Analityk finansowy ryzyka kredytowego 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Przedmiot

Liczba godzin

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

16

Sprawozdawczość finansowa 2 - - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty

16

Analiza Finansowa I 

16

Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty

16

Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

16

Elementy matematyki finansowej

8

Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej

8

Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności 

16

Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe

16

Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych

8

Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych

8

Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego

8

Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa 

8

Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków

8

Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej 

12

Zajęcia informacyjne

4

Egzaminy

8

RAZEM

192

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. 
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • soboty - 8.45-15.45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)
  • niedziele - 8.45-15:45 (pierwszy zjazd do godz. 17.30)

 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości