ACCA Professional 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

  • Zajęcia integracyjne
  • Strategic Business Leader
  • Strategic Business Reporting
  • Advanced Financial Management
  • Advanced Performance Management
  • Egzamin

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 *  

(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* 198h/16 =12.5 zjazdów w roku

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Wszystkie tematy będą realizowane w formie mini wykładów , studiów przypadków lub ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników.

Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku angielskim, dlatego też Kandydaci na studia winni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia trwają dwa semestry.

198h/16 =12.5 zjazdów w roku

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

  • soboty: 8.45-15.45
  • niedziele: 8.45-15.45


Kontakt:
Małgorzata Cybulska