Coaching profesjonalny - metody i praktyka 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Koordynator merytoryczny

dr Lidia Czarkowska

lidia@kozminski.edu.pl

 

Program posiada akredytację EIA EMCC na poziomie Foundation

Akredytowany program Coaching Competencies & Coaching Ethics

 

KLUCZOWE CECHY PROGRAMU: 

 • 30 godzin programu EQA (partnerem realizującym program EQA jest Norman Benett)
 • Możliwość uzyskania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION. Słuchacz studiów podyplomowych może rozpocząć proces akredytacji już od pierwszych zajęć i na koniec roku akademickiego, jeśli zgromadzi praktykę (wymagany min. 1 rok doświadczenia od początku praktyki jako mentor/coach) i odpowiednie dokumenty) otrzyma Akredytację na poziomie Foundation*
 • Program wpisany na listę dostawców EQA EMCC International
 • Superwizje prowadzone przez superwizorów prowadzących program

* tylko 17 osób w Polsce posiada Akredytację na poziomie Foundation na dzień dzisiejszy, w Europie ok. 1800 osób

FAQ 

Co to jest Akredytacja?

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy) do działań w określonym zakresie. W przypadku coachingu jest to akredytacja dotycząca działań w zakresie coachingu.

Coachingowa Akredytacja Indywidualna to formalne uznanie osiągnięć oraz standardów praktyki w zawodzie coacha poprzez niezależną, bezstronną instytucję upoważnioną do akredytacji. Na świecie mamy kilka takich jednostek wydających akredytację w obszarze coachingu np.: EMCC European Mentoring&Coaching Council, ICF International Coach Federation, Izba Coachingu.

Taka akredytacja ma charakter cykliczny i trzeba ją odnawiać – w zależności od organu wydającego akredytację – od 3 do 5 lat.

W Polsce zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to: „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji.

Co to znaczy, że kurs jest akredytowany?

Wiele niezależnych instytucji coachingowych na świecie wystawia 2 rodzaje akredytacji.

Akredytacja może dotyczyć programu szkoleniowego lub osoby (tzw. akredytacja indywidualna). Każda firma szkoleniowa, uczelnia, instytucja, która prowadzi kursy i szkolenia z coachingu może ubiegać się o akredytację na swój kurs. Wystarczy zgłosić taki kurs do niezależnej instytucji akredytującej. W zależności od ilości godzin, programu czy długości praktyki kurs może otrzymać akredytację na różnym poziomie (od podstawowego
do mistrzowskiego).

Bardzo często zdarza się, że dzięki takiej akredytacji wystawionej na dany kurs osoba, która stara się o akredytację indywidualną przechodzi ją w sposób uproszczony. Dzieje się tak ponieważ udowodniła już swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie akredytowanym.

Dzięki temu, że podczas studiów podyplomowych w ALK dostarczymy 30 godzin akredytowanego kursu, studenci będą mogli otrzymać akredytację indywidualną w wersji uproszczonej, bez udowadniania kompetencji.

Jaka jest różnica pomiędzy coachem certyfikowanym i akredytowanym?

Coach certyfikowany to coach, który uzyskał certyfikat dowolnej szkoły coachingu.

Coach akredytowany to coach oceniony przez niezależną instytucję, gdzie zostały ocenione jego standardy, etyka pracy, praktyka, kompetencje i rozwój zawodowy.

Co wyróżnia akredytację w EMCC?

W odróżnieniu od innych znanych akredytacji na rynku polskim, np. przyznawanych przez ICF lub Izbę Coachingu – Akredytacja w EMCC jest akredytacją zarówno dla coachów, jak dla mentorów. Oznacza to, że osoba, która ją otrzymuje wykazuje kompetencje coacha i mentora, co daje więcej możliwość rozwoju i narzędzi pracy.

Co otrzymają studenci?

Wszyscy studenci, którzy wezmą udział w 30 godzinach programu akredytowanego w ramach studiów podyplomowych otrzymają następujący certyfikat:

Wzór certyfikatu z EQA Foundation

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do Europejskiej Akredytacji Indywidualnej EIA EMCC i spełnią kryteria, otrzymują następującą akredytację:

Wzór akredytacji EIA Foundation

Jakie są warunki przyznania Europejskiej Indywidualnej Akredytacji EIA EMCC na poziomie FOUNDATION
POZIOM AKREDYTACJI COACHA / MENTORAFOUNDATION
Wykonana praktykaMinimalne wymagania
Okres doświadczenia1 rok (od początku praktyki jako mentor/coach)
Liczba godzin kontaktu z klientami50 godzin
Liczba klientów5 klientów
Trwająca praktykaMinimalne wymagania
Informacja zwrotna od klienta5 na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy
Rozwój zawodowy16 godzin rocznie
Superwizja coachingu/ mentoring1 godzina/ kwartał
Refleksje nt. praktyki5 na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy
Wkład w rozwój zawodowyCzłonkostwo w gremium zawodowym
Kwalifikacje/kompetencje opisane według Struktury Kompetencji EMCC Akredytowany przez EQA program szkoleniowy na tym samym lub wyższym poziomie niż wnioskowany poziom EIA – CERTYFIKAT Z EQA

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie istoty coachingu 
 • Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań
 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha
 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia:

 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingu, 
 • Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury funkcjonujące w coachingu, 
 • Poznanie rozmaitych modeli sesji coachingowych,
 • Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu, 
 • Zapoznanie z zasadami i etycznymi standardami profesji - kodes etytczny ICF (International Coach Federation). 

ADRESACI STUDIÓW 

 • Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
 • Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR
 • Psychologowie i Terapeuci
 • Trenerzy i konsultanci
 • Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

TYLKO WYKŁADOWCY- PRAKTYCY

 • Dr Lidia Czarkowska - Coach i trener. Dyrektor Centrum Coachingu. Wieloletni praktyk z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej.
 • Dr Katarzyna Pilipczuk - Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej.
 • Dr Urszula Sadomska - Członek Izby Coachingu Polska, Akredytowany Coach IC oraz Superwizor IC, coach w zakresie business coaching, executive coachingu i life coachingu. Posiada akredytacje Master Certified Coach International Coach Federation (MCC ICF ICI). Licencjonowany trener NLP.
 • Zbigniew Kieras - Trener rozwoju osobistego, trener biznesu, Coach (MCC ICF; ICC, J. O'Connor; Professional Coach, Erickson College International; Organization and Relationship System Coach), licencjonowany Trener NLP. Posiada blisko 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w obszarach budowania i rozwoju zespołu, skutecznej komunikacji, prezentowania i wpływu, systemów motywowania siebie i innych.
 • Robert Łężak - Akredytowany Coach, Mentor i Asesor EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Od marca 2019 roku Prezes EMCC Poland. Trener i menedżer z 20 letnim doświadczeniem. Na codzień uczy zawodu Coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Akademii Ekonomiczno Humanistycznej. Od 2008 aktywnie pracuje jako Coach EMCC European Mentoring and Coaching Council rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Pracuje głównie z Menedżerami wysokiego szczebla w Executive Coachingu łącząc narzędzia Coachingowe z Mentoringiem. Jest właściciel firmy szokoleniowej - Norman Benett i firmy zajmującej się wyjazdami z rozwojem osobistym w czasie podróży - Coaching Travel. W prowadzonych przez siebie zajęciach łączy elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski -  Trener rozwoju osobistego, Trener NLP oraz Międzynarodowy Trener IANLP, Certyfikowany Coach (ICC, J. O'Connor, Lambent do Brasil). Prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla wielu firm i instytucji, jak i wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego.
 • Bożena Wujec - Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na MBA i Studiach Podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.
  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, min. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience.
  Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.
 • Artur Rzepecki
 • dr Maciej Błaszak
 • Kazimierz Nalepa
 • Anna Dąbrowska
 • Nadejda Kirova

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Opracowanie indywidualnego projektu coachingowego (case study) oraz egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej.


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34