Analityk Compliance i AML 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

O studiach 

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla biznesu, a przede wszystkim dla świata finansowego jest spełnienie wymagań i oczekiwań instytucji regulujących rynek.

Wiele światowych instytucji nie radzi sobie z przestrzeganiem wymogów organów regulacyjnych. Skutkiem tego są horrendalne kary dla firm za łamanie przepisów w aspekcie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych regulacji rynków finansowych (compliance i AML). Przestępstwa finansowe nie tylko pociągają za sobą kary pieniężne, ale także lub przede wszystkim są powodem utraty wizerunku. Aby móc przeciwdziałać powyżej opisanym sytuacjom, firmy szukają specjalistów w dziedzinie zgodności podejmowanych działań z przepisami (compliance), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zarządzania ryzykiem.

Jedną z pierwszych uczelni na świecie i pierwszą w Polsce, która ma w swojej ofercie studia podyplomowe w powyższym zakresie, jest Akademia Leona Koźmińskiego. Unikalny program dostosowany do potrzeb rynku pracy został stworzony w drodze konsultacji ze światem biznesu, przy udziale doświadczonych praktyków, którzy wraz z trenerami Akademii Leona Koźmińskiego prowadzą zajęcia.

CEL STUDIÓW 

Program Analityk Compliance i AML został stworzony, w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia warsztatu Słuchaczy studiów, w ich trakcie prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyber-bezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z analizą ryzyka w zakresie monitoringu zgodności, AML oraz przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym, doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka, administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka - obejmujące zarówno nabytą w trakcie studiów wiedzę, zdolności jej rozumienia i stosowania, jak również umiejętności praktycznego jej stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie zarządzania ryzykiem monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym.

Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Podczas studiów Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Karol Wojtczak - pomysłodawca programu będącego odpowiedzią zarówno na potrzeby rynku, jak i osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w obszarze szeroko pojętego compliance. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom AML International Compliance Association. Od ponad 10 lat zarządza projektami z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym. Jego przygoda zawodowa z AML rozpoczęła się od pracy przy budowaniu AML-owego huba Citi w Warszawie, który dostarcza swoje usługi w 50 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Karol Wojtczak posiada doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla klientów instytucjonalnych, banków konsumenckich, a także w projektach związanych z nowym porządkiem regulacyjnym i optymalizacją projektów na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Od 2 lat jest również tutorem w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia z przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

KOORDYNATOR TECHNICZNY 

Dr Błażej Podgórski – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania badawczo - naukowe skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

 

 

 

 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu compliance, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Dodatkowo w trakcie studiów prowadzone są wykłady i warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych.

Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują zadania i dokonują analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służą również zajęcia komputerowe, podczas których słuchacze ćwiczą tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne.

Słuchacz podczas studiów nabędzie cenne kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy, związane z:

 • analizą ryzyka w zakresie compliance, AML oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym
 • doradztwem w zakresie interpretacji ryzyka
 • administracji procesu przetwarzania informacji w celu oceny ryzyka.


Słuchacz jest również wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach.

 

Program oferuje:

 • kluczową wiedzę i kształcenie umiejętności analitycznych w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępczości finansowej
 • wiedzę potrzebną do budowy i zarządzania mechanizmami do efektywnego przeciwdziałania przestępczości finansowej
 • wiedzę z zakresu międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii
 • zajęcia prowadzone głównie przez praktyków posiadających doświadczenie w wielu obszarach gospodarczych
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów bazujących na realnych przypadkach biznesowych

ADRESACI STUDIÓW 

Program jest przede wszystkim adresowany do:

 • osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku monitoringu zgodności działań z przepisami, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem
 • osób pracujących obecnie w komórkach compliance, AML oraz ryzyka i kontroli instytucji finansowych, chcących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę
 • osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w powyższych komórkach finansowych przedsiębiorstw

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Bartłomiej Iwanowicz

Doświadczony menadżer, z podłożem biznesowym i konsultingowym. Ponad 13 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 10 lat w firmach Wielkiej 4 - Deloitte i PwC. Odpowiedzialny za realizację wielu skomplikowanych projektów, w tym również zagranicznych (Serbia, Rosja, Arabia Saudyjska). Posiada rozległą wiedzę i wielkie doświadczenie w zakresie operacji finansowych, finansów, zarządzania ryzykiem jak również analizy, optymalizacji, reorganizacji i kontroli procesów biznesowych w różnych sektorach przemysłu (np. w sektorze: finansowym, farmaceutycznym, mediów i komunikacji, energetycznym, FMCG - produktów szybko zbywalnych, produkcyjnym). Jest absolwentem finansów magisterskich oraz doktorem nauk ekonomicznych, otrzymanym na najlepszej uczelni Europy środkowo-wschodniej w momencie graduacji, według rankingu FT.

Elżbieta Iwonin

Elżbieta dołączyła do zespołu AML w Citi Service Center Polska w lutym 2010 roku, mając ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, zarządzania i zaangażowania klienta. Rozpoczęła karierę w Citibanku w roku 2001, przechodząc z Banku Handlowego w ramach połączenia tych dwóch banków w Polsce. W połączonym zespole operacji na papierach wartościowych była odpowiedzialna za obsługę klientów - powierników i brokerów. Od 2008 została mianowana specjalistą biznesowej kontroli w Global Transactional Services w Citi Handlowy. Reprezentowała Citi Polska w Związku Banków Polskich w trakcie doradzania Polskiemu parlamentowi nt. drugiej dyrektywy AML. W 2010 dołączyła do CSC AML jako dyrektor wydziału zapewnienia jakości. Była odpowiedzialna za zapewnienie jakości procesów monitorowania transakcji w AML Hub w Warszawie i innych regionu EMEA.  Elżbieta posiada dyplom magistra ekonomii z SGH, oraz programu MBA Politechniki Warszawskiej. Ma również certyfikat ICA.

Marta Marczak

Marta jest magistrem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką studiów podyplomowych wydziału prawa UW na kierunku "Zwalczanie przestępstw ekonomicznych, fiskalnych i własnościowych". Marta praktykuje AML od 2010, rozpoczynając pracę jako analityk AML na wydziale monitorowania transakcji. W trakcie swojej kariery w Citi prowadziła i brała udział w wielu projektach związanych z zagadnieniami AML, np. tworzeniu procedur i polityk AML, dzieleniu się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz szkoleniu nowych i starych pracowników. Była również odpowiedzialna za gwarancję jakości hiszpańskich zespołów i wspieranie funkcji zarządczych. W roku 2014 Marta dołączyła do Global Investigation Unit (AML Compliance), która jest odpowiedzialna za prowadzenie przeglądu relacji z klientem całej organizacji. Marta jest posiadaczką certyfikatu Advanced ICA oraz certyfikatu ACAMS. Była pomysłodawcą GIU Intelligence Sharing Workshops między praktykami AML z różnych wydziałów. Jest również zaangażowana w prowadzenie wykładów w Warszawskich uczelniach, z których część jest prowadzona w kooperacji z ICA.

Żaneta Niszczota

Żaneta ma ponad 6 lat doświadczenia w pracy w dziale AML. Pełni funkcję eksperta dziedzinowego przy implementacji monitoringu nowych produktów z perspektywy jakościowej. W USA miała unikalną możliwość pracy - mogła decydować i wszczynać alerty AML, rekomendować i przygotowywać SAR'y i zalecać zamykanie kont bankowych. Dodatkowo, jej zadaniem było zapewnienie najwyższej jakości wszczynanych alertów i przypadków, co dało jej możliwość pracy mieszanym środowisku, z różnymi kulturami. Pozwoliło jej to zdobyć przepastną wiedzę nt. produktów bankowych i samego procesu dochodzenia. Dzięki temu zyskała doświadczenie w nakładaniu nadzoru AML. Miała okazję wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez FBI pt. "Integrated Analyst Symposium". Przez ostatni rok była również wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie Żaneta pracuje w zespole Global Investigation Unit, którego zadania to m.in. przegląd relacji z klientami całej organizacji, tworzenie holistycznych ocen klientów globalnych i minimalizowanie ryzyka prania pieniędzy we współpracy z wieloma różnymi zespołami.

Bartosz Robak

Bartosz ma ponad 8 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami zapobiegającymi praniu pieniędzy, przewodniczył również wielu zespołom w CITI Service Center Polska. Rozpoczął swoją karierę uczestnicząc w ustanowieniu CITI AML Hub w Warszawie, krótko potem został menadżerem zarządzającym migracjami z 30 krajów w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji instytucji, banków komercyjnych jak również zwykłych konsumentów. Przewodził wielu projektom AML związanych z wymaganiam organów regulujących  , reorganizacją procesów i optymalizacją projektów na poziomie regionalnym i globalnym. Bartosz ukończył studia magisterskie z finansów i bankowości, jest również absolwentem studiów podyplomowych ICA z certyfikatem AML z University of Manchester oraz Management Program in Corporate Finance z Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzech lat wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego przedmiot Compliance.

Irena Winnicka

Irena dołączyła do zespołu AML Citi Service Center Polska w 2010 roku. Ma doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla banków komercyjnych oraz instytucji, jak również w zarządzaniu projektami AML, reorganizacją i optymalizacją procesów. Obecnie Irena pracuje nad regionalna i globalną standaryzacją operacji bazujących na globalnych dyrektywach Global FIU. Irena ma dyplom magistra finansów i bankowości z SGH i UW. Jest certyfikowaną przez ICA specjalistką z zakresu AML. Irena wykłada również w Akademii Leona Koźmińskiego zajęcia pt. Financial Crimes Prevention.

Mariusz Walkiewicz

Mariusz jest doświadczonym entuzjastą IT i baz danych, z ponad 10 letnim stażem. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych, eksploracji procesów opartych na danych oraz używaniu różnych narzędzi i technik użytkowania danych. Ma praktyczne doświadczenie w procesowaniu i kontroli projektowania, testowaniu i optymalizacji cyklów IT i biznesu (w tym firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG).
Mariusz ma dyplom magistra z Politechniki Warszawskiej, w zakresie eksploracji danych. Ukończył również ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym, certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych i certyfikowanym Menadżerem Systemów Informatycznych.

Dr Rafał Płókarz

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego (od 2000 r.) i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Finansista i bankowiec z 25-letnim doświadczeniem rynkowym, specjalizujący się w bankowości prywatnej, wealth management i inżynierii finansowej. Dyrektor w bankach polskich (mBank, BPH) i zagranicznych (Rothschild Luksemburg), członek rad nadzorczych i komitetów audytów instytucji rynku kapitałowego (Caspar TFI, Caspar Asset Management, F-Trust). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii „Globalne rynki finansowe” (Wyd. PWN 2013) i „Bankowość osobista” (Wyd. CeDeWu 2017).

Maciej Kozioł

Maciej Kozioł dołączył do zespołu AML Citi Service Center w 2012 roku. W trakcie dotychczasowej pracy nabył doświadczenie w monitorowaniu transakcji dla klientów bankowości detalicznej, klientów instytucjonalnych oraz z sektora klientów zamożnych (private banking) zlokalizowanych zarówno w krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak i z regionu Ameryki Północnej. Obecnie zarządza zespołem 70 analityków AML monitorujących transakcje z regionu Ameryki Północnej. W trakcie swojej pracy Maciej brał czynny udział we wdrażaniu kluczowych projektów związanych z wymaganiami organów regulujących, optymalizacją i automatyzacją procesów oraz monitoringu transakcji na poziomie regionalnym, a także był odpowiedzialny za migracje nowych procesów. Oprócz tego, był zaangażowany w prace nad nawiązaniem współpracy z firmami zewnętrznymi na potrzeby AML. Od 2014 roku Maciej jest certyfikowanym przez ICA specjalistą z zakresu AML. Od 2018 prowadzi zajęcia z przedmiotu Compliance w Akademii Leona Koźmińskiego. Maciej jest absolwentem University of Wales Aberystwyth z zakresu zarządzania (BScEcon) oraz University of St Andrews z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (MLitt).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Program studiów składa się z pięciu powiązanych między sobą bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny zawiera specyficzne moduły. Blok tematyczny kończy się egzaminem albo projektem grupowym obejmującym wszystkie treści zawarte w bloku tematycznym.

Kontakt:

Agata Kanclerz 

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 43