Akademia przywództwa kobiet LiderShe 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z: 

KIEROWNIK MERYTORYCZNA PROGRAMU 

Dr Anna Kieszkowska-Grudny

Kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Inicjatorka Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany manager ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach Studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania.

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ponad 15 lat manager w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.

Jej firma - Minds of Hope, prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego o trening uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Pierwszy w Polsce Ośrodek certyfikowany przez The American Institute of Stress, zajmujący się diagnostyką i leczeniem stresu. Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski.

CEL STUDIÓW 

Biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują kobiet - odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami (lub pewnymi obszarami ich działalności), czy większymi zespołami. Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce akceleracji potencjału takich właśnie kobiet.

Celem zajęć, zaprojektowanych przez prestiżową kadrę wykładowców oraz doświadczone kobiety biznesu, jest przygotowanie swoich młodszych zawodowo koleżanek do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie skutecznym liderem. Wyjątkowość programu zajęć gwarantuje stojąca za nim idea – stworzenie studiów dla kobiet, które mają ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, przez kobiety, które już tę drogę pokonały. Innowacyjny program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe przewiduje naukę w oparciu o prawdziwe, osobiste doświadczenia oraz „case studies” przekazywane przez wykładowczynie z doświadczeniem w różnorodnych sektorach gospodarki i biznesu.

Program zakłada wzmocnienie w uczestniczkach motywacji do ubiegania się o najwyższe stanowiska kierownicze, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, unikalny program zajęć przewiduje przekazanie słuchaczkom wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem, a także rozwinięcie ich umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się, budowania marki osobistej liderki oraz rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA PROGRAMU 

Po ukończeniu studiów uczestniczki będą dysponowały wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

  • zajmowanie wysokich stanowisk managerskich w zarządach i radach nadzorczych dużych firm;
  • nieskrępowaną realizację własnych celów zawodowych;
  • efektywne zarządzanie własną firmą;
  • skuteczną komunikację interpersonalną;
  • realizowanie złożonych przedsięwzięć biznesowych;
  • budowanie i wdrażanie strategii firmy;
  • analizowanie danych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji;
  • bycie partnerem merytorycznym dla zarządów swoich organizacji i wsparciem dla współpracowników.

DLA KOGO SĄ NASZE STUDIA 

Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe powstały z myślą o kobietach, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, to unikatowy program studiów podyplomowych adresowany do kobiet, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej i sięgnięciu po sukces w biznesie. Projekt skierowany jest do kobiet, które mają już za sobą doświadczenie
w zarządzaniu i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji, mając przy okazji unikalną możliwość budowania networkingu w środowisku kobiet o podobnych doświadczeniach. Jak również do kobiet, które już dziś odgrywają wiodącą rolę w polskim biznesie, pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje o umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Jeśli masz ambicję, by wejść na wyższy poziom zawodowy, zarządzać organizacją lub dużym zespołem, posiąść potrzebną do tego wiedzę, rozwinąć siebie i swoje talenty przywódcze, poznać kobiety, które myślą tak jak Ty – podejmij wyzwanie i dołącz do Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe!

ZAJĘCIA PROWADZĄ: 

Bosca Jolanta

Partner w belgijskim startupie Valpeo gdzie odpowiada za rozwój firmy na arenie międzynarodowej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie menedżerskie w organizacjach międzynarodowych (Citi, SAB Miller, Crédit Lyonnais, LafargeHolcim). Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Citibanku, gdzie obsługiwała największych inwestorów międzynarodowych, a następnie w Crédit Lyonnais aktywnie uczestnicząc w tworzeniu nowej filii w Katowicach. Przez kolejne 17 lat pracowała w branży consultingowej, realizując projekty doradcze dla Zarządów, projekty HR i pozyskiwania talentów w Europie, Azji i Afryce.  Przed dołączeniem do Valpeo, współtworzyła Fundację LafargeHolcim, odpowiadając za tworzenie zrównoważonych miast i miasteczek oraz zbudowanie strategii CSR. Jej pasją jest odkrywanie potencjału człowieka, przekraczanie własnych barier, a także budowanie partnerstw, które pomagają rozwiązać problemy społeczne i angażować różnych partnerów biznesowych, aby wspólnie kreować przyszłość. Członkini Stowarzyszenia LiderShe

Dąbrowska Ewa

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie SWPS Coaching i Mentoring.
Aktywnie działa w na rzecz wsparcia i rozwoju zawodowego Kobiet. Członkini Stowarzyszenia LeaderShe, Mentor w Fundacji Liderek Biznesu i Vital Voices.
Od 1994 roku związana z rynkiem ubezpieczeń na życie specjalizując się w ofercie produktów na życie, medycznych, ubezpieczeń spłaty zadłużenia jak i inwestycyjnych. Dodatkowo posiada  doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B jak i sprzedażą direct ubezpieczeń życiowych.
Na stanowiskach menedżerskich od 2000 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Członka Zarządu w AXA Życie odpowiadając za zarządzanie ofertą produktową, bancassurance i marketing bezpośredni.
W latach 2012-2018 pracowała w MetLife gdzie pełniła rolę Head of Employee Benefits  oraz Head of Bancassurance and Direct Marketing w Regionie Europy Środkowo – Wschodniej.
W marcu 2018 Ewa Dąbrowska dołączyła do Aon Polska  obejmując stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Linią Programów Pracowniczych.

Długosz Andrzej

Od 1999 założyciel i prezes Zarządu Cross Media PR. Agencja obsługuje Klientów w zakresie komunikacji wewnętrznej, kryzysowej, działań Public Affairs. Wcześniej (1998-1999) dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec odpowiedzialny m.in. za fuzję Żywca i EB oraz kampanię na rzecz legalizacji reklamy piwa. W latach 1991-1998 Dyrektor pionu Public Affairs w Burson-Masrteller Polska. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA w Warszawie (prze trzy kadencje 1997-2005) oraz Rady Nadzorczej TVP (1999-2000).

Dzik Zofia

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Fundacji Humanites, doświadczony menadżer, pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4) mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start-upów, juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych ekspertów i mówców w zakresie przywództwa, autorka Modelu Spójnego PrzywództwaTM, (pierwszy model przywództwa na rynku polskim), oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites,  dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oswiaty. członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW, ukończyła MBA w Manchester Business School, studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w SWPS, a także Executive Programs w INSEAD Business School i Stanford Business School. Członek Stowarzyszenia LiderShe. Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustynie świata :)

Fedor Agnieszka

Partner, adwokat w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Kieruje Departamentem Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Od ponad 20 lat specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu nowych zakładów pracy, jak również dostosowywaniu przejętych zakładów pracy do wymogów korporacyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz sporach zbiorowych. Doradza pracodawcom z różnych branż i sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, w tym w restrukturyzacjach zatrudnienia i zwolnieniach grupowych. Jest jedną z założycielek i członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy, a także członkiem EELA - Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Pracy. Niedawno dołączyła do Stowarzyszenia LideShe.

Filipek – Baryłowska Renata

Manager z doświadczenia i zamiłowania. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu branżach: FMCG, Wydawnictwo, Opieka Medyczna,  18 lat w branży telekomunikacyjnej i ostatnio w Produkcji . W Netii pełniła funkcje Prokurenta i Dyrektora Pionu Komercyjnego i ostatnie 3 lata w T-Mobile , była odpowiedzialna za Zarządzanie i Transformację sprzedaży w pionie Klientów B2B a obecnie w LafargeHolcim  jako Członek Zarządu jest odpowiedzialna za HR, Komunikację i Fundację. Członkini Stowarzyszenia LiderShe.
Jej kluczowe obszary zainteresowania zawodowego to koncentracja na Kliencie,  otwarta i efektywna komunikacja , budowanie wysokiej kultury współpracy i osiągania wyników oraz pozytywna motywacja.
Prywatnie od niedawna gra w golfa (najczęściej z przyjaciółmi), w tenisa (najczęściej z rodziną) i z zamiłowania gotuje dla wszystkich.

Grygier-Siddons Olga

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w profesjonalnym środowisku usługowym. Olga, która pochodzi z Polski, a wykształcenie zdobyła w Wlk. Brytanii, zbudowała swoją karierę konsultanta i lidera w zakresie profesjonalnych usług w dziale finansów przedsiębiorstw (Corporate Finance, CF) PwC w UK. Pracę rozpoczęła w w londyńskim oddziale firmy Coopers & Lybrand (później PwC) w 1991 r. W latach 1999 -2004 była partnerem w dziale CF brytyjskiej firmy, pracując nad projektami dla klientów z branż infrastruktury i energii oraz sektora publicznego dotyczącymi współpracy między sektorem prywatnym a publicznym.

Ostatnie 14 lat spędziła pracując z klientami i rozwijając działalność PwC w Europie Środkowej i Wschodniej, osiągając pozycję CEO PwC w tym regionie, odpowiedzialną za 29 krajów, 300 partnerów i 12 000 pracowników.

W tej roli była członkiem Rady Strategicznej PwC, w skład której wchodzi 20 czołowych liderów sieci PwC. Po 4-letniej kadencji Olga obecnie realizuje swoją pasję promowania odpowiedzialnego przywództwa. Członkini Stowarzyszenia LiderShe

Hejnowska Aniela

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Microsoft Polska, ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach: francuskim, holenderskim, belgijskim i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej, przez ponad 4 lata pracowała w firmie telekomunikacyjnej Netia jako Dyrektor Zarządzający w segmencie SOHO/SME. Została wyróżniona m.in. tytułem Bizneswoman Roku 2010 przyznawanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką promującą zawodowy i osobisty rozwój kobiet. Jest aktywnie zaangażowana w inicjatywy dla kobiet, a także wspiera organizacje takie jak Vital Voices czy Kosmos. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. Jest absolwentką WSB-NLU w Nowym Sączu i ESC w Grenoble. W trakcie kariery zawodowej pracowała i mieszkała w międzynarodowym środowisku, w tym w Nowym Jorku i Paryżu. Jej pozazawodowe pasje to podróże, joga i sport.

Kieszkowska-Grudny Anna

Kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Inicjatorka Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany manager ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach Studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania.

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ponad 15 lat manager w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.

Jej firma - Minds of Hope, prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego o trening uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Pierwszy w Polsce Ośrodek certyfikowany przez The American Institute of Stress, zajmujący się diagnostyką i leczeniem stresu. Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski.

Leśniewska Bożena

Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions.  Absolwentka  AMP na INSEAD, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Mentoringu. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem sprzedażą w firmach takich jak DHL, Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska, Orange Polska.  Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości.
Członek Rady Programowej PNSA, europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK, Stowarzyszenia LiderShe. Finalistka VII edycji konkursu Bizneswoman Roku oraz międzynarodowego konkursu Women In Sales Awards 2014 w kategorii Best Woman Sales Director. W roku 2016 znalazła się na prestiżowej liście TOP TEN kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym.
Żona, matka, lider i mentor. Prywatnie dużo podróżuje, interesuje się psychologią i socjologią. Nieustannie wspiera rozwój menedżerów, a w szczególności kobiet poprzez aktywne zaangażowanie w programy mentoringowe organizacji takich jak Vital Voices, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Professional Women Network. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Marczewska Małgorzata

Doradca strategiczny w obszarze zarządzania kapitałem emocjonalnym przedsiębiorstw, spójnej komunikacji, projektowania kultury organizacji opartej na wartościach. Ekspert od potencjału i spójności przekazu, w obszarach Life, Art, Biznes. Autorka programów rozwojowych opartych na projektowaniu myślenia i wiedzy o emocjach pt. Elementarz Emocjonalny,  Chemia Zarządzania.
Ponad 25 lat doświadczeń, trenerka, certyfikowana coach ICC, współzałożycielka i prezeska dwóch pierwszych kadencji Izby Coachingu. Z sukcesem zrealizowała wiele projektów rozwojowych i kompetencyjnych. Aktywnie współpracowała m.in z Alior Bank, Oracle, Laboratorium dr Irena Eris, Skanska, L’Oreal, Balhsen Sweet, Saint-Gobain, Ogilvy & Mather Poland, Europapier-Impap, Black Red White,  PZU. Współtworzyła projekt kultury organizacji i jakości usług w  Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Jest coachem ludzi biznesu i sztuki. Z Manuelą Gretkowską współpracowała przy tworzeniu Partii Kobiet, fundatorka i współzałożycielką razem z Lidią Popiel, Fundacji Polska Jest Kobietą. Doświadczenie: 1600 dni szkoleniowych, 1200 sesji coachingowych, coaching ponad 40 filmów i projektów kreatywnych. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Mońka Beata

CEO i Założycielka firmy z obszaru konsultingu biznesowego (transformacja w biznesie, komunikacja, zarządzanie zmianą, M&A, marka osobista, mentoring). Zasiada w radach nadzorczych firm m.in z sektora bankowego i e-commerce. Ekspert Unii Europejskiej ds. małych i średnich przedsiębiorstw i innowacji. Członkini Young Presidents Organisation,Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska w Polskim Komitecie Olimpijskim; współzałożycielka i członkini organizacji biznesowych - m.in   stowarzyszenia LiderShe (KR), Marketing4Business i Krajowej Izby Sportu. Mentorka Fundacji Liderek Biznesu i Votal Voices. Zajmowała funkcje zarządcze i doradcze w wiodących firmach, m.in. w Omnicom Group (DDB Group), WPP holding (Young & Rubicam Brands), CANAL+ Cyfrowy (Vivendi) i GBC. Organizatorka i współorganizatorka konferencji biznesowych - m.in BrandMe CEO, Trends Festival, seminariów i programów, popularyzatorka reguł autentycznego przywództwa, rozwoju osobistego i zarządzania talentem.

Rut Krzysztof

Konsultant w warszawskim oddziale największej agencji PR na świecie Burson – Marsteller (1995 -1998). Następnie w Grupa Żywiec (od 1998 do 2008) menadżer ds. komunikacji, dyrektor działu korporacyjnego. W latach 2008 - 2011 dyrektor ds. korporacyjnych i członek zarządu w British American Tobacco. Od kwietnia 2011 do marca 2012 dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna, gdzie odpowiadał za całą komunikację i marketing korporacyjny. Od 2012 roku konsultant niezależny pracujący dla firm międzynarodowych i polskich.

Sałamacha Izabela

Ekspert komunikacji zdrowotnej i CSR (healthcare&CSR communication). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów PR, CSR i PA, głównie dla branży farmaceutycznej. Kampanie, w które była zaangażowana, zdobyły liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach w Polsce i na świecie, m.in. Srebrny Lew Cannes PR Lions, European Excellence Award, Kampania Społeczna, Złote Spinacze. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UW oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu PW. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu CSR na Akademii Leona Koźmińsskiego w Warszawie. Członek Grupy roboczej ds. innowacji zrównoważonego rozwoju i CSR przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Autorka licznych publikacji branżowych. Pasjonatka startupów pozytywnego wpływu oraz podróży małych i dużych.

Solecki Aleksander

Partner w RETHINK. Doświadczony doradca, agile coach, menedżer i inwestor. Od 17 lat stosuje w praktyce podejście zwinne wspierając transformacje polskich przedsiębiorstw.

Współzałożyciel i wieloletni menedżer firmy one2tribe. Doświadczony architekt platform usług cyfrowych i mechanizmów ich monetyzacji.

W RETHINK rozwija kompetencje Cyfrowej Transformacji w obszarach agile & innovation.

Syrek-Kosowska Anna

Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, app. ICF) oraz Izbę Coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA). Certyfikowany Coach (ICC, Zen-Coach). Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Hon VP The International Society for Coaching Psychology. Partner Zarządzający ASK Expert. Psycholog biznesu z 17 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami HR, szkoleniowymi i coachingowymi. Współpracuje z liderem branży FMCG odpowiadając za ocenę psychometryczną potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami. Prelegentka, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), Akademia L. Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i wielu innych. Współtwórca i kierownik merytoryczny oraz superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu). Kreatorka i współtwórca Forum Coachingu i Superwizji. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspert medialny z zakresu HRM i rozwoju osobistego, członkini Rady programowej wydawnictw; Coaching Review, Coaching Psychology International.

Wróblewska-Mazurkiewicz Beata

Regionalny Dyrektor HR dla Polski i Krajów Bałtyckich w Oracle oraz HR Business Partner dla organizacji Konsultingu Oracle w Europie Wschodniej i Środkowej, odpowiada za całość polityki kadrowej. Wspomaga liderów we wdrażaniu projektów HR i budowaniu zaangażowania pracowników. Wprowadziła mentoring w organizacji. Z grupą menedżerek zainicjowała powstanie grupy Oracle Women Leadership.
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Unilever, gdzie przepracowała 7 lat we wszystkich częściach organizacji HR. W Elektrim S.A. Grupa Elektrim w zespole tworzącym strategie HR dla Grupy Elektrim, odpowiadała za obszar Wynagrodzeń i Świadczeń. W polskim Oddziale Microsoft przez 8 lat realizowała strategię HR w Polsce, krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Wprowadziła program Working Mama, liczne programy coachingu indywidualnego i grupowego, narzędzia diagnostyczne i rozwojowe. W tym czasie Microsoft co roku wyróżniany był jako Najlepszy Pracodawca w rankingach Hewitt i Great Place to Work. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. Zapalona mentorka, interesuje się pozytywną psychologią, regularnie biega, aby „oczyścić głowę”.

Zych Robert

Współwłaściciel zarządzający, szef, trener, coach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie Warszawa Coca Cola Bottlers. Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem książek Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Klient w centrum uwagi, Szef w roli coacha, Szef w relacji z zespołem, Szefie angażuj zespół. Od ponad 20 lat pracuje, jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych.  Od 1997 roku zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuje się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuje zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH, jestem skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzy warunki do rozwoju moich klientów i współpracowników. Pracuje w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jest coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na 90% zajęć

Praca końcowa składa się z dwóch elementów:

  • Projektu końcowego o objętości ok. 20 stron wraz ze stroną tytułową, rycinami, tabelami i bibliografią,
  • Infografiki z wnioskami z projektu końcowego – 1 strona.

Tematyka projektu powinna być przekrojowa, tj. uwzględniać wszystkie obszary omawiane w trakcie Studiów, przy czym może szczególnie koncentrować się na jednym z bloków tematycznych:

a) zarządzania sobą,

b) zarządzania zespołem,

c) zarządzania organizacją.


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora