Coaching profesjonalny - metody i praktyka 

Koordynator merytoryczny

dr Lidia Czarkowska

lidia@kozminski.edu.pl

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie istoty coachingu 
 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań
 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha
 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia:

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu, 
 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury funkcjonujące w coachingu, 
 • Poznanie rozmaitych modeli sesji coachingowych,
 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu, 
 • Zapoznanie z zasadami i etycznymi standardami profesji - kodes etytczny ICF (International Coach Federation). 

ADRESACI STUDIÓW 

 • Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
 • Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR
 • Psychologowie i Terapeuci
 • Trenerzy i konsultanci
 • Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

TYLKO WYKŁADOWCY- PRAKTYCY

 • Dr Lidia Czarkowska - Coach i trener. Dyrektor Centrum Coachingu. Wieloletni praktyk z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej.
 • Dr Katarzyna Pilipczuk - Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej.
 • Dr Urszula Sadomska - Członek Izby Coachingu Polska, Akredytowany Coach IC oraz Superwizor IC, coach w zakresie business coaching, executive coachingu i life coachingu. Posiada akredytacje Master Certified Coach International Coach Federation (MCC ICF ICI). Licencjonowany trener NLP.
 • Zbigniew Kieras - Trener rozwoju osobistego, trener biznesu, Coach (MCC ICF; ICC, J. O'Connor; Professional Coach, Erickson College International; Organization and Relationship System Coach), licencjonowany Trener NLP. Posiada blisko 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w obszarach budowania i rozwoju zespołu, skutecznej komunikacji, prezentowania i wpływu, systemów motywowania siebie i innych.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski -  Trener rozwoju osobistego, Trener NLP oraz Międzynarodowy Trener IANLP, Certyfikowany Coach (ICC, J. O'Connor, Lambent do Brasil). Prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla wielu firm i instytucji, jak i wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego.
 • Bożena Wujec - Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na MBA i Studiach Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.
  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, min. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience.
  Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.
 • Artur Rzepecki
 • dr Maciej Błaszak
 • Kazimierz Nalepa
 • Edyta Ponarad
 • Anna Dąbrowska
 • Honorata Moliter
 • Robert Łężak
 • Nadejda Kirova

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Opracowanie indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34