ACCA Professional 

POBIERZ BROSZURĘ O PROGRAMIE

KLIKNIJ TU

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

EY Academy of Business

CEL STUDIÓW 

Celem programu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie te elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA* z poziomu Professional z dobrym wynikiem za pierwszym razem.

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants.

Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich, ja:

  • kontroler finansowy,
  • financial manager,
  • kierownik ds. raportowania,
  • dyrektor finansowy i wielu innych.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. HR, marketing.

Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarządu czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub prowadzą na własny rachunek.

Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości.

Uczestnicząc w studiach ACCA Professional słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu. 

Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego.

*uwaga. Aby przystąpić do egzaminu uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji.

ADRESACI STUDIÓW

Program ACCA Professional jest przeznaczony dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej, interesującej ich dziedzinie gospodarki.

OPIEKUN MERYTORYCZNY 


Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Kozminski Business Hub sp. z o.o.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Brian Connolly, BComm, ACA, ACMA, AITI

Background

Brian graduated in 1985 from University College, Dublin, where he studied Commerce (BComm) .
Following graduation he trained as an accountant and auditor with  BDO and in 1989 he became a member of the Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI). Brian is also a member of the Chartered Institute of Management Accountants (ACMA) where he obtained first place in Ireland in the professional exams leading to ACMA. He is now a Fellow Chartered Accountant (FCA) and also holds the Irish Taxation Institute Qualification (AITI)

Experience

For a period of 3 years he worked as an auditor in Ernst & Young Poland where he gained experience in the manufacturing, retail and distribution sectors.
Subsequently Brian worked in Ernst & Young Academy of Business as both a trainer and developer of training programmessuch as the Executive Studies in Finance with the Warsaw School of Economics. Brian has also developed and trained comprehensive accounting programmesunder IFRS and US GAAP as well as teaching the accounting and audit papers in the ACCA professional qualification.
Brian Connolly has been training managers and partners for Ernst Young in the Middles East in IFRS and developed training programmesunder IFRS in the region.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy


Kontakt:
Małgorzata Cybulska