Badania i analizy marketingowe  

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Większość zajęć to warsztaty i laboratoria. Pracujemy na teorii, przykładach i studiach przypadku.

Kliknij w strzałkę obok nazwy przedmiotu. Sprawdzisz się o czym będzie mowa na kolejnych zajęcia i dowiesz się, kto je poprowadzi. Więcej informacji o prowadzących w zakładce "o studiach"

BLOK WPROWADZAJĄCY

Zajęcia integracyjne


Na tych zajęciach integracyjnych poznasz swoich kolegów i koleżanki. Opowiesz nam krótko o sobie i swoich oczekiwaniach. To doskonały czas na networking

Trendy we współczesnym marketingu - Michał Cholewa
 • Case study - maszyny do pisania Smith Corona
 • Kultura innowacji
 • Trend Hunting
 • Adaptacja nowości
 • Wirusowy Story-Telling
 • Megatrendy i trendy - gdzie ich szukać
System informacji marketingowej - Dagmara Plata-Alf (LAB*)
 • Systemy informacji marketingowej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • Źródła informacji marketingowej
 • Ocena systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych na przykładzie bazy Passport

BADANIA MARKETINGOWE

Część Ogólna - Paweł Wójcik

Moduł BADANIA MARKETINGOWE - CZĘŚĆ OGÓLNA przygotuje słuchaczy do współpracy z agencjami badawczymi.

Zagadnienia:

 • Po co robić badania? Kiedy można ich nie robić?
 • Jak przebiega projekt badawczy?
 • Badania ilościowe i jakościowe: dlaczego potrzebujemy obu metod?
 • Jak napisać brief dla agencji? 
 • Jak oceniać oferty?
Badania Ilościowe - Paweł Wójcik (LAB*)


W module BADANIA ILOŚCIOWE słuchacze dowiedzą się, jak w ciekawy i pożyteczny sposób interpretować dane z badań ilościowych

Zagadnienia:

 • Dobór próby
 • Konstrukcja kwestionariusza
 • Analiza danych i interpretacja wyników-na co zwrócić uwagę, by wyciągnąć poprawne wnioski ?
 • Błędy badawcze
 • Hipotezy badawcze – jak to działa ?
 • Zaawansowane metody analizy danych, które przydają się w marketingu
 • Przykładowy raport (słuchacze otrzymują raport przygotowany przez Inquiry)
 • Wyniki badań a decyzje biznesowe
Badania Jakościowe - Agnieszka Łebkowska
 • Kiedy i po co stosować badania jakościowe?
 • Zalety i wady każdej z metod badawczych. (FGI, IDI, etnografia, wywiady eksperckie, grupy kreatywne, zadania domowe, platformy badawcze, badania pół-jakościowe,metody mieszane (mix method))
 • Przygotowanie badania jakościowego. Planowanie projektu:
  -cel
  -dobór próby
  -dobór metody
  -miejsce realizacji itp.
 • Przebieg badania jakościowego:
  -konstruowanie kwestionariusza rekrutacyjnego
  -konstruowanie scenariusza (ćwiczenie)
  -techniki specjalne (ćwiczenie na 2-3 technikach)
  -realizacja wywiadów - rola moderatora.Jak zostać moderatorem?
 • Analiza danych jakościowych i raport
 • Insighty – czym są, po co i jak ich szukać? Jak opisać insight?
  (słuchacze otrzymają ksero mojego artykułu z „Marketing w praktyce”)
 • Brief idealny – wspólne opracowanie briefu (ćwiczenie)
 • Jak współpracować z agencją badawczą
 • Co ma wpływ na cenę projektu badawczego?
Badania marketingowe w internecie - Agnieszka Balcer-Thinlay (LAB*)
 • Wstęp do badań online  : zalety i wady badań online w Polsce (kwestia kosztów, penetracji internetu, szans i zagrożeń)
 • Badania jakościowe online (analizy tekstowe danych zastanych – social listening, bulletin board, synchroniczne grupy fokusowe)
 • Badania ilościowe online (kwestia respondentów - rekrutacja RTS, panele, communities, respondenci z bazy; przykłady rozwiązań graficznych do badań ilościowych dostępne na rynku; platformy badawcze ‘zrób-to-sam” takie jak Uxeria/ Ankietka, wyjście poza dane deklaratywne w badaniach: [oprogramowania „szpiegowskie” facetracking, eyetracking online, schematy eksperymentalne jak sposób wnioskowania o zjawiskach online, zastosowanie Google Analytics do zbierania insightów o konsumentach)  
 • Ćwiczenie (business case podsumowujący całą wiedzę z warsztatu)              

ANALIZA MARKETINGOWA

 • ANALIZA KREATYWNA
1.Techniki kreatywne - Przemysław Tomczyk

Techniki kreatywne jako narzędzia tworzące przestrzeń dla innowacji:

 • Metoda kruszenia monolitów (walka ze starym)
 • Heurystyki CERMA
 • Burza mózgów
 • Analogie Gordona
 • Analiza morfologiczną
 • Techniki rangowania pomysłów
2.Definiowanie wartości dla klienta - Błażej Wojtyła
 • Wprowadzenie w tematykę kanw biznesowych i sposobu ich użycia
 • Omówienie gdzie, w jaki sposób i jak najefektywniej używać kanw biznesowych
 • Wprowadzenie do głównych założeń Value Proposition Canvas (kanwy propozycji wartości)
 • Omówienie zależności i różnic pomiędzy Value Proposition Canvas oraz Business Model Canvas
 • Omówienie sposobu i metod opisywania na Value Proposition Canvas kim jest nasz klient, jakie się jego potrzeby i co chciałby zyskać
 • Omówienie sposobu i metod opisywania na Value Proposition Canvas naszego produktu, tego co oferuje klientowi i jak odpowiada na jego potrzeby
 • Omówienie procesu dążenia do tzw. Product Market Fit, czyli punktu w którym nasz produkt odpowiada na istniejące zapotrzebowanie klienta i daje mu realne korzyści
 • Wspólne ćwiczenie polegające na przejściu przez wszystkie kroki tworzenia Value Proposition Canvas na praktycznym przykładzie, pozwalające studentom zrozumieć w praktyce pracę z tym narzędziem
3. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI W ŚRODOWISKU CHMURY SALESFORCE

Podczas zajęć słuchacze poznają procedury zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) na przykładzie systemu Salesforce. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, zarządzanie relacjami w cyklu życia klienta, projektowanie kampanii oraz marketing wielokanałowy. Podczas zajęć zostaną wykorzystane przykłady i dobre praktyki wdrożeń stosowane przez Salesforce

 • ANALIZA STRATEGICZNA
1.Analiza Rynku - Michał Cholewa (LAB)*

Na zajęciach zostaną przeprowadzona analiza potencjału rynku oraz analiza popytu:

Analiza potencjału rynku

 • Pojemność oraz chłonność rynku
 • Koncentracja rynku
 • Przykład analizy potencjału rynku na bazie narzędzi Nielsena:
 • Wielkość i dynamika rynku
 • Udziały rynkowe
 • Średnie ceny
 • dystrybucja

Analizy popytu:

 • Elastyczność popytu
 • Badania cen
 • Drabina cenowa (PSM)
 • BPTO
 • Conjoint Study
 • Optymalna cena
 • Case Study z wykorzystaniem narzędzi do badania Conjoint
2.Analiza makrootoczenia - Kaja Prystupa-Rządca
 • Analiza PESTLE oraz budowanie scenariuszy
 • Foresight
 • Consumer Trend Canva
3.Analiza mikrootoczenia - Kaja Prystupa-Rządca
 • Analiza 5 sił Portera – aplikacja oraz ograniczenia
 • Mapa Grup Strategicznych
 • Koncepcja strategii Błękitnego Oceanu
4.Analiza przedsiębiorstwa - Kaja Prystupa-Rządca (LAB*)
 • Analiza SWOT/TOWS z wyborem modelu strategii
 • Analiza VRIO
5.Analiza klientów - Przemysław Tomczyk (LAB*)

W ramach bloku zostanie przeprowadzona analiza wartości życiowej klientów Customer Lifetime Value – CLV w ujęciu indywidualnym i portfelowym wg modelu cyklu życia klienta. Podczas 8 godzin pracy z Excelem wycenimy wartość portfela klientów oraz ustalimy determinanty tej wartości, a następnie przeprowadzimy segmentację portfela i wybierzemy działania marketingowe adekwatne dla każdej z grup.

 • ANALIZA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W INTERNECIE
1.Narzędzia Google - Michał Kaczan (LAB*)
 • Wstęp do analityki internetowej
 • Interpretowanie podstawowych wskaźników
 • Przegląd najważniejszych raportów
 • Analiza powracalności użytkownika
 • Analityka w służbie user experience
 • Budowanie i weryfikacja insightów
 • Budowanie zaawansowanych raportów
 • Segmentacja, segmentacja, segmentacja
 • Skuteczna analiza mobile
 • Cele, transakcje, KPIs
 • Zaawansowane raporty ecommerce
 • Ocena jakości pozyskania ruchu
 • Atrybucja – modele, analiza, porównanie
 • Wizualizacja danych i dostęp do API
 • Instalacja i debuggowanie kodu GA
 • Google Tag Manager – tagi, zmienne, reguły, warstwa danych
 • Measurement Protocol i konwersje offline
2.Analiza mediów społecznościowych - Dawid Pacha (LAB*)

Podczas zajęć omówimy i przećwiczymy w praktyce wykorzystanie kilkunastu narzędzi analitycznych. Nie mydlimy oczu cudownymi efektami oraz staramy się w obiektywny sposób przedstawić zalety i wady poszczególnych z nich oraz wskazać najlepsze praktyki. Ćwiczenia podczas zajęć wykonasz na własnym komputerze i na przykładach związanych z własną marką.
Biorąc udział w zajęciach, znajdziesz odpowiedź na następujące pytania:

 • Czym jest monitoring Internetu? Jakie są podstawowe pojęcia z nim związane?
 • Dlaczego jego wykorzystanie staje się pożądaną umiejętnością w pracy marketingowca?
 • Jak pozyskać wiedzę na temat użytkowników Internetu w poszczególnych krajach, ich profilu i aktywności oraz zmian tych wartości w czasie?
 • Jak prognozować popyt przy użyciu bezpłatnych narzędzi internetowych?
 • Dzięki jakim sposobom można badać zainteresowania użytkowników i profilować ich?
 • Jak sprawdzić popularność poszczególnych stron i serwisów internetowych na polskim rynku?
 • W jaki sposób podejrzeć zasięg, źródła ruchu i zachowania użytkowników stron konkurencyjnych?
 • Jak raportować, analizować i poprawiać kampanie w social media?

Nauczysz się:

 • analizować trendy w zachowaniach użytkowników social mediów
 • zdobywać i porównywać najlepsze dane na ich temat
 • sprawdzać popularność miejsc w Internecie oraz popularność poszczególnych treści wśród użytkowników portali społecznościowych
 • wykorzystywać historię zmian na stronie konkurencji dla własnych celów
 • wyłapywać i reagować na pozytywne i negatywne wzmianki o Twojej firmie i marce
 • analizować i raportować działania marketingowe na Facebooku, Twitterze czy Instagramie
3.Automatyzacja marketingu - Tomasz Świątek (LAB*)
 • Wprowadzenie do automatyzacji marketingu
 • Prezentacja systemu SALESmanago
 • Warsztaty z wykorzystania systemu
 • Marketing automation w sektorze B2B i B2C
 • Stworzenie kampanii dla przykładowych scenariuszy.
 • Case studies 
 • DIGITAL MARKETING (GEMIUS)
1.Ekosystem rynku digital - Marta Sułkiewicz (LAB*)

Domy mediowe, agencje performance, agencje social media, agencje SEO, ekosystem RTB, sieci reklamowe - czyli jak działa cały ten rynek i o czym trzeba wiedzieć współpracując z zewnętrznymi podmiotami.
Na co trzeba uważać zamawiając kampanie online. Viewability, adblock, fraud advertising (kliknięcia i obejrzenia wykonane przez roboty).

2.Planowanie mediów w digital marketing - jak dotrzeć do mojej grupy docelowej? - Emil Pawłowski/Marta Sułkiewicz (LAB*)

Czym różni się planowanie kampanii w internecie od innych mediów? Jakich badań możemy używać, żeby poznać sposób konsumowania treści w internecie?   Badania z wykorzystywaniem panelu vs dane ze skryptów mierzących.Real user, cookie, user IP, user profile - jak definiować prawdziwego człowieka? Zjawisko multiscreen, home&work,  zasięgu wspólnego między telewizją i internetem.

 • wprowadzenie, część teoretyczna, przedstawienie narzędzi badawczych, wyników badań, opis zjawisk
 • badanie gemius Polskie Badanie Internetu - warsztaty jak używać oficjalnego badania oglądalności - pracownia komputerowa z dostępami demo
 • badanie gemius adReal - warsztaty jak używać narzędzia do analizy całego rynku, jak uczyć się na sukcesach i porażkach konkurencji
3. Efektywna realizacja kampanii online. - Radosław Gołąb (LAB*)

Sposoby pomiaru kampanii: adserwery, skrypty mierzące, narzędzia do Post-buy’u. Co powinno być podstawą do oceny efektywności a co do rozliczenia kampanii

 • viewability - pay per viewability jako nowy sposób rozliczania
 • dotarcie do grupy docelowej - w jakich okolicznościach możemy rozliczać się tylko za dotarcie do interesujących nas grup
 • share of voice w kategorii - kampanie wyłącznościowe - jak je kontrolować i ile trzeba dopłacić.
 • CPC, CPA lub CPS - specyfika kampanii performance'owych

Analiza ruchu na stronie. Przełożenie kampanii na cele komunikacji - jak badać efekty trudno mierzalne i jak wykorzystywać efekty badań w planowaniu mediów czy negocjacjach z dostawcami. Skryptowanie stron, łączenie danych o efektywności kampanii telewizyjnych i online (bezpośredni wpływ poszczególnych mediów/ placementów na ruch na stronie i na sprzedaż online, badanie call2internet).

 • wprowadzenie, case study
 • zajęcia praktyczne - warsztaty z wykorzystaniem adserwera AdOcean, skryptów gemiusDirectEffect, narzędzia gemius AdReal, narzędzia gemius Prism
4.Data science. Czyli co zrobić ze wszystkimi danymi? - Emil Pawłowski (LAB*)

Przyszłość marketingu to big data. Źródła pozyskiwania danych. Analityk inhouse vs outsourcing.

5. Marketing Dashboard – Przemysław Podlasin (LAB*)

 • Definicje – podstawa raportowania
 • Lead sprzedażowy: rodzaje i źródła pochodzenia
 • Segmentacja klientów: klienci nowi, reaktywowani, obecni, monoproduktowi, aktywni
 • Sprzedaż: nowe produkty, rolowanie, up-sell, x-sell
 • Od działań marketingowych do nowego produktu:

  •  Budowa lejka sprzedażowego
  • Analiza wyników sprzedaży
  • Analiza potencjału sprzedażowego

 • Wyniki sprzedaży a wyniki finansowe – analiza kosztów kampanii / dystrybucji produktów
 • Obliczanie NPV kampanii

  • Analiza sprzedaży z perspektywy relacji z klientem
  • Pozafinansowe korzyści ze sprzedaży

 • KPI

  • Esencja dashboardu marketingowego
  • Rodzaje KPI: finansowe, efektywnościowe, jakościowe
  • Określanie głównych i wspomagających KPI
  • Sposób komunikacji realizacji KPI

 • Przygotowanie projektu końcowego

(LAB)*  - zajęcia w całości lub części prowadzone w laboratoriach komputerowych - pozostałe zajęcia
realizowane są w formie warsztatów, konwersatoriów, z wykorzystaniem metodyki case studies

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184*

*(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Niewielka część zajęć to teoria, której nauczymy Cię na konwersatoriach. Zdecydowana większość to warsztaty, na których będziesz projektował badania, analizował dane i wyciągał wnioski.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty - 8.45 - 15.45
 • niedziele - 8.45 - 15.45


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny