Analityk Compliance i AML 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

Zajęcia integracyjne

Blok tematyczny I: Compliance

 • Zasady postępowania
 • Zrozumienie Środowiska Regulatorów
 • Przepisy prawa. Gotowość Banków do wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej dot. AML – studium przypadku
 • Egzamin podsumowujący Blok I

Blok tematyczny II: Ryzyko i Kontrola

 • Identyfikacja ryzyka, analiza i ocena
 • Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego i oceny kontroli wewnętrznych
 • Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu
 • Egzamin podsumowujący Blok II

Blok tematyczny III: AML

 • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy – główne koncepty
 • FATF – rekomendacje i regulacje AML wybranych jurysdykcji
 • JMLSG kluczowe elementy
 • JMLSG – Finanse Przedsiębiorstw i Bankowość Pośrednicząca
 • Polskie przepisy AML - analiza ustawy AML
 • Geneza przestępstw źródłowych
 • Warsztaty – studium przypadku
 • Egzamin podsumowujący Blok III

Blok tematyczny IV: Przeciwdziałanie Przestępstwom Finansowym

 • Definicje przestępstw finansowych, typologia fraudów oraz ryzyka związane z przestępstwami finansowymi
 • Kradzież tożsamości i przestępstwa elektroniczne
 • Korupcja i łapownictwo
 • Fraud fiskalny. Instrumenty finansowe “Offshore” i techniki ich wykorzystania
 • Nadużycia na rynku finansowym.
 • Bankowość „Shadowing”, instrumenty i ryzyka związane z przestępczością finansową
 • Systemy kontroli anyfraudowej i polityka przeciwdziałania
 • Zapobieganie i wykrywanie ryzyka przestępstw finansowych
 • Prawne i regulacyjne przeciwdziałanie przestępczości finansowej
 • Egzamin podsumowujący Blok IV

Blok tematyczny V: Cyber-Przestępczość i Analiza Danych

 • Prawne aspekty zastosowania nowych technologii (Fintech) w Compliance i AML ( np. biometria, geolokalizacja, wykorzystanie chmury obliczeniowej w instytucjach finansowych, silne uwierzytelnienie klienta)
 • Bezpieczeństwo w autoryzacji płatności bankowości Internetowej i ryzyko procesu płatności
 • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i rekacja.
 • Bezpieczeństwo IT w praktyce
 • Teoria danych
 • Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja
 • Przegląd narzędzi
 • Egzamin podsumowujący Blok V

Blok tematyczny VI Narzędzia informatyczne wykorzystywane do analizy danych

 • Wprowadzenie do obsługi Arkusza kalkulacyjnego
 • Operacje na dużych zakresach danych
 • Podstawy Visual basic for Application
 • Egzamin podsumowujący Blok VI

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty – godz. 8:45-15:45
 • niedziele – godz. 8:45-15:45

TERMINY ZJAZDÓW 

  Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

  • 05 - 06.10.2019
  • 16 - 17.11.2019
  • 07 - 08.12.2019
  • 25 - 26.01.2020
  • 08 - 09.02.2020
  • 29.02 - 01.03.2020


    Kontakt:
    Małgorzata Cybulska