Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program studiów został przygotowany w oparciu o 3 podstawowe założenia:

 1. Praktyka, praktyka, praktyka – to, co się dla nas liczy, to podejście praktyczne do prezentowanych zagadnień. Dlatego studia prawie w stu procentach prowadzone są w oparciu o realne przykłady, wdrożenia i doświadczenia prowadzących. Praktyczne podejście do tematu gwarantują także wykładowcy, z których 90% to praktycy biznesu, często od początku swojej kariery związani z employer brandingiem. Wszyscy wykładowcy zostali dobrani do tematów swojej podstawowej specjalizacji w ramach budowania wizerunku pracodawcy. W ramach poszczególnych wykładów przewidujemy także gości specjalnych – przedstawicieli rynku pracy, pracodawców, konsultantów EBI.

 2. Szerokie podejście do employer brandingu – wiemy, że employer branding to bardzo szeroka dziedzina biznesu, łącząca różne specjalizacje – od badań nad marką, strategii, komunikacji wewnętrznej, rekrutacji po tworzenie kreacji, kupowanie mediów, marketing, PR czy organizację wydarzeń. Program studiów został przygotowany w sposób pokrywający wszystkie obszary kluczowe dla specjalisty employer brandingu, tak aby mógł samodzielnie podejmować decyzje lub wspólnie z partnerami decydować o efektywnym planie działań.

 3.  Konkretne efekty – przez cały okres studiów uczestnicy w grupach pracują nad przygotowaniem projektu z zakresu employer brandingu, po czym prezentują go przed komisją egzaminacyjną. Uczestnicy w ramach przygotowania pracy biorą udział w seminarium, podczas którego mają możliwość konsultacji wyzwań związanych z projektem. Taka formuła zaliczenia skoncentrowana na zdobyciu praktycznego podejścia do tematu maksymalizuje efekt uczenia się konkretnych zagadnień.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Integracja uczestników
 • Podstawy marketingu strategicznego
 • Badania marki pracodawcy
 • Wyznaczenie strategii Employer Branding
 • Wewnętrzne budowanie marki pracodawcy
 • Marketing i jego zastosowanie w budowaniu marki pracodawcy
 • Media  w Employer Branding
 • Narzędzia Employer Branding
 • Zarządzanie projektem Employer Branding
 • Wewnętrzna sprzedaż projektu
 • Seminarium, projekt grupowy i prezentacja

 

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*

*1 godzina dydaktyczna = 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Zajęcia mają w większości charakter warsztatowy, skupiony na praktycznych aspektach budowania wizerunku pracodawcy. Zajęcia oprócz solidnych podstaw teoretycznych oparte będą na przykładach realnych wdrożeń i ćwiczeniach w grupach.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • w soboty - 8.45-15.45
 • w niedziele - 8.45-15.45

TERMINY ZJAZDÓW 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 • 12-13.10.2019
 • 16-17.11.2019
 • 30.11 – 1.12.2019
 • 18-19.01.2020
 • 1-2.02.2020
 • 22-23.02.2020

   Kontakt: 
   Magdalena Wyrwa

   Doradca edukacyjny