Dofinansowanie studiów podyplomowych 

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy:

  • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). (na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).