprogramowanie dla dużej amerykańskiej firmy lotniczej. Wcześniej pracował także w mniejszych i średnich firmach softwarowych. Posiada doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia dla osób dorosłych od 2012 roku (w tym w IT od 2014 roku). Pasjonuje się budowaniem projektów szkoleniowych IT uczących praktycznych umiejętności IT w celu podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia się. Od 2017 w ramach samych informatycznych studiów podyplomowych w różnych miastach przeszkolił ponad 150 osób.

Obszary zainteresowania to: budowa aplikacji webowych, mobilnych, testowanie oprogramowania i kontrola wersji. Zwolennik wykorzystywania używanych obecnie w firmach aplikacji i narzędzi IT również w celach szkoleniowych.

Jakub Barczyk

Front-end developer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie JavaScript, TypeScript, React i Angular. Pracował miedzy innymi dla Credit Suisse, SMT Software I Roche oraz wrocławskiego oddziału firmy Ryanair.  Od kilku lat w tym zakresie na kursach programistycznych (bootcampach) i studiach podyplomowych informatycznych.  Obecnie pracuje jako Software Architect dla nowojorskiego banku inwestycyjnego.

 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów. Przeprowadzony zostanie test wiedzy oraz projekt grupowy. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w formie projektu aplikacji internetowej i jej obroną.

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny