ACCA Professional 

OPŁATY ZA STUDIA 

  • Wpisowe: 200 zł 
  • Cena: 11 500 zł - możliwość płatności w dwóch ratach po 5 750 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 10 350 zł * - możliwość płatności w dwóch ratach po 5 175 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 10 900 zł *

    * Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59 
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Faktury 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów podyplomowych.


Kontakt:
Małgorzata Cybulska