Business Studies in English (online) 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

dr Elżbieta Jendrych

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Business English, English for Banking and Finance oraz Business Skills. Od 1995 roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcje Dyrektora Centrum Języków Obcych oraz Kierownika Centrum Certyfikacji Językowej TOLES. Recenzent dla 'The Journal of Languages and Culture', doradca merytoryczny dla autorów 'Intelligent Business Advanced' i 'Financial English' (wydawnictwo Longman Pearson). Autorka ponad 10 podręczników do nauki  specjalistycznego języka angielskiego oraz licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą. Zainteresowania naukowe: CLIL, terminologia specjalistyczna, kolokacje biznesowe, lingwistyka korpusowa, parametryczna analiza tekstów specjalistycznych.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także merytoryczne i językowe przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie podstawowych umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English 
 • osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego 
 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English 
 • absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu 

WYKŁADOWCY 

 • dr Elżbieta Jendrych
 • dr Halina Wiśniewska
 • mec. Wojciech Bagiński, Esq.
 • dr Krzysztof Chmielewski
 • dr Paweł Krzyworzeka
 • dr Dmytro Osiichuk
 • dr Szymon Wierciński

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów. Ponadto końcowa weryfikacja zdobytej wiedzy przedmiotowej i kompetencji językowych zostanie dokonana za pomocą testów końcowych z dwóch wiodących przedmiotów, tj. ‘Fundamentals of Business’ (z elementami ‘Finance and Banking’) oraz ‘Business Writing’. Ponadto słuchacze będą pisali esej na tematy biznesowe i przeprowadzali prezentacje.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata ok. 450 zł.). Egzaminy certyfikatowe są przeprowadzane na kilku poziomach w siedzibie Szkoły w okresie wiosennym.    

STREFA WIEDZY 

Ciekawe zwroty w j. angielskim czyli słów kilka o metaforach biznesowych.

Metafory są ważnym narzędziem wyrażania myśli i opisywania rzeczywistości w komunikacji biznesowej. Dodają językowi kolorytu, pobudzają wyobraźnię i wzmacniają przekaz.

Metafory są zależne od kultury i typu mentalności. W kulturze zachodniej Europy czy Ameryki Północnej biznes to walka i konkurencja, zaś w Azji to przede wszystkim zaufanie i pielęgnowanie dobrych relacji z partnerami. Oto przykłady metafor walki: advertising campaign – kampania reklamowa, price war – wojna cenowa.


 

Kontakt: 
Magdalena Żuk

Doradca edukacyjny