Coaching profesjonalny - metody i praktyka 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

I. Blok wprowadzający 

 • Zajęcia integracyjne
 • Przestrzeń zarządzania i wpływu dla coachów
 • Psychologia człowieka dorosłego

II. Blok specjalistyczny o charakterze warsztatowym – coaching profesjonalny

 • Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych - kodeks etyczny ICF
 • Struktura i proces coachingu – modele sesji; warsztaty
 • Narzędzia stosowane w coachingu
 • Coaching biznesowy executive, leadership, business coaching (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty)
 • Coaching kariery (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty)
 • Coaching życiowy (life coaching) (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty)
 • Coaching relacji (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty)
 • Coaching grupowy (Rodzaje i formy coachingu – warsztaty)

 III. Blok: doskonalenia osobistych kompetencji coacha – warsztaty 

 • Nawiązanie relacji z klientem, komunikacja coachingowa
 • Poziomy słuchania i mocne pytania
 • Ustanawianie celów coachingowych
 • Kognitywistyka – element inteligencji wielorakich
 • Stan coacha – zarządzanie sobą
 • Kreatywność w coachingu
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Coaching na poziomie wartości
 • Tożsamość coacha i poziomy coachingu

IV. Superwizja i projekt 

 • Sesje superwizowane i zasady akredytacji
 • Warsztaty przed sesją zaliczeniową
 • Praca i Egzamin końcowy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198*

 * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia oparte są na praktycznych warsztatach, w których zakres wchodzą:

 • Sesje indywidualne i zespołowe
 • Dyskusje grupowe
 • Narzędzia coachingu
 • Case study
 • Testy autodiagnozy
 • Superwizja

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sesjach dwudniowych:

 • soboty- 8.45 - 17.30
 • niedziele- 8.45 - 15.45

TERMINY ZAJĘĆ 

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 • 26-27.10.2019
 • 23-24.11.2019
 • 14-15.12.2019
 • 11-12.01.2020
 • 01-02.02.2020
 • 29.02-01.03.2020


       Kontakt:
       Monika Żochowska

       Doradca edukacyjny

       • +48 (22) 519 23 34