Akademia kompetencji menedżera 

ZASADY NABORU 

  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
  • XXIII edycja  - rekrutacja została zakończona. Planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2020 roku.
  • XXIV edycja  - rekrutacja trwa do 15 marca 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to kwiecień 2020 roku.*

WYMAGANE DOKUMENTY

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego


* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny