Akademia kompetencji menedżera 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
OPIEKUN MERYTORYCZNY 

Anna Czarczyńska
Magister ekonomii WNE UW specjalność międzynarodowa (1993). Studia w Sussex University European Studies Faculty, Wielka Brytania (1993/4). Studia doktoranckie WNE UW 1994-1998 tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski (1999) problematyka europejska. Studia Podyplomowe: Psychologia Biznesu dla Menedżerów 2007-2008 oraz Zarządzania Projektami i Komercjalizacji Wyników Badań ALK 2012.

Wiceprezes j.v. Morrow&Company sp. z o.o. (1991-1997),  Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski (1993 – 2004),
Prezes SBS Exp. sp.z o.o (2004 –2008), Adiunkt  UKSW wydział Prawa (1998-2004), Wykładowca MBA Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1999-2001), Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki (2008), Prodziekan kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego (2003 – 2007 i 2011 -2013), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Helsinkach (2008-2011), ekspert Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (2012-2013).
Projekt badawczy fundacji CASE nt. ‘Polska w okresie transformacji’1996, PHARE-FIESTA Komitet Integracji Europejskiej 1997, Konsultant amerykańskiej fundacji „Know how” w ramach programu dla Ukrainy 1998, Stypendium fundacji im. F. Skarbka przy WNE UW 1997/8, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1997, Współpraca w ramach Instytutu E-Gospodarki Centrum im. Adama Smitha 2000, Grant KBN na WNE UW 1999/2001 i 2003/2005, indywidualny grant KBN 1998/9.
Koordynator europejskiego programu społecznego PARITEIA w Polsce w ramach European Movement International (2005–2007), New Public Management Project UE COOPS (2010), Konsultant i trener biznesu: Netia, PKP, Johnson&Johnson, PZU, Ikea, Infor, Europejski Instytut Rozwoju Kadr, Deutchebank, Door, Instytut Rozwoju Biznesu, szkolenie doradców inwestycyjnych KPWIG, szkolenie pracowników Sejmu RP, Mobil Oil Poland, Aviotex, ODR-y, Gulfiber, Stanley Poland, Continental Can Poland, JTT, Totolotek, Leo Burnett (1992- 1996 i 2004 – 2008), członek The international negotiation group Edynburskiej Szkoły Biznesu z Negocjacji Strategicznych (2004-2013), Doradca Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 2003-2004, Certyfikat i członkostwo International Project Management Association 2013, członek Rotary International 2008-2010.

CELE STUDIÓW 

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają miedzy innymi:

  • swój osobisty potencjał menedżerski,
  •  sposoby budowania własnego wizerunku i  autorytetu menedżerskiego w organizacji,
  •  metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym,
  • skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych), 
  •  koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

Akademia Kompetencji Menedżera to program studiów stworzony dla praktyków biznesu. Kurs zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście organizacji i kierowania ludźmi. Podczas studiów Menedżerowie budują i porządkują wiedzę z zakresu ważnych obszarów zarządzania. Przede wszystkim jednak otrzymują szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.

Kurs rozpoczyna się sesją Development Center. Jej celem jest określenie indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach menedżerskich. Każdy uczestnik otrzymuje  indywidualną sesję informacji zwrotnej. 

Zajęcia zakończy indywidualna sesja „career path”, na której uczestnicy zdiagnozują swoje talenty, określą mocne strony i ustalą dalsze kierunki własnej kariery. 

ADRESACI STUDIÓW 

Menedżerowie, team liderzy, kierownicy, osoby zarządzające zespołami, projektami.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Dr Anna K. Baczyńska

Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, Senior Trener/Konsultant. Praktyk Biznesu
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń: Train the Trainers, Rekrutacji i Selekcji Personelu, Projektowania i przeprowadzania Assessment Center, Zarządzania Kompetencjami. Szkoliła: MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A, Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE i innych.

Marcin Jóźwik

Przez 10 lat związany z Commercial Union Polska (teraz AVIVA). Stworzył zespół i nadzorował pracę kilkudziesięciu trenerów wewnętrznych, prowadzących szkolenia dla ponad 10 tysięcy pracowników.  
Od 2006 roku prowadzi niezależną działalność realizując projekty doradcze oraz szkoleniowe dla organizacji biznesowych i publicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla kadr zarządzających.

Agnieszka Jóźwik

Doświadczony menedżer, konsultant i trener.
Zrealizowała ponad 10 000 godzin szkoleniowych, napisała ponad 300 programów szkoleniowych, zarządzała kilkudziesięcioma długoterminowymi projektami dla czołowych organizacji biznesowych w Polsce.
Do jej klientów należą m.in.: Aviva, Grupa PZU, ORLEN, MAKRO,  Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Allianz, PRUDENTIAL, SONY Polska, Bank Pocztowy, Poczta Polska, ROCHE, ING, Peugeot, SFERIS, Bank Ochrony Środowiska, CITIBANK Handlowy, ZUS, PKO BP, Perfumerie Douglas, LG Display.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, badaniach i testach, przygotowywanie studiów przypadków, opracowywanie analiz, bazujących na realiach polskiego rynku oraz na wiedzy i umiejętnościach poznanych na modułach tematycznych realizowanych w ramach studiów.

AKM kończy egzamin w formie prezentacji na forum grupy i uzupełniającego prezentację raportu pisemnego. W ramach przygotowania do egzaminu studenci zespołowo analizują studium wybranego konkretnego przypadku organizacji, weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy.


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny