Zrównoważone finanse i ESG - studia podyplomowe

Zrównoważone finanse i ESG

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O studiach

Cel studiów

Celem studiów zrównoważone finanse jest przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania szansami oraz ryzykiem związanym z transformacją biznesu w kierunku standardów ESG, w celu trwałego wzrostu wartości firmy.  

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęcia w formule online.

Atuty kierunku

1
UZNANI EKSPERCI

Zespół wiodących ekspertów z zakresu zrównoważonych finansów z Polski, Niemiec oraz współpracownicy Komisji Europejskiej i zaproszeni prelegenci z instytucji finansowych w Polsce

2
INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Nieszablonowe myślenie i innowacyjne rozwiązania będą stymulowane za pomocą podejścia "edutainment", metody blended learningu, oraz narzędzi Bloomberga.

3
NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Rozpoczynamy od zdefiniowania indywidualnych wyzwań w zakresie zrównoważonych finansów, aby następnie tworzyć strategiczną mapę drogową transformacji w interdyscyplinarnych zespołach zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi.

4
SPOŁECZNOŚĆ ESG

Członkostwo w społeczności profesjonalistów pozwoli Ci być na bieżąco z głównymi tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, dostarczy nowych pomysłów, cennych opinii i umożliwi dzielenie się swoim doświadczeniem w zaufanym środowisku.

Partnerzy

BGK logo
Bank Gospodarstwa Krajowego
CFA Society
CFA Polska
e-Mission.de
WM Advisory
UN Global Compact Network Poland

Adresaci studiów

Program ten jest skierowany do absolwentów studiów magisterskich w zakresie finansów i rachunkowości, a także w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem w działalności biznesowej.  Zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych i biznesowych, dyrektorów, kadrę kierowniczą, regulatorów, urzędników państwowych i specjalistów z sektora inwestycyjnego. Program studiów podyplomowych jest naturalnym kolejnym krokiem dla wybranych absolwentów programu CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy.

Program jest oparty na wytycznych CFA i pomaga w przygotowaniu do otrzymania certyfikatu CFA w zakresie inwestowania ESG.

GroupOfPeopleIllustration

Kierownik studiów

dr Franjo Mlinarič

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI i prywatnego Instytutu iRDM, redaktorem stowarzyszonym Lex Localis, a od 2019 roku szefem topowego programu magisterskiego FT w dziedzinie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwielbia łączyć dyscyplinę naukową z doświadczeniem doradczym w środowisku międzynarodowym. Większość swojego doświadczenia w regionie SW Balkan zdobywał będąc wiodącym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów krajowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotniskowa, instalacje spalarniowe i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem dużych badań oddziaływania gospodarczego.

Jest doświadczonym ekspertem sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi oraz strukturyzowanymi produktami finansowymi. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości i transformacji modelu biznesowego, a także na ekonomicznym wpływie inwestycji publicznych. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

Korzyści dla uczestników studiów

Zrównoważone finanse nie są już opcją, ale stały się imperatywem biznesowym. Program Zrównoważone Finanse i ESG umożliwia liderom biznesu i menedżerom wyższego szczebla przyspieszenie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju spółki, wzmacniając tym samym strategiczną przewagę konkurencyjną. Program poprowadzi Cię od „dlaczego” do „jak” budować inteligentne i odporne modele biznesowe, które przyniosą korzyści całemu społeczeństwu poprzez tworzenie zrównoważonej wartości.

Łącząc najnowsze badania, studia przypadków i szeroką wiedzę liderów branży, jak również twórców regulacji prawnych, będziesz mógł doświadczyć "zrównoważonych finansów w akcji", aby zainspirować i umożliwić własny rozwój. Po ukończeniu programu będziesz miał jasną strategię dla zrównoważonej transformacji modeli biznesowych, głęboki know-how i poczucie misji na drodze wdrażania innowacyjnych rozwiązań w społeczności zaangażowanych profesjonalistów. 

Uczestnicy z sektora prywatnego oraz publicznego, o różnych specjalizacjach, zdobędą kluczowe kompetencje oraz umiejętności podejmowania świadomych decyzji zgodnie z najlepszymi praktykami ESG, regulacjami unijnymi i pojawiającymi się standardami. Prowadzeni będą przez uznanych ekspertów w dziedzinie zrównoważonych finansów w taki sposób, aby mogli w pełni uwzględniać ryzyka i szanse podczas aktualizacji strategii biznesowej, aby monitorować i raportować zrównoważone inwestycje, oraz sprawnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami.

Program jest odpowiedni dla uczestników, którzy planują podnieść swoje kompetencje w celu przyspieszenia kariery menedżerskiej w kierunku wyznaczonym przez globalne trendy na rynku.

Perspektywa zawodowa

Najnowsze badania CFA Institute, jak również Google Trends, potwierdzają istotny wzrost zapotrzebowania na kompetencje w zakresie ESG na rynku pracy. Widać to wyraźnie też na polskim rynku. Rosnąca luka w kompetencjach ESG jest wielką szansą na karierę dla uczestników naszego programu w wielu obszarach:

 • Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
 • ESG Manager
 • ESG Risk Manager
 • ESG Portfolio Manager
 • Impact investment Manager
 • Ekspert ESG w organizacji pozarządowej
 • Ekspert ESG w instytucji publicznej
 • Ekspert ESG w instytucjach finansowych
 • Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju
 • Specjalista ds. zgodności (compliance)
 • Koordynator ESG
 • ESG Analityk/konsultant

Obecnie na wszystkich kierowniczych stanowiskach w organizacjach wymagane jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie ESG, nawet jeśli nie koncentrujesz się na karierze w ESG

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186* (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 • Wprowadzenie do zrównoważonych finansów – 14 h,
 • Zielone finanse i otoczenie regulacyjne – 30 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności środowiskowych – 16 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności społecznych – 16 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności ładu korporacyjnego – 16 h,
 • Przywództwo i zaangażowanie – 12 h,
 • Ocena projektów inwestycyjnych a ESG – 12 h,
 • Wpływ ESG na wycenę – 18 h,
 • Budowa zintegrowanego portfela ESG – 10 h,
 • Mandaty inwestycyjne i analityka portfelowa – 10 h,
 • Tworzenie zrównoważonej wartości – 16 h,
 • Zajęcia integracyjne – 4 h,
 • Projekt końcowy – 12 h,
Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty 8.45-15.45 
 • niedziele 8.45 - 15.45 

Większość zajęć prowadzona będzie w formule online.

 

Planowane terminy zjazdów w I semestrze studiów

1-2 październik 2022

15-16 październik 2022 online

29-30 październik 2022 online

19-20 listopad 2022 online

3-4 grudzień 2022 online

10-11 grudzień 2022 online

21-22 styczeń 2023

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Przemysław Kulik

Manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji, z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Z sukcesami zarządzał projektami i zespołami przy budowaniu i rozwijaniu przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako Koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych PZU. Następnie odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a później fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc” (d. United Way Polska), a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej obu fundacji. Jest absolwentem polityki społecznej na UW, socjologii politycznej na Dalarna University w Szwecji, studiów doktoranckich nauk ekonomicznych na SGH oraz studiów podyplomowych ze społecznej odpowiedzialności biznesu na ALK, a także zarządzania projektami na SGH.

Piotr Biernacki

ESG Reporting Partner w MATERIALITY.
Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), która jest odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych obszarów wpływu, ryzyk i szans ESG oraz prowadzenia analiz scenariuszowych, a także wspiera spółki w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju.

prof. Krzysztof Jajuga

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i  Zarządzania Ryzykiem. Członek Rady Uczelni.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2012), honorowy profesor Politechniki Warszawskiej (2012), wykładowca uczelni w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech, Francji, Szwecji, Irlandii.

Prowadzi badania w obszarze rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, statystyki wielowymiarowej, ekonometrii, nieruchomości.

Autor około 470 publikacji krajowych i zagranicznych oraz prawie 350 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromował 45 doktorów.

Redaktor naczelny czasopisma Argumenta Oeconomica, znajdującego się na liście Journal of Citation Reports. Od 2019 członek Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych tej Rady. Członek Naukowej Rady Statystyki przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes CFA Society Poland, polskiego oddziału prestiżowej światowej organizacji specjalistów w zakresie inwestycji i zarządzania finansami. Były członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Były członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

 

Bartosz Pawłowski
Bartosz Pawłowski

Odpowiada w mBanku za inwestycje jako Chief Investment Officer. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Jest również Wiceprezesem CFA Society Poland ds. Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego.

Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartek zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada prestiżowy tytuł CFA.

Aleksander Piniński

Dyrektor Biura Klientów Strategicznych w ramach Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska. Od 12 lat zajmuje się pracą z największymi spółkami w Polsce i regionie CEE łącząc usługi doradcze i finansowe. W tym czasie Aleksander wraz z zespołem brał udział w strukturyzowaniu i wprowadzaniu na rynek pionierskich produktów bankowych w obszarze ESG, tym samym umożliwiając klientom finansowanie i hedgowanie swoich zrównoważonych celów.  Aleksander jest również członkiem grupy roboczej ds. zrównoważonych finansów przy Ministerstwie Finansów.

 

mgr Krystyna Jarek

Jako Associate Partner w Deloitte, odpowiada za innowacje w Polsce i krajach bałtyckich. Założycielka butiku Innovation Design Booster of Innovation, współpracowała z takimi firmami jak Tauron, ING, Orange, Polpharma czy Lotte Wedel. Zarówno w Deloitte, jak i we własnej firmie tworzy innowacje w obszarze ESG.
Od lat związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne związane z innowacjami.

 

Robert Adamczyk

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Giełdy y w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert jest ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD (cohort 4 w tym dot. zanieczyszczeń oraz emisji oraz bioróżnorodności).

Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Jörg Müller

Tematy zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji będą kształtować cały sektor finansowy. Ten impuls transformacyjny zadecyduje zarówno o znaczeniu społecznym, konkurencyjności, a w konsekwencji o przyszłości wielu firm. Zrozumienie tych wyzwań zarówno z perspektywy politycznej i jak i biznesowej są najmocniejszą stroną Jörga Müllear.

Jako Partner wiodących na rynku firm konsultingowych, Joerg Mueller jest od 2017 roku docenianym ekspertem w zakresie doradztwa strategicznego, zarządzania i komunikacji politycznej. W ramach kariery polityczno-administracyjnej Jörg Müller był odpowiedzialny za komunikację w niemieckim Ministerstwie Finansów, w niemieckiej Agencji Finansów oraz DMO. Jako Dyrektor Zarządzający kierował komunikacją w Aareal Bank AG, wiodącej giełdowej firmie finansującej nieruchomości. 

dr Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor i współautor licznych raportów poświęconych ESG, które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl oraz książek „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” oraz „Etyka i prawa człowieka w biznesie”.

Milena Olszewska-Miszuris

CFA, ACCA, FSA Credential-holder

Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Milena to praktyk wycen, storytellingu, analizy i sprawozdawczości zarówno finansowej jak i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości. Aktywnie promuje kwestie ESG czyli środowiskowe (pełni funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego, jest Ambasadorką Chapter Zero Poland), społeczne (jest współzałożycielką i Co-Chair kampanii społecznej 30% Club Poland, której celem jest zwiększenie różnorodności we władzach spółek, zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych) oraz ładu korporacyjnego (zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A., jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i aktywnym niezależnym członkiem rad nadzorczych).

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju jak i za granicą.

Dr Maciej Jędrzejak

Ekspert branży inwestycyjnej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w bankowości. Jako partner w spółce e-Mission jest mocno zaangażowany w procesy zrównoważonej transformacji sektora bankowego w Unii Europejskiej. 

W latach 2011-2016 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Saxo Bank Polska. Wcześniej związany był z warszawskim oddziałem banku ING Barings, bankiem BZ WBK SA oraz Polbank EFG, gdzie w latach 2006-2011 aktywnie uczestniczył w budowaniu banku komercyjnego od podstaw. Doświadczenie budowania i zarządzania instytucjami finansowymi wykorzystał w wielu projektach doradczych, takich jak uruchomienie instytucji płatniczej w Polsce, Estonii oraz zarządzanie Invipay - jednym z pierwszych polskich fintechów w branży mikrofaktoringu.

Ukończył Wydział Finansów i Bankowości, a następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bolesław Rok
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

prof. Dorota Dobija

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze edukacyjnym. Zajmowała się tworzeniem nowych produktów edukacyjnych i ich promocją na rynkach międzynarodowych. Rozwijała projekty badawcze i ich promocję na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Projektowała i wdrażała systemy motywacyjne w sektorze edukacyjnym. 

Prowadziła projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Była kierownikiem grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ze środków unijnych. 

Posiada międzynarodowe doświadczenie – jest wykładowcą w prestiżowym programie EuroMBA realizowanym przez konsorcjum sześciu instytucji: Audencia Nantes, EADA, HHL, IAE-Aix, Akademię Leona Koźmińskiego i Maastricht University. Pełni funkcję Wiceprezydentki European Management Academy (EURAM) w siedzibą w Brukseli. 

Zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami w obszarze ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności w zarządzaniu organizacjami. 

Pełni funkcję kierowniczki studiów doktoranckich. Kieruje również Katedrą Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Katarzyna Średzińska

Specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i ponad 9-letnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami związanymi z ESG i zrównoważonym rozwojem. Ekspert w zakresie sprawozdawczości niefinansowej zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami (metodyka GRI, IIRC, NFRD i TCFD). Zrealizowała wiele projektów sprawozdawczych, w tym przygotowanie raportów nagrodzonych jako najlepszy w Polsce raport o zrównoważonym rozwoju. Katarzyna realizuje strategiczne projekty związane z nowymi regulacjami (Taxonomy, SFDR, CSRD), angażuje się również w projekty związane z zarządzaniem ryzykiem – w tym analizę scenariuszy klimatycznych, identyfikację ryzyka ESG, integrację ryzyk ESG z ERM.

Zasady naboru

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zajęcia podczas studiów „Zrównoważone finanse i ESG” prowadzone w języku angielskim przez praktyków zagranicznych. Kandydaci winni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2

2 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku. Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2023 r. W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Studia kończą się Projektem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Dodatkowo, wymagana jest aktywność uczestników podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Monika Dąbkowska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Dąbkowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 950 zł każda) 9 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 455 zł każda) 8 910 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 200 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
 • BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.