Akademia przywództwa kobiet LiderShe 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z: 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Dr Anna Kieszkowska-Grudny

Kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Inicjatorka Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany manager ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach Studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania.

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ponad 15 lat manager w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.

Jej firma - Minds of Hope, prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego o trening uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Pierwszy w Polsce Ośrodek certyfikowany przez The American Institute of Stress, zajmujący się diagnostyką i leczeniem stresu. Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski.

CEL STUDIÓW 

Biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują kobiet - odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami (lub pewnymi obszarami ich działalności), czy większymi zespołami. Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe to miejsce akceleracji potencjału takich właśnie kobiet.

Celem zajęć, zaprojektowanych przez prestiżową kadrę wykładowców oraz doświadczone kobiety biznesu, jest przygotowanie swoich młodszych zawodowo koleżanek do wyzwań, jakimi są zarządzanie firmą i bycie skutecznym liderem. Wyjątkowość programu zajęć gwarantuje stojąca za nim idea – stworzenie studiów dla kobiet, które mają ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, przez kobiety, które już tę drogę pokonały. Innowacyjny program Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe przewiduje naukę w oparciu o prawdziwe, osobiste doświadczenia oraz „case studies” przekazywane przez wykładowczynie z doświadczeniem w różnorodnych sektorach gospodarki i biznesu.

Program zakłada wzmocnienie w uczestniczkach motywacji do ubiegania się o najwyższe stanowiska kierownicze, przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania w świecie technologii cyfrowych, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem i konfliktem, rachunkowości zarządczej, podstaw prawa, modeli biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto, unikalny program zajęć przewiduje przekazanie słuchaczkom wiedzy psychologicznej niezbędnej do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi oraz zarządzania zespołem, a także rozwinięcie ich umiejętności dotyczących wykorzystywania najnowszych technologii w komunikowaniu się, budowania marki osobistej liderki oraz rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołem.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów uczestniczki będą dysponowały wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na:

  • zajmowanie wysokich stanowisk managerskich w zarządach i radach nadzorczych dużych firm;
  • nieskrępowaną realizację własnych celów zawodowych;
  • efektywne zarządzanie własną firmą;
  • skuteczną komunikację interpersonalną;
  • realizowanie złożonych przedsięwzięć biznesowych;
  • budowanie i wdrażanie strategii firmy;
  • analizowanie danych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji;
  • bycie partnerem merytorycznym dla zarządów swoich organizacji i wsparciem dla współpracowników.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia podyplomowe Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe powstały z myślą o kobietach, które mają ambicje ubiegać się o najwyższe stanowiska kierownicze i odgrywać wiodące role w swoich branżach.

Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, to unikatowy program studiów podyplomowych adresowany do kobiet, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej i sięgnięciu po sukces w biznesie. Projekt skierowany jest do kobiet, które mają już za sobą doświadczenie
w zarządzaniu i chcą wejść na wyższy poziom kompetencji, mając przy okazji unikalną możliwość budowania networkingu w środowisku kobiet o podobnych doświadczeniach. Jak również do kobiet, które już dziś odgrywają wiodącą rolę w polskim biznesie, pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje o umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Jeśli masz ambicję, by wejść na wyższy poziom zawodowy, zarządzać organizacją lub dużym zespołem, posiąść potrzebną do tego wiedzę, rozwinąć siebie i swoje talenty przywódcze, poznać kobiety, które myślą tak jak Ty – podejmij wyzwanie i dołącz do Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe!

WIODĄCY WYKŁADOWCY  

Bieńkowska Katarzyna

Absolwentka SGH. Od wielu lat prowadzi indywidualne i grupowe szkolenia dotyczące zarządzania zmianą (zmiany strukturalne, zmiany modeli biznesowych, zmiany organizacyjne). Właścicielka firmy SmartBrains, która zajmuje się doradztwem personalnym na poziomie zarządczym – rekrutacja, rozwój pracowników i ich ocena, procesy career transition (praca z menedżerami, którzy czują się wypaleni i szukają jakiejś nowej drogi).

Cieślak Iwona

doktor n. ekonomicznych, starszy wykładowca Katedra Rachunkowości. Profil wykładowcy: https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=241

Dąbrowska Ewa

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie SWPS Coaching i Mentoring.
Aktywnie działa w na rzecz wsparcia i rozwoju zawodowego Kobiet. Członkini Stowarzyszenia LeaderShe, Mentor w Fundacji Liderek Biznesu i Vital Voices.
Od 1994 roku związana z rynkiem ubezpieczeń na życie specjalizując się w ofercie produktów na życie, medycznych, ubezpieczeń spłaty zadłużenia jak i inwestycyjnych. Dodatkowo posiada  doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B jak i sprzedażą direct ubezpieczeń życiowych.
Na stanowiskach menedżerskich od 2000 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Członka Zarządu w AXA Życie odpowiadając za zarządzanie ofertą produktową, bancassurance i marketing bezpośredni.
W latach 2012-2018 pracowała w MetLife gdzie pełniła rolę Head of Employee Benefits  oraz Head of Bancassurance and Direct Marketing w Regionie Europy Środkowo – Wschodniej.
W marcu 2018 Ewa Dąbrowska dołączyła do Aon Polska  obejmując stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Linią Programów Pracowniczych.

Dzik Zofia

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Fundacji Humanites, doświadczony menadżer, pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4) mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start-upów, juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych ekspertów i mówców w zakresie przywództwa, autorka Modelu Spójnego PrzywództwaTM, (pierwszy model przywództwa na rynku polskim), oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites,  dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oswiaty. członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW, ukończyła MBA w Manchester Business School, studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w SWPS, a także Executive Programs w INSEAD Business School i Stanford Business School. Członek Stowarzyszenia LiderShe. Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustynie świata :)

Filipek – Baryłowska Renata

Manager z doświadczenia i zamiłowania. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu branżach: FMCG, Wydawnictwo, Opieka Medyczna,  18 lat w branży telekomunikacyjnej i ostatnio w Produkcji . W Netii pełniła funkcje Prokurenta i Dyrektora Pionu Komercyjnego i ostatnie 3 lata w T-Mobile , była odpowiedzialna za Zarządzanie i Transformację sprzedaży w pionie Klientów B2B a obecnie w LafargeHolcim  jako Członek Zarządu jest odpowiedzialna za HR, Komunikację i Fundację. Członkini Stowarzyszenia LiderShe.
Jej kluczowe obszary zainteresowania zawodowego to koncentracja na Kliencie,  otwarta i efektywna komunikacja , budowanie wysokiej kultury współpracy i osiągania wyników oraz pozytywna motywacja.
Prywatnie od niedawna gra w golfa (najczęściej z przyjaciółmi), w tenisa (najczęściej z rodziną) i z zamiłowania gotuje dla wszystkich.

Homkes Rebecca

Doktor nauk ekonomicznych, wykłada w London School of Economics i London Business School. Oprócz wieloletniej współpracy z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w Europie pracuje jako konsultant biznesowy w firmach Doliny Krzemowej w USA.

Kieszkowska-Grudny Anna

Kierownik oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Inicjatorka Studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe. Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia LiderShe. Doktor nauk medycznych. Dyplomowany manager ochrony zdrowia oraz Zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Absolwentka psychologii klinicznej oraz Zarządzania finansami i marketingu, które kontynuowała w ramach Studiów doktoranckim z ekonomii i zarządzania.

Certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog i coach. Tworzyła i 7 lat zarządzała pierwszym w Europie Środkowowschodniej prywatnym szpitalem klinicznym. Ekspertka Ministerstwa Rozwoju ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ponad 15 lat manager w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na poziomie Polski i Europy Środkowowschodniej. Wykładowca renomowanych uczelni, trener psychologii biznesu i przywództwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu medycyny, psychologii i zarządzania.

Jej firma - Minds of Hope, prowadzi konsultacje medyczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, autorskie szkolenia, coaching, badania naukowe (realizowane mi.in. z Polską Akademią Nauk) oraz doradztwo strategiczne i zarządzania przez innowację. Zdobywczyni 2 złotych i 2 srebrnych międzynarodowych medali za innowację, m.in.: autorskiego Modelu Rozwoju Managerskiego IMPAKTTM, programu zdrowia opartego o trening uważności oraz peptydowych koktajli sportowych i anti-agingowych. Pierwszy w Polsce Ośrodek certyfikowany przez The American Institute of Stress, zajmujący się diagnostyką i leczeniem stresu. Z zamiłowaniem od zawsze do wody - sternik morski.

Kudriawcew Rafał

Industry Head, Google. Entuzjasta wszystkiego co cyfrowe. Do Google dołączył ponad 7 lat temu - najpierw aby budować relacje z agencjami a następnie aby pracować z największymi klientami w Polsce. Ostatnio mocno zaangażowany w programmatic advertising i pomaganie klientom DoubleClick aby mogli w pełni wykorzystać nowe podejście do zakupu mediów. Prowadzący warsztaty Creative Skills for Innovation, z przyjemnością dzieli się kulturą innowacji Google i myśleniem z kategorii 10x.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, motocyklista i maniak technologicznych gadżetów.

Leśniewska Bożena

Wiceprezes Zarządu Orange Polska. Odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions.  Absolwentka  AMP na INSEAD, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Mentoringu. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem sprzedażą w firmach takich jak DHL, Polkomtel, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska, Orange Polska.  Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości.
Członek Rady Programowej PNSA, europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK, Stowarzyszenia LiderShe. Finalistka VII edycji konkursu Bizneswoman Roku oraz międzynarodowego konkursu Women In Sales Awards 2014 w kategorii Best Woman Sales Director. W roku 2016 znalazła się na prestiżowej liście TOP TEN kobiet zarządzających polskim sektorem teleinformatycznym.
Żona, matka, lider i mentor. Prywatnie dużo podróżuje, interesuje się psychologią i socjologią. Nieustannie wspiera rozwój menedżerów, a w szczególności kobiet poprzez aktywne zaangażowanie w programy mentoringowe organizacji takich jak Vital Voices, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Professional Women Network. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Malicka Magdalena

Szef programowy Studia Komunikacji, Rozwoju i Zmiany (SKRZ), master business&life coach supervisor, trener rozwoju osobistego, praktyk biznesu.
Przez 20 lat związana była z międzynarodowymi firmami, 8 lat piastowała stanowisko Prezesa/CEO wydawnictwa prasowo-książkowego G+J Polska potem Burda Media Polska.
Członek EMCC (European Mentoring and Coaching Council), YPO (Young President’s Organization), LiderShe, zasiada w Radzie Fundacji im. L.Koźmińskiego oraz w Kapitule Lwów Koźmińskiego.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sorbony, MBA Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Handlowej (HEC) w Paryżu. Od 2006r zajmuje się rozwojem osobistym.
Doświadczenia związane z coachingiem, które wykorzystywała jako prezes w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem, oraz w osobistej zmianie, liczne zaproszenia na imprezy edukacyjne w charakterze trenera i wykładowcy w trakcie jej kariery business-women sprawiły, że po prawie 20 latach pracy w korporacjach, postanowiła oddać się całkowicie swojej pasji i dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą inspirując ludzi do zmiany, do pokonywania słabości i do realizacji ich marzeń i planów. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Marczewska Małgorzata

Doradca strategiczny w obszarze zarządzania kapitałem emocjonalnym przedsiębiorstw, spójnej komunikacji, projektowania kultury organizacji opartej na wartościach. Ekspert od potencjału i spójności przekazu, w obszarach Life, Art, Biznes. Autorka programów rozwojowych opartych na projektowaniu myślenia i wiedzy o emocjach pt. Elementarz Emocjonalny,  Chemia Zarządzania.
Ponad 25 lat doświadczeń, trenerka, certyfikowana coach ICC, współzałożycielka i prezeska dwóch pierwszych kadencji Izby Coachingu. Z sukcesem zrealizowała wiele projektów rozwojowych i kompetencyjnych. Aktywnie współpracowała m.in z Alior Bank, Oracle, Laboratorium dr Irena Eris, Skanska, L’Oreal, Balhsen Sweet, Saint-Gobain, Ogilvy & Mather Poland, Europapier-Impap, Black Red White,  PZU. Współtworzyła projekt kultury organizacji i jakości usług w  Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Jest coachem ludzi biznesu i sztuki. Z Manuelą Gretkowską współpracowała przy tworzeniu Partii Kobiet, fundatorka i współzałożycielką razem z Lidią Popiel, Fundacji Polska Jest Kobietą. Doświadczenie: 1600 dni szkoleniowych, 1200 sesji coachingowych, coaching ponad 40 filmów i projektów kreatywnych. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Matuszewska Bogusława

Manager. Zasiadała w zarządach różnych firm, m. in.  Polkomtela, PGE Polska Grupa Energetyczna. Obecnie jest prezesem Learning Systems Poland S.A. Zajmuje się głównie zarządzaniem zmianą i projektami transformacyjnymi. Dodatkowo jest coachem. Prowadzi sesje coachingowe - ma certyfikat ICF, Hudson Institute, certyfikat do badania Inteligencji Emocjonalnej EQ in Action, certyfikat coacha Institute of Organizational Development. Jej doświadczenie trenerskie to 800 godzin sesji coachingowych indywidualnych i grupowych. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a także Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła MBA we Wrocławiu, studia podyplomowe z psychologii w SWPS w Warszawie, a także studia coachingowe w Hudson Institute CA, USA. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Mońka Beata

Bizneswoman, prezes i członek zarządu wielu firm, w tym m.in. Omnicom, WPP, Grupa Canal+/ Vivendi, Gremi Business Consulting (m.in. „Rzeczpospolita” i „Parkiet”), BMBC. Członek rady nadzorczej Raiffeisen Bank i Merlin. Członek Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska PKOl. Ekspertka Komisji Europejskiej ds. Innowacji i SME. Doradca w zakresie zarządzania, change management, marketingu, sprzedaży, komunikacji, zarządzania kryzysem oraz konsultingu biznesowego w wielokulturowych i międzynarodowych środowiskach  (start-ups & corpo) – sektory m.in.TMTE (telco, media, technology &entertainemt), med.-tech, usługowy, bankowy.
Od lat prowadzi programy doradztwa z zakresu  przywództwa – ALP Authentic Leadership Program, zarządzania marką osobistą  - Personal Branding,  zarządzania zmianą oraz transformacji organizacji.
Członkini światowych i polskich organizacji biznesowych,m.in. YPO i Vital Voices, współtwórczyni m.in. stowarzyszenia LiderShe, Marketing4Business., Krajowej Izby Sportu.
Pomysłodawczyni i współorganizatorka wielu konferencji biznesowych. Współautorka programów, panelistka i moderatorka. Absolwentka SGH i Swinburne University of Technology w Melbourne.

Murphy Iwona

Coach i mentorka, trenerka w zakresie komunikacji i wywierania wpływu. Ukończyła kurs Executive Coaching w Academy of Executive Coaching w Londynie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz londyńskiego Instytutu Public Relations.. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach; Philip Morris International, McCann-Erickson Worldgroup, Citigroup. Partner w Clarity Consulting sc. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Niewiadomska-Siniecka Dominika

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz podmiotach gospodarczych. Dyrektor Departamentu Prawnego spółki telekomunikacyjnej PLAY oraz członek rozszerzonego zarządu. Wpisana na listę najbardziej wpływowych prawników przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej (GC Powerlist Legal 500). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, stypendystka programu Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu, absolwentka Advanced Management Program IESE Business School, University of Navarra; ICAN Management Programme (Harvard Business Publishing) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW we współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Członek Stowarzyszenia LiderShe.

Smolińska Joanna

Biolog molekularny, absolwentka UMK w Toruniu; odbyła liczne kursy i studia uzupełniające z zakresu ekonomii, m.in. w London Business School oraz INSEAD Business School. Ma doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania. Jej firma Antalis jest światowym liderem w dystrybucji B2B materiałów do komunikacji wizualnej i materiałów opakowaniowych. Wiceprezeska Stowarzyszenia LiderShe.

Solecki Aleksander

Partner w RETHINK. Doświadczony doradca, agile coach, menedżer i inwestor. Od 17 lat stosuje w praktyce podejście zwinne wspierając transformacje polskich przedsiębiorstw.

Współzałożyciel i wieloletni menedżer firmy one2tribe. Doświadczony architekt platform usług cyfrowych i mechanizmów ich monetyzacji.

W RETHINK rozwija kompetencje Cyfrowej Transformacji w obszarach agile & innovation.

Syrek-Kosowska Anna

Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, app. ICF) oraz Izbę Coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA). Certyfikowany Coach (ICC, Zen-Coach). Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Hon VP The International Society for Coaching Psychology. Partner Zarządzający ASK Expert. Psycholog biznesu z 17 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami HR, szkoleniowymi i coachingowymi. Współpracuje z liderem branży FMCG odpowiadając za ocenę psychometryczną potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami. Prelegentka, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), Akademia L. Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i wielu innych. Współtwórca i kierownik merytoryczny oraz superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu). Kreatorka i współtwórca Forum Coachingu i Superwizji. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspert medialny z zakresu HRM i rozwoju osobistego, członkini Rady programowej wydawnictw; Coaching Review, Coaching Psychology International.

Tkaczyk Jolanta

doktor n. ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Profil wykładowcy: https://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=182

Wojciechowska Martyna

Dyrektor programowa kanału Travel Channel, z telewizją TVN związana jest od 1998 roku. Z wykształcenia ekonomistka z dyplomem MBA, z zamiłowania dziennikarka. Przez 10 ostatnich lat pełniła funkcje redaktor naczelnej polskiej edycji magazynów “National Geographic” i “NG Traveler”. Podróżniczka, zrealizowała ponad 70 odcinków autorskiej serii podróżniczej “Kobieta na krańcu świata”, która emitowana jest w 10 krajach na świecie. Jako druga Polka zdobyła Koronę̨ Ziemi (Mount Everest w 2006 roku), jako pierwsza kobieta z Europy Środkowowschodniej ukończyła rajd Dakar. Autorka 10 bestsellerowych książek. Wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami m.in. wybrana przez BBC Knowledge najbardziej pożądanym pracodawcą, Kobieta Roku 2009, Osobowość́ Roku 2011 i 2014, Najbardziej Wpływowa Kobieta roku 2014 w kategorii Media w rankingu Gazety Wyborczej, laureatka Wiktora 2014 w kategorii Wyjątkowa Osobowość́ i Telekamery 2016 i 2017, zdobywczyni nagrody za najlepszy projekt książkowy roku 2014 w plebiscycie National Geographic Society w Waszyngtonie. Laureatka Złotej Nimfy za dokument “Ludzie Duchy” na festiwalu w Monte Carlo. Mama 9-letniej Marysi.

Wróblewska-Mazurkiewicz Beata

Regionalny Dyrektor HR dla Polski i Krajów Bałtyckich w Oracle oraz HR Business Partner dla organizacji Konsultingu Oracle w Europie Wschodniej i Środkowej, odpowiada za całość polityki kadrowej. Wspomaga liderów we wdrażaniu projektów HR i budowaniu zaangażowania pracowników. Wprowadziła mentoring w organizacji. Z grupą menedżerek zainicjowała powstanie grupy Oracle Women Leadership.
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Unilever, gdzie przepracowała 7 lat we wszystkich częściach organizacji HR. W Elektrim S.A. Grupa Elektrim w zespole tworzącym strategie HR dla Grupy Elektrim, odpowiadała za obszar Wynagrodzeń i Świadczeń. W polskim Oddziale Microsoft przez 8 lat realizowała strategię HR w Polsce, krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Wprowadziła program Working Mama, liczne programy coachingu indywidualnego i grupowego, narzędzia diagnostyczne i rozwojowe. W tym czasie Microsoft co roku wyróżniany był jako Najlepszy Pracodawca w rankingach Hewitt i Great Place to Work. Członkini Stowarzyszenia LiderShe. Zapalona mentorka, interesuje się pozytywną psychologią, regularnie biega, aby „oczyścić głowę”.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Praca końcowa składa się z dwóch elementów:

  • Projektu końcowego o objętości ok. 20 stron wraz ze stroną tytułową, rycinami, tabelami i bibliografią,
  • Infografiki z wnioskami z projektu końcowego – 1 strona.

Tematyka projektu powinna być przekrojowa, tj. uwzględniać wszystkie obszary omawiane w trakcie Studiów, przy czym może szczególnie koncentrować się na jednym z bloków tematycznych:

a) zarządzania sobą,

b) zarządzania zespołem,

c) zarządzania organizacją.

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny