Analityk finansowy ryzyka kredytowego 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł 
  • Cena: 6800 zł -możliwość płatności w dwóch ratach po 3400 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 6120 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach po 3060 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 6500 zł *

    * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

RABAT EARLY BIRD. Tylko do 30 czerwca. 

Zyskaj od 500 do 1000 zł rabatu na studia podyplomowe i MBA.
Tylko do 30 czerwca!
Sprawdź warunki promocji

 

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl 

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości