Akademia przywództwa kobiet LiderShe 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

BLOK I ZARZADZANIE SOBĄ, w tym:

 • Komunikacja społeczna, w tym: (1) Zasady komunikacji społecznej; (2) Wystąpienia publiczne jako nośnik informacji – kobieta lider, kobieta mówca; (3) Społeczna odpowiedzialność biznesu; (4) Zarządzanie reputacją firmy
 • (1) Marka osobista liderki a wizerunek firmy, w tym trening wystąpień publicznych oraz (2) warsztat ‘Jestem Nadzwyczajna’ by Google; (3) Ja na rynku pracy
 • Energia I zdrowie managera: (1) zarządzanie energią – energia jest kobietą; (2) organizacja czasu i facylitacja spotkań  managera; (3) Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie w osiąganiu celów
 • Przywództwo oparte na osobistym autorytecie: (1) lider v. menadżer, (2) świadomość swoich rdzennych cech (3) świadomość swoich wiodących stylów zarządzania (ograniczenia i wyzwania, alergie) (4) Doktryna Ateny (5) Mój poziom przywództwa jako kobiety, jako lidera
 • Zarządzanie konfliktem i sytuacją kryzysową (w tym, czego kobiety mogą uczyć się od mężczyzn i mężczyźni od kobiet)
 • Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne

BLOK II ZARZADZANIE ZESPOŁEM, w tym:

 • (1) Narzędzia menedżerskie oceny potencjału siebie i zespołu; (2) Zarządzanie projektami, rola lidera i liderki;
 • Coaching, mentoring, rementoring jako naturalne kompetencje kobiet w zarządzaniu sobą i ludźmi.
 • Zarządzanie zmianą w ujęciu psychologicznym organizacyjnym, strategicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi uwzględniające równe traktowanie w zatrudnieniu, w tym:  (1) prawne aspekty zarządzania ludźmi; (2) wynagradzanie kobiet - systemy wynagrodzeń i wartościowania pracy, dobre praktyki; (3) kultura organizacyjna rozwijająca i wspierająca środowisko różnorodności; wpływ organizacji kobiet u pracodawcy na klimat organizacyjny

BLOK III: ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ, w tym:

 • Zarządzanie strategiczne, w tym: (1) Skuteczne wdrażanie strategii; (2) Zarządzanie złożonością procesów; (3) Innowacyjność a budowanie strategii; (4) Strategie marketingowe
 • Finanse dla menedżerów
 • Cyfrowa transformacja czy rewolucja – firmy i ludzie
 • Prawo dla TOP managerów

Przygotowanie projektu końcowego

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190 godz.*

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I TERMINY ZJAZDÓW 

Studia trwają 2 semestry, obejmują 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych
i 184 godzin zajęć dydaktycznych (min. liczba punktów ECTS - 32). W programie duży udział mają zajęcia o charakterze praktycznym, w tym warsztaty psychologiczne oraz studia przypadków.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny