Human Resource Management Studia II stopnia na kierunku Master in Management, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O KIERUNKU 

Kapitał ludzki i kapitał społeczny są zasobami strategicznymi, dynamicznymi, które nie dają się imitować, dlatego zawsze będą ważne w każdego typu organizacji.

Kompetencje zdobyte na kierunku zarządzanie w zakresie kierowania ludźmi są potrzebne każdemu pracownikowi, niezależnie od jego miejsca pracy (produkcja, usługi, administracja) i miejsca w organizacji (stanowiska kierownicze i wykonawcze).

Realizowane przedmioty będą dotyczyć wielu zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takich jak rekrutacje i selekcja, szkolenia i rozwój, czy zarządzanie wynikami. Tradycyjne przedmioty HR-owe zostaną uzupełnione przez zajęcia dotyczące technologii w HR (systemy informatyczne, media społecznościowe, sztuczna inteligencja).

Duża część zajęć prowadzonych jest metodami aktywnymi takimi jak: analiza przypadków, debata oksfordzka, inscenizacje, dyskusje, testy itp., co czyni tematykę zajęć ciekawą dla każdego. Ponadto niektóre zajęcia będą prowadzone przy współpracy z firmami takimi jak Randstad czy Deloitte.

Society for Human Resource Management (SHRM) uznało, że zakres Human Resource Management prowadzony na kierunku Master in Management jest teraz dostosowany do Przewodnika i szablonów programu nauczania HR SHRM. SHRM uznało za zgodne z sugerowanymi przewodnikami i szablonami ponad 400 programów z około 375 instytucji edukacyjnych na świecie. Przewodnik i szablony HR Curriculum zostały opracowane przez SHRM w celu zdefiniowania minimalnych obszarów treści HR, które powinny być studiowane przez studentów HR na poziomie licencjackim i magisterskim. Wytyczne – stworzone w 2006 i przedłużone w 2010, 2013 i 2017 r. – są częścią Akademickiej Inicjatywy SHRM mającej na celu określenie standardów kształcenia HR w wyższych szkołach o profilu biznesowym i pomoc im w opracowaniu programów studiów zgodnych z tymi standardami.

Oficjalny dokument potwierdzający dostosowanie programu do standardów SHRM.
Więcej informacji dot. SHRM.

Partnerzy programu:

ATUTY KIERUNKU 

 • W trakcie trwania programu pokażemy Ci, jak rozpocząć swoją karierę w branży HR i jakie możliwości masz w jej rozwoju.
 • Będziesz mógł uczyć się od uznanych liderów z firm specjalizujących się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników, takich jak Randstad oraz firm doradczych, takich jak Deloitte.
 • W wybranych przedmiotach znajdziesz kilka podstawowych przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, ale uzyskasz również wgląd w nowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak Sztuczna Inteligencja czy media społecznościowe w HR.
 • Niektórzy eksperci twierdzą, że umiejętności miękkie są odpowiedzialne za 90% sukcesu zawodowego ludzi. Ten program będzie służył jako wielki akcelerator Twojego potencjału miękkiego.

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Prof. Paweł Korzyński - Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. W latach 2011-2013 realizował grant badawczy na Harvard University. Od 2015 rok współpracuje z INSEAD Business School w zakresie badań technostresu. Ekspert z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują również internetowe sieci społecznościowe, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych do wywierania wpływu oraz strategie start-upów. Z jego wiedzy korzystają zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP.

Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i internetowych sieci społecznych w czasopismach takich jak International Journal of Manpower, European Management Journaal, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, Management Decision czy Harvard Business Review.

Dane kontaktowe:

prof. Paweł Korzyński
Kierownik studiów

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi
 • oceny stanu zarządzania ludźmi w organizacjach i instytucjach oraz ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
 • wzajemnego oddziaływania procesów zarządzania ludźmi i strategii organizacji
 • metod i technik pozyskiwania i zwalniania pracowników, okresowej oceny oraz motywowania i wynagradzania pracowników, coachingu i mentoringu
 • Employer i Personal Brandingu
 • zarządzania rozwojem pracowników i ich karierą

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu Human Resource Management:

 • HR Manager/ Director
 • HR Business Partner
 • Operations Manager
 • Sales Manager/ Director
 • Business Development Manager
 • Business Unit Manager
 • Headhunter
 • Ekspert w firmie konsultingowej
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Freelancer

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Recruitment and selection, employer branding
  • Performance management, job design, compensation and benefits
  • HR career planning, coaching and mentoring
  • Strategic HR, workforce planning, HR metrics
  • Agile and innovative human resource management
  • Personal branding
  • Managing a diverse workforce
  • Training, development and talent management
  • Employee relations and change management
  • HR technology and globalization (AI, social media, IS)
  • Communication, personal effectiveness and influence
  • Leading oneself and others

OPŁATY 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520
Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.