ACCA Professional 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

EY Academy of Business

CEL STUDIÓW 

Celem programu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie te elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA* z poziomu Professional z dobrym wynikiem za pierwszym razem.

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants.

Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich, ja:

  • kontroler finansowy,
  • financial manager,
  • kierownik ds. raportowania,
  • dyrektor finansowy i wielu innych.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. HR, marketing.

Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarządu czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub prowadzą na własny rachunek.

Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości.

Uczestnicząc w studiach ACCA Professional słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu. 

Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego.

*uwaga. Aby przystąpić do egzaminu uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji.

ADRESACI STUDIÓW

Program ACCA Professional jest przeznaczony dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej, interesującej ich dziedzinie gospodarki.

OPIEKUN MERYTORYCZNY 


Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Kozminski Business Hub sp. z o.o.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Brian Connolly, BComm, ACA, ACMA, AITI

Background

Brian graduated in 1985 from University College, Dublin, where he studied Commerce (BComm) .
Following graduation he trained as an accountant and auditor with  BDO and in 1989 he became a member of the Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI). Brian is also a member of the Chartered Institute of Management Accountants (ACMA) where he obtained first place in Ireland in the professional exams leading to ACMA. He is now a Fellow Chartered Accountant (FCA) and also holds the Irish Taxation Institute Qualification (AITI)

Experience

For a period of 3 years he worked as an auditor in Ernst & Young Poland where he gained experience in the manufacturing, retail and distribution sectors.
Subsequently Brian worked in Ernst & Young Academy of Business as both a trainer and developer of training programmessuch as the Executive Studies in Finance with the Warsaw School of Economics. Brian has also developed and trained comprehensive accounting programmesunder IFRS and US GAAP as well as teaching the accounting and audit papers in the ACCA professional qualification.
Brian Connolly has been training managers and partners for Ernst Young in the Middles East in IFRS and developed training programmesunder IFRS in the region.

Georgia Sophocleous, FCCA, CFA

Background

Georgia  comes from Cyprus, she is a qualified Member of ACCA and has BA in Economics and Finance from the Wartburg College in Waverly, Iowa USA.

Experience

As a Senior Trainer at EY Academy of Business I have over 16 years of professional financial training experience. Many courses were delivered for Ernst & Young staff, for Ernst & Young clients and for the Warsaw School of Economics (SGH). Those trainings have taken place in Poland, Romania, Hungary, Russia, Greece, Cyprus, Kuwait, Dubai, Qatar and Oman.
Specialising in lecturing various ACCA papers at both the Fundamental and Professioal levels: Financial Accounting (F3), Management Accounting (F2),  Performance Management (F5), Financial Management (F9), Business Analysis and Strategic Planning (P3) and Advance Perfromance Management (P5). My ACCA students have achieved many national and worldwide top ten placings.
Offering CFA seminars on Micro and Macro Economics section of CFA Level 1
Providing CPA seminars on BEC areas (Economics)
Conducting Finance for Non Financial Managers trainings at both Basic and Advanced Level.
Training-the-Trainer programmes– developing and training new trainers.
Developing and designing new training products and materials which are customised around the needs of clients.

Maciej Kocon, MA. M.Sc.

Background

Maciek is an experienced finance professional with over 12-year experience in providing advisory to Polish and European financial institutions, gained in a risk consulting division gained in KPMG in Poland. His professional interests encompass in particular the following areas: • Application of financial instruments for risk management • Asset and liability management • Accounting for financial instruments and complex financial structures • Securitisations • M&A processes and financial due diligence of financial institutions • EU regulatory frameworks related to financial institutions (CRD, EMIR, MIFID, UCITS)
Maciek is a holder of M.Sc. In Finance and International Business obtained in 2007 from Aarhus School of Business (Aarhus University) in Aarhus, France, an M.A. in Economics from Warsaw School of Economics (Warsaw, Poland)  gained in 2004. He also holds a Certificate in Finance of EDHEC Business School (Lille, France), obtained in 204.

Relevant Training Experience and Clients

Maciek has a 10-year training experience in the area of accounting and valuation of financial instruments, hedge accounting, financial risk management in corporations and financial institutions, corporate finance and functioning of financial markets (debt and equity securities, funds, derivatives). Accounting-related courses provided by Maciek are conducted in accordance with IFRS and Polish GAAP. His training experience encompasses over 400 training hours.

Professional Experience


from 2017 – Contractor (EY Academy of Business, Warsaw, Poland)
2005 – 2017 – Manager in KPMG in Poland (Risk Consulting - Financial Risk Management)
2004 – 2005 – Treasury Products Specialist (Bank BPH S.A. (Warsaw, Poland) – Corporate Banking)

Martinos Martoudes, FCCA, CIA

Background

Martinos is a BSc graduate of University of East Anglia with Accounting Major. He is a member of the ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) and of the CIA Certification (Certified Internal Auditor) from the Institute of Internal Auditors (IIA).

Experience

Since 1996, Martinos works as a Senior Trainer at the  Ernst& Young Academy of Business, in Warsaw Poland. He holds numerous training inhouse and open/public workshops on International Financial Reporting Standards (IFRS) (Basic Level), on financial  accounting, managerial accounting, financial management, performance management (basic & advanced),  and  on advanced strategic planning and analysis.
Martinos is a very experienced lecturer of many ACCA courses, namely: (F1-Accountant in Business), F3Financial Accounting, F2- Managerial Accounting, F5-Performance Management, F9-Financial Management, P3- Business Analysis, P5-Advanced Performance Management & P1 –Governance, Risk and Ethics). He is also a trainer for CIA Part I and FFNFM (Basic & Advance Level).
He provides trainings to external EY AoB clients, as well as to students at the SGH - Warsaw School of Economics. He has lectured extensively at the postgraduate program Executive Studies in Finance; organized in cooperation with Warsaw School of Economics.
Martinos is also the author of training materials on various subjects e.g. on financial accounting, managerial accounting, performance management and strategic planning.
He is also involved extensively in Train-The-Trainer programmes at the AoB.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy


Kontakt:
Małgorzata Cybulska