ACCA Professional 

OPIEKUN MERYTORYCZNY 


Dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Kozminski Business Hub sp. z o.o.

CEL STUDIÓW 

Kwalifikacje ACCA pomagają profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wysoko cenionej, zaawansowanej wiedzy potrzebnej w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy niezależnie od branży

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Po ukończeniu studiów Słuchacze powinni zdobyć  kompleksową wiedzę  oraz praktyczne umiejętności do zastosowanie w codziennej pracy i rozwoju prowadzonego biznesu. Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i wielkości. Stanowią również ułatwienie w drodze do zdobycia kwalifikacji ACCA.

ADRESACI STUDIÓW

Program ACCA Professional jest przeznaczony dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej, interesującej ich dziedzinie gospodarki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy


Kontakt:
Małgorzata Cybulska