Dyrektor finansowy 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PATRON KIERUNKU:

KORDYNATOR MERYTORYCZNY

Profesor Paweł Mielcarz

pmielcarz@kozminski.edu.pl

tel. 501 357 169

 

 

 

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto.

Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.

 

KORDYNATOR MERYTORYCZNY

Dr Marcin Ocieszak

mocieszak@kozminski.edu.pl

 

 

 

 

Dr Marcin Ocieszak jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem.


W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.


W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.


Od 2017 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie.


Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właściciem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finasnowania dłużnego od instytucji finansowych.


pl.linkedin.com/in/marcin-ocieszak-phd-63b16559

CEL STUDIÓW 

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie na stanowisku dyrektora finansowego. Z uwagi na zarządczą funkcję jaką dyrektor finansowy sprawuje w przedsiębiorstwie, oprócz specjalistycznej wiedzy finansowej zdobytej w Module 2 (Zarządzanie finansami) uczestnik zdobędzie też wiedzę z zakresu zarządzania (Moduł 1). Moduł 3 z kolei przygotuje słuchacza do uczestnictwa w rynku kapitałowym którego przedsiębiorstwa są integralną częścią.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

 • prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem w finansach jak i świetni praktycy z obszarów w których prowadzą zajęcia,
 • możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zajęć i wymiana doświadczeń,
 • spotkania z doświadczonymi dyrektorami finansowymi w trakcie spotkań z ekspertem,
 • cześć zajęć prowadzonych przez Partnerów PWC.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • 184 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
 • blisko 50% zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów komputerowych lub laboratoriów (zobacz program studiów),
 • zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, laboratoriach komputerowych czy bibliotece z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych tj. Reuters, Bloomberg, EBSCO, Emerald czy ProQuest.
 • dostęp do unikatowych materiałów - w tym zasobów "Financial Times"

 

 

JESTEŚMY ONLINE READY 

Jesteśmy przygotowani do zajęć w formule online, jeśli zajdzie taka konieczność.

 • Programy studiów oraz forma realizacji poszczególnych zajęć zostały dostosowane do nauczania w formule online.
 • Materiały do zajęć, jak również omawiane przykłady, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja nawet w warunkach nauczania na odległość.
 • Zajęcia realizowane w ramach studiów zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Prezentując część teoretyczną prowadzący zajęcia ma możliwość udostępnienia Państwu omawianej prezentacji, jak również może korzystać z narzędzi będących alternatywą dla tablic znajdujących się w tradycyjnych salach dydaktycznych. Dodatkowo, narzędzia stosowane w procesie zdalnego nauczania zapewniają stały kontakt prowadzącego ze słuchaczami studiów, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy oraz umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników zajęć. Dzięki takim rozwiązaniom zajęcia prowadzone w trybie online pozwalają na skuteczne przyswojenie prezentowanych treści dydaktycznych.
 • Znaczna część zajęć jest poświęcona prezentacji praktycznych rozwiązań. Wspólnie z prowadzącym zajęcia pracują Państwo na przykładach liczbowych oraz studiach przypadków. Rozwiązania są przygotowywane w programie Excel w taki sposób, aby uczestnicy zajęć śledząc kalkulacje wykonywane przez prowadzącego jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane przykłady. Taka forma zajęć pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie problematyki omawianej w trakcie zajęć.
 • Narzędzia stosowane w procesie nauczania zdalnego umożliwiają aktywizację uczestników w trakcie zajęć. Prowadzący może prowadzić dyskusje – zarówno ze wszystkim uczestnikami spotkania, jak również w ramach stworzonych wcześniej grup.
 • Liczebność grup realizujących zajęcia w formule online jest kształtowana w taki sposób, aby zapewnić swobodny kontakt prowadzącemu z grupą, co gwarantuje realizację celów dydaktycznych poszczególnych zajęć składających się na program studiów.ADRESACI STUDIÓW 

Program jest adresowany do profesjonalnej kadry finansowej. Słuchacze to w znacznej większości finansiści z wieloletnim doświadczeniem, którzy aspirują do roli dyrektora finansowego lub zostali na to stanowisko niedawno powołani. Należy jednak zwrócić uwagę, że dzięki bogatemu programowi studiów i wiedzy eksperckiej kadry prowadzącej nawet dyrektorzy finansowi o wieloletnim doświadczeniu znajdą szereg przydatnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać na sprawowanych funkcjach.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

 


 

 

 

 

 

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto.

dr Paweł Wnuczak

 


 

 

 

 

 

Dr Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”. Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury”. Dr Paweł Wnuczak jest uczestnikiem konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

https://www.linkedin.com/in/paweł-wnuczak-078627146/

dr Marcin Ocieszak

 

 

 

 

 


 

Dr Marcin Ocieszak jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem.


W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.


W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.


Od 2017 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie.


Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właściciem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finasnowania dłużnego od instytucji finansowych.

pl.linkedin.com/in/marcin-ocieszak-phd-63b16559

dr Bartłomiej Cegłowski

Bartłomiej Cegłowski jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.


Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Program studiów składa się z trzech powiązanych bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera od czterech do ośmiu modułów monotematycznych. Zaliczenie odbywa się na końcu każdego z dwóch semestrów na podstawie 2h egzaminu lub projektu grupowego. Dodatkowo, wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

O studiach Program Zasady naboru Opłaty


Kontakt:
Małgorzata Cybulska