Marketing internetowy 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • XXXII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to paźdzernik 2020 roku.

  • M.in. ze względu na realizację zajęć w laboratoriach komputerowych, liczba miejsc jest ograniczona.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

O studiach >>>Program >>>Prowadzący >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>