Kontroler finansowy 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Zajęcia integracyjne

4

Blok tematyczny I: Kompetencje manedżerskie

Wybrane zagadnienia prawne, odpowiedzialność członków zarządów

16

Negocjacje strategiczne

8

Funkcja finansowa w zarządzaniu strategicznym

8

Narzędzia Corporate Governance

4

Analiza przypadku

8

Budowa zespołu z wykorzystaniem metodyki FRIS

8

Spotkania z menedżerami finansowymi

4

Blok tematyczny II: Zarządzanie finansami

 

Projektowanie i audyt systemu kontrolingu

12

Strategie podatkowe

16

Zarządzenie wartością i wycena przedsiębiorstw

16

Ocena projektów i planowanie finansowe16
Wybrane zagadnienia sprawozdawczości finansowej w tym rachunkowość grup kapitałowych16
Strategie zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym8

Instrumenty i strategie zarządzanie ryzykiem finansowym

8

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

8

Blok tematyczny III: Pozyskiwanie kapitału i wzrost zewnętrzy przedsiębiorstwa

Przygotowanie firmy do pozyskania kapitału - Obligacje, PE, IPO, Mezzanie, Project Finance12
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem8
Fuzje i przejęcia - perspektywa nabywcy i sprzedającego8
Egzaminy4
Łącznie liczba godzin dydaktycznych192

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45
  • niedziele - 8.45-15.45

 

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

  • 19-20.10.2019
  • 23-24.11.2019
  • 7-8.12.2019
  • 18-19.01.2020
  • 1-2.02.2020
  • 22-23.02.2020
O studiach Program Zasady naboru Opłaty


Kontakt:
Małgorzata Cybulska