Analityk finansowy ryzyka kredytowego 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów analiz ryzyka kredytowego w bankach i innych instytucjach finansowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z zaawansowaną metodologią oraz nowoczesnymi narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto studenci poznają metodykę weryfikacji i pozyskiwania informacji o badanym podmiocie gospodarczym.

WIODĄCY WYKŁADOWCY - kliknij tu

ADRESACI STUDIÓW 

Pracownicy działów analiz kredytowych banków, firm leasingowych, a także innych instytucji udzielających kredytów i pożyczek, wśród których znajdują się spółdzielcze kasy kredytowe, a także korporacje udzielające kredytu kupieckiego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się egzaminami obejmującymi wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Dodatkowo, wymaga na jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości