Automatyzacja procesów biznesowych 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186 *
 (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

I. Blok wprowadzający uwzględniający zajęcia integracyjne (czas na networking)

II. Na tych zajęciach integracyjnych poznasz swoich kolegów i koleżanki. Opowiesz nam krótko o sobie i swoich oczekiwaniach. To doskonały czas na networking

III. Wprowadzenie do systemów oraz technologii  informatycznych automatyzujących procesy biznesowe (BPMN, API, VBA oraz inne rozwiązania automatyzujące procesy) poprzez dostępne technologie

IV. Robotics Process Automation - główne funkcjonalności,

V. Ekosystem narzędzi wspomagających Robotics Process Automation (RPA)

VI. Robotics Process Automation (RPA) - przegląd narzędzi

VII. Strategia wdrożenia Robotics Process Automation (RPA) w organizacji

 • Formułowanie strategii i taktyki wdrożenia Robotics Process Automation (RPA)
 • Planowanie procesu (wybór procesu, korzyści, przeszkody), przygotowanie procesu)
 • Opracowanie modelu wdrożenia Robotics Process Automation (RPA)
 • Tworzenie zespołu RPA, budowa Center of Excellence
 • Zarządzanie zmianą  w procesie automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych
 • Zarządzanie komunikacją w procesie wdrożenia Robotics Process Automation (RPA), kooperacja z interesariuszami

VIII. Przygotowanie procesów do automatyzacji, standaryzacja oraz pomiar zautomatyzowanych procesów.

 • Automatyzacja procesów biznesowych jako element doskonalenia organizacji
 • Standaryzacja i produktywność procesów do automatyzacji
 • Pomiar zautomatyzowanych procesów

IX. Metodyka zarządzania projektami podczas wdrożenia Robotics Process Automation (RPA)

X. Zarządzanie zasobami w projekcie wdrożenia Robotics Process Automation (RPA)

 • Zarządzanie zasobami w organizacji sieciowej
 • Zarządzanie talentami w ekosystemie
 • Budowanie zespołu przyszłości
 • Zarządzanie zmianą "Prosci model"
 • Weryfikacja efektywności zespołów Roboptics Process Automation (RPA)

XI. Zarządzanie środowiskiem Robotics Process Automation (RPA)

 • Architektura rozwiązań IP Robotics Process Automation, analiza środowiska pracy robota, integracja z innymi systemami (architektura, orkiestrator, controll room)
 • Praktyczne wykorzystanie AI w robotyzacji, uczenie maszynowe, Random Forrest
 • Aspekty prawne wdrożenia Robotics Process Automation

XII. Bezpieczeństwo informatyczne  wdrożeń Robotics Process Automation (RPA)

 • Kontrola i audyt pracy środowisk robotycznych, praktyki bezpieczeństwa
 • Tożsamość pracy robotów

XIII.Case study

XIV.Seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Niewielka część zajęć to teoria, zdecydowana większość to warsztaty oraz case study.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny