Automatyzacja procesów biznesowych 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

CEL STUDIÓW 

Większość ludzi – na tyle, na ile w ogóle zadają sobie oni trud myślenia o przyszłości – zakłada, że świat jaki znają będzie trwał wiecznie...  Alvin Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2006, ISBN: 82-89738-89-9

Szanowni Państwo,

Globalizacja oraz nieustająca walka, implikowana zarówno źródłami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi o zwiększenie konkurencyjności, stawia ciągle nowe wyzwania przed organizacjami. Oczekiwanie wzrostu konkurencyjności oraz stałego polepszania procesów zmusza firmy do zmiany dotychczasowej formy działania, adaptację strategii do szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz często implikuje wdrażanie nowych strategii. Trendy rynku konsumenckiego zmieniają biznes, a konkurencja może pojawić się z najbardziej nieoczekiwanego kierunku. Firmy nieustannie poszukują nowych sposobów usprawnienia procesów biznesowych, wdrażając zarówno nowe systemy zarządzania, jak i technologie informatyczne.

Automatyzacja procesów biznesowych przy pomocy robotów softwarowych jest obecnie rewolucyjną siłą akcelerującą transformację. Głównym celem Robotics Process Automation nie jest zastąpienie ludzi przez roboty, a odciążenie ich od żmudnych zadań i czynności. W związku z nowymi wymaganiami biznesu będą powstawać nowe stanowiska. Jednak wymagać będą one innego rodzaju umiejętności – współpracy z technologią, ale również z ludźmi.

czytaj więcej

Rozwój kompetencji związanej z RPA poprzez edukację przyczyni się do znaczących innowacji i wzrostu produktywności.  Ekonomia w cyfrowych czasach potrzebuje człowieka więcej i ale wymaga od niego jeszcze więcej. To, co będzie dla nas najważniejsze i zwiększy nasze prawdopodobieństwo do zmian to: przedsiębiorczość, inteligencja emocjonalna, a co najważniejsze – zdolność do zachowania stabilności emocjonalnej. Wymagana jest także perspektywa zarządzania różnorodnością (przejście do proaktywnego zarządzania ludźmi, doceniającego komplementarność ich predyspozycji, talentów, kompetencji).

Aby wykorzystać pełny potencjał automatyzacji działy personalne powinny już dziś wspierać organizację w trakcie zmian, strategicznie wpływając na proces inteligentnej automatyzacji. Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że zmiany są kluczowe pod kątem utrzymania najważniejszej przewagi konkurencyjnej w walce o zasoby, jakimi są ludzie. Oferowanie programów mających na celu podniesienie obecnych kwalifikacji lub zdobycie nowych, które są inwestycją w sukces samego pracownika, to w oczywisty sposób inwestycja w biznesowy rozwój całej organizacji. Kształtujmy kulturę organizacyjną opartą na maksymalizacji twórczości oraz innowacyjności. Promujmy zespołowe uczenie się w całej organizacji, przejawiające się wspólnymi dyskusjami i rozwiązywaniem problemów (case studies). Wprowadzajmy programów dla pracowników funkcjonujących w kulturze ciągłych zmian, propagujące pracę twórczą i stymulujące powstawanie nowych pomysłów (otwarte modele myślowe – gdzie pracownicy zdają sobie sprawę z otaczającej ich rzeczywistości i widzą konieczność odejścia od stereotypów).

Aby zbudować w Polsce hub związanej z kompetencjami inteligentnej automatyzacji, wymagana jest obecnie dyfuzja wiedzy w organizacji sieciowej oraz jej przepływ pomiędzy przedsiębiorstwami (klastry). Niezbędny jest także proces transferu wiedzy z ośrodków nauki.
Dlatego też mamy przyjemność zaprosić Państwa na studia podyplomowe z obszaru inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z obszaru Automatyzacji Procesów Biznesowych.  

Celem studiów jest umożliwienie Państwu zdobycie praktycznej wiedzy, która poprawi wydajność w tym obszarze i sprawi, że wyróżnicie się jako lider w dziedzinie inteligentnej automatyzacji. Inwestycja w rozwój nowych kompetencji jest również inwestycją w biznesowy rozwój całej organizacji. Zapewnia również poczucie bezpieczeństwa w erze zdominowanej przez otaczającą nas automatyzację.
Zachęcam do zapoznania się z tematyką zajęć, formami ich prowadzenia oraz sylwetkami prowadzących.   

W projekt zaangażowani są pasjonaci inteligentnej automatyzacji, wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, posiadający ogromną wiedzę merytoryczną, z sukcesami popartymi udokumentowanymi wdrożeniami. Swoją wiedzę przekazują w sposób praktyczny.  
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń zawierające studia przypadków oraz warsztatów, na których przyjmujemy perspektywę menedżerską, a nie technologiczną.
Aby przewidzieć przyszłość, budujmy już dziś kompetencje związane z inteligentną automatyzacją na bazie kompetencji funkcjonujących w organizacjach, czego sobie i Państwu życzę.

Do zobaczenia na zajęciach!

KIEROWNIK STUDIÓW 

Elwira Pyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za połączenie Opek Sp. z o. o. oraz Federal Express).

Ukończyła  program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course  na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego). Praca badawcza obejmowała analizę klastra branży SSC/BPO  w Krakowie pod względem oceny konkurencyjności oraz trendów.

Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Od 4 lat prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.  
Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości.

„Przyszłości nie da się przewidzieć. Należy rozważać, co jest możliwe”. R. Amara

 

email: epyk@kozminski.edu.pl

tel: +48 606 191 502

 

 

GŁÓWNE ATUTY 

 • 186 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
 • Praktycy dla praktyków: nasi wykładowcy to praktycy, z wieloletnim doświadczeniem  w obszarze inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych
 • Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i wybitni praktycy
 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach
 • Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych baz danych, tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest
 • Dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów "Financial Times"
 • Kursy e-learningowe największych poddostawców technologii RPA

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Silne kompetencje cyfrowe przekładają się na kształt rynku pracy i konkurencyjność,
a także zdolność budowania kapitału społecznego i kulturowego.
W czasie programu zapoznacie się Państwo z technologiami i metodyką automatyzacji procesów biznesowych. Program ten ma na celu kształtowanie wiedzy z zakresu formułowania i wdrażania strategii oraz prowadzenia złożonych projektów z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.
Cele szczegółowe:

 1. Poznanie dostępnych rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych (RPA)
 2. Nabycie umiejętności w zakresie analizy biznesowej w projektach automatyzacji procesów biznesowych
 3. Nabycie praktycznej umiejętności poprowadzenia projektu automatyzacji procesów biznesowych
 4. Przygotowanie organizacji do automatyzacji procesów biznesowych, zarządzanie projektem i zmianą

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do menedżerów jednostek biznesowych zajmujących się zarządzaniem lub sprawujących nadzór nad procesami w przedsiębiorstwie (Finanse, Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Logistyka, Obsługa Klienta, HR, IT) z branży SSC/GBS/BPO, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej oraz są zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności i wiedzy z zakresu automatyzacji procesów biznesowych i wdrażania Robotics Process Automation.

Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które zarządzają zespołami optymalizującymi procesy biznesowe, zarządzają Centrami Doskonałości (Center of Excellence) lub zamierzają stworzyć w przedsiębiorstwie Center of Excellence lub  Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji.

Studia kierowane są do osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Osoby posiadające określoną potrzebę robotyzacji i/lub zainteresowane doskonaleniem procesów poprzez ich automatyzację to idealni kandydaci.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Jacek Białas

 

Head of SSC/General Manager w Oerlikon Business Services

Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze SSC/BPO/Global Business Services. Zbudował SSC/BPO dla NCR, Thomson/Accenture, Avon Cosmetics, JonesLangLaSalle, Stanley Black & Decker and Oerlikon. Zaangażowany w migrację ponad 1000 stanowisk pracy do SSS/BPO.

 

 

 

Paweł Cygler

Kierownik Działu Rozwoju Procesów Biznesowych i Robotyki Axa.

Ekspert w dziedzinie wdrażania zmiany w organizacji. Od 20 lat związany z branżą ubezpieczeniową, w której zdobywał doświadczenie w różnych rolach. Odpowiedzialny w AXA Polska za wdrażanie Robotic Processes Automation. Bezpośrednio kieruje zespołem odpowiedzialnym za robotykę, pełni w nim również rolę analityka biznesowego i product ownera. Pasjonat poszukiwania nowych rozwiązań, optymalizacji oraz automatyzacji jako narzędzia do dostarczania Klientom prostych i łatwych rozwiązań.

 

 

dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo w Centrum Studiów Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji samorządowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i książek z dziedziny zarządzania organizacjami.

Główne obszary doradztwa: strategia struktury organizacyjne, mapowanie i wdrażanie procesów organizacyjnych. Lider projektów/ członek zespołów następujących projektów badawczych: strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce, Projekt badawczy: Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania); Międzynarodowy projekt badawczy pn:. Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw (analiza 25 firm z regionu Mazowsza) – koordynacja polskiej części projektu; Polsko-szwedzki projekt badawczo-doradczy dotyczący innowacyjnych zachowań grup przedsiębiorstw Polskich i Szwedzkich. Międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A.

 

 

Dominik Jaskulski

Od ponad 10 lat usprawnia i automatyzuje procesy operacyjne. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, Bangalore, +20 osób), tworzeniem centrów kompetencji ds. robotyzacji procesów (Robotics CoE) oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management, data mining oraz IT business management. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

 

 

 

dr Damian Kędziora

Damian Kędziora, doktor Inżynierii Przemysłowej i Zarzadzania Uniwersytetu Technologicznego w Lappeenrancie, akademicko zainteresowany off-shoringowymi tranzycjami sektora usług dla biznesu, tzn. wyborem lokalizacji i modelu dostarczania, efektywnym migrowaniem procesu, jego wyceną i ulepszaniem. Pracuje w Helsinkach jako Solution Consultant w zespole NORIAN Intelligent Automation, gdzie sprzedaje, modeluje i wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne, tj. robotic process automation (RPA), machine learning (ML), artificial intelligence (AI), optical character recognition (OCR), blockchain oraz chat/voice boty, aby zoptymalizować serwisy klientów z Europy Północnej i Środkowej.

 

 

 

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim od 2017 roku, pełniąc funkcję adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania. Od 1999 roku prowadzi szkolenia i zajęcia ze studentami, współpracując z różnymi szkołami wyższymi w Łodzi. Pełniła również funkcję zastępcy kierownika Zakładu e-Biznesu w Katedrze Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją rozprawę doktorską obroniła w 2008 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest autorką (w części współautorką) prawie 60 publikacji wydanych, zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków (np. „Marketing w Praktyce”), jak i zagranicznych (np. Springer). W 2017 roku książka „Blogi w procesie komunikacji marketingowej” (współautor: Bogdan Gregor) uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, a monografia „Internet of Things. Nowy paradygmat rynku” (była jej pomysłodawcą i jednym z redaktorów naukowych. Była nominowana do Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą polską książkę informatyczną w kategorii – podręczniki i książki popularnonaukowe.
Wygłaszała referaty i prezentacje na konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. W 2019 roku, jako ekspert w zakresie technologii cyfrowych i ich wpływu na człowieka, była w gronie specjalistów związanych z targami Smart City Expo Poland 2019 i towarzyszącą im konferencją. Jest współautorką programu „Inteligentne technologie i człowiek”.

 

 

Michał Kibil

Doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii Blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych.

Z entuzjazmem popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii regularnie występując w roli prelegenta na wiodących kongresach poświęconych nowym technologiom, takich jak Blockchain Alliance czy Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, a ostatnio jako mentor na Global Legal Hackathon 2019. Bierze także udział w podcastach, audycjach radiowych czy szkoleniach organizowanych przez ogólnopolskie firmy szkoleniowe. Jest jednym ze współautorów eksperckiego Raportu Blockchain w Polsce przedstawiającego możliwości wykorzystania tej technologii w różnych sektorach gospodarki.
Wśród jego dotychczasowych klientów znajdowały się start-up’y technologiczne, firmy z sektora finansowego, firmy z sektora IT czy też międzynarodowe firmy z sektora e-commerce. Michał prowadzi warszawski oddział kancelarii szeroko wspierając przedsiębiorstwa z sektora IT, e-commerce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Prowadząc szkolenia przekazuje praktyczną wiedzę, której zakres każdorazowo dostosowuje pod indywidualne potrzeby grupy, a każde szkolenie traktuje jako proces nakierowany na efektywne przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich, m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

 

 

Andrzej Kinastowski

Menedżer, ekspert i wdrożeniowiec Lean w środowisku biurowym. Od 12 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego usprawniania, automatyzacji i robotyzacji, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen.Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wykładowca uniwersytecki.Członek-założyciel stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współautor książki "Office Samurai: Lean w biurze".

 

 

 

mgr inż., MBA Darek Mazurek

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana-Champaign. Przedsiębiorca, menedżer i wykładowca. Specjalizuje się w usprawnianiu działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla wiodących firm konsultingowych (Deloitte, PWC) oraz globalnych korporacji technologicznych (IBM, Unisys, CSC, Capgemini). Wykładał zarządzanie działalnością operacyjną dla studentów MBA UW i University of Illinois oraz robotyzację procesów biznesowych dla studentów Politechniki Lubelskiej. Przeprowadził szereg projektów restrukturyzacyjnych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych reprezentujących różne branże (bankowość, ubezpieczenia, produkcja, telekomunikacja, FMCG, usługi). Jest założycielem i szefem Digit.on, firmy wdrożeniowej specjalizującej się w automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii RPA (robotic process automation).

 

 

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

Praktyk projektowania i doskonalenia rozwiązań oraz procesów dla polskich i międzynarodowych organizacji z sektora usługowego. Lider zespołu robotyzacji w banku. Zajmuje się analizą biznesową, doskonaleniem procesów oraz tworzeniem architektury korporacyjnej. Współautor materiałów edukacyjnych i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Wymaganiami i Analiza Biznesowa. Współautor oraz trener programu szkoleniowego z metodyk Lean, SixSigma oraz Studium Produktywności jednego z dużych polskich banków. Certyfikowany Analityk Biznesowy.

 

 

Krzysztof Ogonowski

Ekspert w zakresie zarządzania zmianą i projektami. Ma prawie 20 lat doświadczenia we wdrażaniu strategii digitalizacji, zmian organizacyjnych, procesowych oraz transformacji biznesowej w największych firmach w Polsce i w Europie m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług dla biznesu. Uczestniczył w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals) - globalnej organizacji zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą. Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie Change Management i pracuje w globalnej sieci ekspertów PROSCI. Od 24 lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na studiach MBA w zakresie wdrażania strategii oraz Project i Change Management.

 

 

 

Krzysztof Pimpicki

CEO, Business Services Transformation Strategy Advisor. Global Master Trainer, Program Manager. Co-founder and Co-owner w 4 Results Sp. z o.o. Jest współtwórcą metodyki transformacji biznesu – Positive Productivity® – sekwencji najlepszych praktyk łączących „miękkie” i „twarde” narzędzia zarządzania zespołami dedykowanej dla branży Business Services. Współtwórca rozwiązań IT wspierających automatyzacje zarządzania zespołem, które poprzez transparentność i nawyki zespołowe budują kulturę zaangażowania pracowników w optymalizację i automatyzację/ robotyzację procesów biznesowych. Autor podejścia Automation Acceleration, które zapewnia najkrótszą drogę do 10-krotnego zwiększenia wpływu robotyzacji na codzienną pracę zespołów operacyjnych oraz ROI-botyzację, czyli podejście dające pewność szybkiego i wielokrotnego zwrotu z inwestycji. Jego 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą obejmuje dziesiątki strategicznych projektów wdrożeniowych i setki warsztatów dotyczących zarządzania i efektywności operacyjnej w Business Services realizowanych przez klientów w ponad 20 krajach świata na 4 kontynentach. Ojciec trójki nastolatków. Triathlonista. Człowiek uczący się każdego dnia jak BYĆ lepszym.  

 

 

dr Kaja Prystupa-Rządca

Ekspert ds. zarządzania w wirtualnym otoczeniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka artykułów a także komentator dla takich mediów jak m.in.: Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM.

Współpracuje z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii w obszarze projektów badawczych i gier symulacyjnych na temat współpracy wirtualnej. Od 10 lat propaguje idee pracy wirtualnej oraz kształci w obszarze dobrych praktyk komunikacji. Współpracuje z KanBo oraz Dual Academy w obszarze rozwijania procesów współpracy wirtualnej.

 

 

Bartosz Radziszewski

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Ekspertów na wydziale Prawa i Administracji tej uczelni w latach 2012-2015. Ekonomista specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz organizacji, optymalizacji i automatyzacji (w tym robotyzacji) procesów biznesowych. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz szkoleń i warsztatów.
Jest partnerem zarządzającym platformy współpracy Business Dialog, współzarządza działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, jest  autorem programu edukacyjno-doradczego Digital Finance Excellence, przewodniczy jury Digital Finance Award. Jest wykładowcą w programie Rozwoju Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW Growth).
Ma 20-letnie doświadczenie zarządzania w polskich spółkach i międzynarodowych korporacjach jako CEO lub CFO, również w spółkach giełdowych. Tworzył i zarządzał centrami usług wspólnych (SSC) oraz firmami outsourcingowymi (BPO). Inwestuje w start-upy, jako mentor wspiera je we wzroście i rozwoju.

 

 

Tina Sobocińska

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach: DHL (logistyka), Schneider Electric (zarządzanie energią), Sanofi Aventis (farmacja), Altadis (FMCG) w roli lidera HR i lidera biznesu: na stanowiskach Dyrektor HR, Członek Zarządu, Global HR Business Partner, EMEA HR Shared Services Director, Talent & Development Manager.Obecnie: DHL Parcel Polska, Dyrektor HR i Komunikacji.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Inicjatorka i liderka networku Digital HR Champions. Inicjatorka projektu #Ideathon dla Fundacji Integracja z udziałem Talentów 9 Korporacji, Mentorka Fundacji Hillary Clinton i Madeleine Albright: Vital Voices.
Uczestniczka Israel Tech Tour 2019 – Israeli Innovation Ecosystem oraz Enactus (konkurs dla liderów przyszłości wśród studentów uczelni w Polsce zajmujących się CSR).
Trener, mentor, coach, facilitator. Uczestnik wielu konferencji w Polsce i zagranicą. Speaker podczas konferencji w Polsce i zagranicą (ostatnio: European Women Summit Vienna 2019, Global HR Summit w Amsterdamie 2018). Prywatnie mama Matyldy i Poli, lubi aktywny tryb życia (Kilimandżaro 5 895 m n.p.m., podróże, bieganie).

 

 

Marek Sowa

Head Oferingu dla portfolio Intelligent Process Automation oraz Senior Artificial Intelligence Manager firmy Capgemini Business Services.
Od lat wspiera międzynorodowe organizacje w realnej transformacji biznesowej przy użyciu najnowszych technologii AI & Analytics jak RPA, Machine Learning czy Process Mining.

W wcześniejszych rolach lider innowacji w Banku Irlandii odpowiedzialny za rozwiązania bazujące na RPA, Blockchain oraz AI skupiającego się na rozumieniu języka naturalnego i widzeniu maszynowym. Praktyk - który slide'y zostawia innym samemu skupiając się na realiach IT, biznesu oraz klienta końcowego. Do osobistych osiągnięć można wliczyć stworzenie samo-leczącego się robota oszczędzającego ponad 4 miliony złotych rocznie, systemu ML do klasyfikacji i ekstrakcji cech szczególnych z milionów dokumentów i zdjęć, systemu rozumienia języka naturlanego do optymalizacji danych między systemami dla dużej instytucji finansowej. Twórca frameworków IPA Stardust, DIAMOND, MEE oraz Central Execution Point.
Absolwent MBA z Zarządzania Projektami Transformacyjnymi oraz indywidualny konsultant Komisji Europejskiej ds Polityki AI na rok 2019.

Ewelina Stanisz

Digital Development Manager w Amer Sports.

Obecnie jest odpowiedzialna za standaryzację oraz optymalizację procesów  z szczególnym  naciskiem na rozwój Robotics Process Automation. w Centrum Usług Wspólnych firmy Amer Sports w Krakowie.  Od kilku lat czynna jako menedżer zmiany z ponad 10-letnim doświadczeniem na innych stanowiskach z zakresu Ciągłego Doskonalenia Procesów. Posiada doświadczenie w różnych branżach oraz kieruje transformacjami ulepszeń na dużą skalę. Obecnie specjalizuje się w opracowywaniu nowych projektów z zakresu robotyzacji procesów finansowo-księgowych oraz analityki finansowej . Dobrze zna specyfikacje małych i dużych SSC/BPO z szczególnym naciskiem na wydajną realizację projektów, mających na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności w centrach outsourcingowych. Certyfikowany praktyk Prince 2 oraz Six Sigma. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Zaradzanie Projektami.

 

 

Piotr Siciak

Doświadczony menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych w ramach firm Wielkiej Czwórki Firm Doradczych. Świadczył usługi doradcze przede wszystkim w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i wsparcia wdrożenia systemów BPM dla największych instytucji finansowych w Polsce i regionie Centralnej Europy. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, Szkoły Bankowości na Uniwersytecie Kolorado (USA), a także zdobył tytuł MBA w Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Jest liderem zespołu Intelligent Automation/RPA w Onwelo S.A. zajmującego się wdrażaniem rozwiązań pozwalających na automatyzację pracy z wykorzystaniem technologii RPA. Specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych poprzez automatyzację z wykorzystaniem technologii robotyzacyjnych, wprowadzaniem innowacyjnych technologii z obszaru inteligentnej automatyzacji, ale także w projektowaniu nowoczesnych modeli operacyjnych, podnoszeniu efektywności operacyjnej oraz optymalizacji kosztów działania. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizował wiele dużych projektów transformacyjnych, w tym wdrożeń z wykorzystaniem technologii Robotic Process Automation.

 

 

Wojciech Tatys

Lider odpowiedzialny za agendę Transformacji i doskonałości operacyjnej dla Discovery w regionach EMEA i APAC wspierający biznes w codziennych wyzwaniach z tego zakresu. Entuzjasta zarządzania procesami i ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem takich metodyk jak Lean, Six Sigma czy ToC. Laureat nagrody LEIP za najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management w Polsce. Twórca strategii ciągłego doskonalenia wraz z zespołem ds. automatyzacji i modelem dojrzałości operacyjnej działającym jako kompas dla biznesu w ich podejściu do rozwoju operacyjnego. Autor dedykowanego programu szkoleniowego Lean/zarządzania projektami i trener skupiający się na dzieleniu się wiedzą na temat zarówno miękkich, jak i twardych umiejętności poprzez ich praktyczne zastosowanie. Doświadczony kierownik projektów i programów z wyjątkowym zestawem umiejętności opartym na PMI, Prince2 i Agile/Scrum. Realizujący strategiczne inicjatywy transformacyjne w sposób pragmatyczny i zorientowane na wyniki. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał w globalnych korporacjach, takich jak Hewlett Packard, Microsoft, CBRE i Discovery. Wykształcenie informatyczne umożliwia mu w łatwy sposób rozmawiać z biznesem podczas wszelakich projektów mających za cel implementację danego systemu czy przeniesienie usług z jednej lokalizacji do drugiej. Prywatnie uwielbiający wyzwania i idący przez życie z regułą, że nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystko zaczyna się od pierwszego kroku.

 

 

Michał Wolak

Prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie, coachingowe oraz doradcze. Z pasją przekazuje swoją wiedzę i umiejętności, prowadząc szkolenia z takich zagadnień jak Lean Management, techniki Kaizen, umiejętności przywódcze, efektywna komunikacja. Jako prezes zarządu odpowiada za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw. Przeprowadził liczne projekty, osiągając dzięki nim wymierne efekty.

 

 

 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny