Wesprzyj nas
Strona główna
Zrównoważone finanse i ESG - studia podyplomowe

Zrównoważone finanse i ESG

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O studiach

Cel studiów

Naszym wspólnym celem jest wspieranie każdego uczestnika w jego/jej konkretnych potrzebach na drodze transformacji ESG z perspektywy biznesowej oraz finansowej: od budowania solidnych podstaw dla strategicznych przemian, po tworzenie innowacyjnej mapy drogowej w kierunku neutralności klimatycznej, która jest zgodna z zasadami zrównoważonego tworzenia wartości.

W ten sposób pielęgnujemy wasze umiejętności, abyście mogli: •uczyć się dobrych praktyk od wytrawnych praktyków na rynku. •zarządzać ryzykiem biznesowym i finansowym związanym z transformacją ESG w wielu branżach. •wykorzystać najnowsze profesjonalne standardy, narzędzia i umiejętności, by umieścić zrównoważony rozwój w centrum swojej działalności. •opracować unikalny i praktyczny plan transformacji ESG przy wsparciu wykładowców, konsultantów i innych uczestników.  

Atuty kierunku

1
UZNANI EKSPERCI

Zespół czołowych ekspertów w dziedzinie zrównoważonych finansów z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także współpracownicy Komisji Europejskiej oraz zaproszeni prelegenci z instytucji finansowych i niefinansowych w Polsce.

2
INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Nieszablonowe myślenie oraz innowacyjne rozwiązania będą stymulowane przy użyciu ChatGPT, podejścia edutainment, metody blended learningu oraz narzędzi LinkedIn Learning i Bloomberga.

3
NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Rozpoczynamy od zdefiniowania indywidualnych wyzwań w zakresie zrównoważonych finansów, aby następnie tworzyć strategiczną mapę drogową transformacji ESG w interdyscyplinarnych zespołach zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi.

4
SPOŁECZNOŚĆ ESG

Członkostwo w społeczności profesjonalistów pozwoli Ci być na bieżąco z głównymi tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, dostarczy nowych pomysłów, cennych opinii i umożliwi dzielenie się swoim doświadczeniem w zaufanym środowisku ekspertów.

Partnerzy

BGK logo
Bank Gospodarstwa Krajowego
CFA Society
CFA Polska
e-Mission.de
WM Advisory

Patronat

Chapter Zero Poland
UN Global Compact Network Poland

Adresaci studiów

Program ten jest skierowany do absolwentów studiów magisterskich w zakresie finansów i rachunkowości, a także w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem w działalności biznesowej.  Zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych i biznesowych, dyrektorów, kadrę kierowniczą, regulatorów, urzędników państwowych i specjalistów z sektora inwestycyjnego. Program studiów podyplomowych jest naturalnym kolejnym krokiem dla wybranych absolwentów programu CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy.

Program jest oparty na wytycznych CFA i pomaga w przygotowaniu do otrzymania certyfikatu CFA w zakresie inwestowania ESG.

GroupOfPeopleIllustration

Kierownik studiów

prof. NU Franjo Mlinarič

Franjo jest doświadczonym wykładowcą i konsultantem z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożycielem start-upu BI i prywatnego Instytutu iRDM, redaktorem stowarzyszonym Lex Localis, a od 2019 do 2024 roku szefem topowego programu magisterskiego FT w dziedzinie finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwielbia łączyć dyscyplinę naukową z doświadczeniem doradczym w środowisku międzynarodowym. Większość swojego doświadczenia w regionie SW Balkan zdobywał będąc wiodącym doradcą ekonomicznym dla różnych kluczowych projektów krajowych (autostrady, telekomunikacja, infrastruktura lotniskowa, instalacje spalarniowe i przemysł motoryzacyjny) oraz autorem dużych badań oddziaływania gospodarczego.

Jest doświadczonym ekspertem sądowym w sprawach związanych z wyceną, restrukturyzacją, szkodami biznesowymi oraz strukturyzowanymi produktami finansowymi. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym tworzeniu wartości i transformacji modelu biznesowego, a także na ekonomicznym wpływie inwestycji publicznych. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

Korzyści dla uczestników studiów

Zrównoważone finanse nie są już opcją, ale stały się imperatywem biznesowym. Program Zrównoważone Finanse i ESG umożliwia liderom biznesu i menedżerom wyższego szczebla przyspieszenie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju spółki, wzmacniając tym samym strategiczną przewagę konkurencyjną. Program poprowadzi Cię od „dlaczego” do „jak” budować inteligentne i odporne modele biznesowe, które przyniosą korzyści całemu społeczeństwu poprzez tworzenie zrównoważonej wartości.

Łącząc najnowsze badania, studia przypadków i szeroką wiedzę liderów branży, jak również twórców regulacji prawnych, będziesz mógł doświadczyć "zrównoważonych finansów w akcji", aby zainspirować i umożliwić własny rozwój. Po ukończeniu programu będziesz miał jasną strategię dla zrównoważonej transformacji modeli biznesowych, głęboki know-how i poczucie misji na drodze wdrażania innowacyjnych rozwiązań w społeczności zaangażowanych profesjonalistów. 

Uczestnicy z sektora prywatnego oraz publicznego, o różnych specjalizacjach, zdobędą kluczowe kompetencje oraz umiejętności podejmowania świadomych decyzji zgodnie z najlepszymi praktykami ESG, regulacjami unijnymi i pojawiającymi się standardami. Prowadzeni będą przez uznanych ekspertów w dziedzinie zrównoważonych finansów w taki sposób, aby mogli w pełni uwzględniać ryzyka i szanse podczas aktualizacji strategii biznesowej, aby monitorować i raportować zrównoważone inwestycje, oraz sprawnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami.

Program jest odpowiedni dla uczestników, którzy planują podnieść swoje kompetencje w celu przyspieszenia kariery menedżerskiej w kierunku wyznaczonym przez globalne trendy na rynku.

Perspektywa zawodowa

Najnowsze badania CFA Institute, jak również Google Trends, potwierdzają istotny wzrost zapotrzebowania na kompetencje w zakresie ESG na rynku pracy. Widać to wyraźnie też na polskim rynku. Rosnąca luka w kompetencjach ESG jest wielką szansą na karierę dla uczestników naszego programu w wielu obszarach:

 • Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju
 • ESG Manager
 • ESG Risk Manager
 • ESG Portfolio Manager
 • Impact investment Manager
 • Ekspert ESG w organizacji pozarządowej
 • Ekspert ESG w instytucji publicznej
 • Ekspert ESG w instytucjach finansowych
 • Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju
 • Specjalista ds. zgodności (compliance)
 • Koordynator ESG
 • ESG Analityk/konsultant

Obecnie na wszystkich kierowniczych stanowiskach w organizacjach wymagane jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie ESG, nawet jeśli nie koncentrujesz się na karierze w ESG

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192* (razem z zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

 • Wprowadzenie do zrównoważonych finansów – 16 h,
 • Zielone finanse i otoczenie regulacyjne – 30 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności środowiskowych – 16 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności społecznych – 16 h,
 • Zintegrowana analiza rozbieżności ładu korporacyjnego – 16 h,
 • Przywództwo i zaangażowanie – 12 h,
 • Ocena projektów inwestycyjnych a ESG – 16 h,
 • Wpływ ESG na wycenę – 18 h,
 • Budowa zintegrowanego portfela ESG – 10 h,
 • Mandaty inwestycyjne i analityka portfelowa – 10 h,
 • Tworzenie zrównoważonej wartości – 16 h,
 • Zajęcia integracyjne – 2 h,
 • Projekt końcowy – 14 h,
Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty 8.45-15.45 
 • niedziele 8.45 - 15.45   
 • Pierwsze i ostatnie zajęcia w każdym semestrze odbywają się na kampusie ALK (około 30% godzin kontaktowych), pozostałe w formie online.

 

 

Planowane terminy zjazdów w I semestrze studiów

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Przemysław Kulik

Manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji, z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Z sukcesami zarządzał projektami i zespołami przy budowaniu i rozwijaniu przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako Koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych PZU. Następnie odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a później fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc” (d. United Way Polska), a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej obu fundacji. Jest absolwentem polityki społecznej na UW, socjologii politycznej na Dalarna University w Szwecji, studiów doktoranckich nauk ekonomicznych na SGH oraz studiów podyplomowych ze społecznej odpowiedzialności biznesu na ALK, a także zarządzania projektami na SGH.

Krzysztof Kamiński

Experienced high-level manager in the financial sector, mostly in the areas of capital markets, mutual funds, and asset management. Member of  CFA Institute since 2009, since 2012 CFA Charterholder. Licensed investment advisor (nr 819). Since 2022  holding the CFA Certificate in ESG Investing.

In the years 2007 -2013 worked for HSBC Global Asset Management developing the distribution of global mutual funds of HSBC in Poland Since 2013 r. has been working as a Board Member of Millennium TFI S.A. supervising areas of asset management, sales, marketing, communication, and being responsible for strategic projects of the TFI.

prof. Krzysztof Jajuga

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i  Zarządzania Ryzykiem. Członek Rady Uczelni.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2012), honorowy profesor Politechniki Warszawskiej (2012), wykładowca uczelni w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech, Francji, Szwecji, Irlandii.

Prowadzi badania w obszarze rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, statystyki wielowymiarowej, ekonometrii, nieruchomości.

Autor około 470 publikacji krajowych i zagranicznych oraz prawie 350 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromował 45 doktorów.

Redaktor naczelny czasopisma Argumenta Oeconomica, znajdującego się na liście Journal of Citation Reports. Od 2019 członek Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych tej Rady. Członek Naukowej Rady Statystyki przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes CFA Society Poland, polskiego oddziału prestiżowej światowej organizacji specjalistów w zakresie inwestycji i zarządzania finansami. Były członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Były członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

 

Bartosz Pawłowski

Odpowiada w mBanku za inwestycje jako Chief Investment Officer. W swojej pracy koncentruje się na alokacji aktywów zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Jest również Wiceprezesem CFA Society Poland ds. Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego.

Wcześniej pracował prawie 10 lat w Londynie m.in. jako Główny Strateg Rynków Wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający portfelem w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Bartek zaczął swoją karierę jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz posiada prestiżowy tytuł CFA.

Katarzyna Średzińska

Specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i ponad 9-letnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami związanymi z ESG i zrównoważonym rozwojem. Ekspert w zakresie sprawozdawczości niefinansowej zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami (metodyka GRI, IIRC, NFRD i TCFD). Zrealizowała wiele projektów sprawozdawczych, w tym przygotowanie raportów nagrodzonych jako najlepszy w Polsce raport o zrównoważonym rozwoju. Katarzyna realizuje strategiczne projekty związane z nowymi regulacjami (Taxonomy, SFDR, CSRD), angażuje się również w projekty związane z zarządzaniem ryzykiem – w tym analizę scenariuszy klimatycznych, identyfikację ryzyka ESG, integrację ryzyk ESG z ERM.

Robert Adamczyk

Kierownik sektora i starszy specjalista ds. środowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). W banku jest odpowiedzialny za badania przedinwestycyjne oraz analizę ryzyka ESG (Environmental, Social, and Governance) projektów energetycznych, przemysłowych i infrastrukturalnych w krajach działalności banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy ds. Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance - platforma 1.0 i 2.0 - trwające prace), zajmującym się opracowywaniem europejskiej taksonomii, oraz ekspertem w grupie roboczej ds. raportowania o różnorodności biologicznej w sprawozdaniach finansowych w latach 2021-2022 (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Disclosure). Robert pracował nad wytycznymi dotyczącymi raportowania ESG we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a także z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze, a w 2023 roku pracuje nad aktualizacją Wytycznych ESG GPW. Robert jest ekspertem EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ds. standardów raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD (kohorta 4, obejmująca zanieczyszczenia i emisje, a także różnorodność biologiczną).

Do 2004 roku Robert był Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska w WS Atkins Poland (Atkins), departamentu, który założył w 1997 roku. Robert ukończył King's College London i Imperial College London oraz pracuje od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej brał udział w kilkuset audytach i analizach środowiskowych, w tym ocenach oddziaływania na środowisko w imieniu inwestorów przemysłowych, instytucji finansowych, Skarbu Państwa i międzynarodowych instytucji finansowych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi i społecznymi (E&S). Robert jest głównym audytorem IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) oraz oceniającym środowiskowym i członkiem RICS Europe (Royal Institution of Chartered Surveyors). Specjalizuje się w wdrażaniu wymagań Unii Europejskiej, w tym wymagań dyrektywy IED oraz prowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko inwestycji zgodnie z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i dyrektywami UE. Przez 8 lat pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej EBRD (odpowiednik rady zakładowej).

 

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

Dr Maciej Jędrzejak

Ekspert branży inwestycyjnej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w bankowości. Jako partner w spółce e-Mission jest mocno zaangażowany w procesy zrównoważonej transformacji sektora bankowego w Unii Europejskiej. 

W latach 2011-2016 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Saxo Bank Polska. Wcześniej związany był z warszawskim oddziałem banku ING Barings, bankiem BZ WBK SA oraz Polbank EFG, gdzie w latach 2006-2011 aktywnie uczestniczył w budowaniu banku komercyjnego od podstaw. Doświadczenie budowania i zarządzania instytucjami finansowymi wykorzystał w wielu projektach doradczych, takich jak uruchomienie instytucji płatniczej w Polsce, Estonii oraz zarządzanie Invipay - jednym z pierwszych polskich fintechów w branży mikrofaktoringu.

Ukończył Wydział Finansów i Bankowości, a następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Milena Olszewska-Miszuris

FCCA, CFA, FSA-Credential 
Prezeska Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Milena to praktyczka wycen, storytellingu, analizy oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Milena zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A., jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w Human and Business Rights Programme przy UN Global Compact Network Poland oraz członkinią globalnego forum przy ACCA ds. ładu korporacyjnego (Governance, Risk and Performance Global Forum). Jest także członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych jak również Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz aktywną członkinią rad nadzorczych. Prowadzi także gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję ekspertki w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Aktywnie działa na polu ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland i zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. 

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dekadę była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski jest absolwentem Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu z tytułem First Class Master of Arts with honours. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Cambridge w zakresie Zrównoważonego Zrządzania oraz kurs podyplomowy na Uniwersytecie Oxfordzkim w zakresie inwestycji na rynkach prywatnych.
Doświadczenia zawodowe związane z rynkiem finansowym zdobywał w HSBC Polska, gdzie w okresie 2008-2022 pracował na wielu stanowiskach w pionie Global Markets.  W latach 2020-2022 pełnił funkcję Skarbnika HSBC Polska oraz koordynował ofertę produktowa ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się w europejskiej strefie czasowej. W trakcie swojej kariery w banku brał udział w realizacji wielu ważnych transakcji w tym, przede wszystkim pionierskich emisjach obligacji Polski w Chinach (Panda bond) oraz Zielonych (pierwsze w historii Zielone obligacje wyemitowane przez Państwo).
Od 2022 roku Piotr Dmuchowski jest Członkiem Zarządu TFI PZU w roli CIO, gdzie odpowiada za działalność inwestycyjna. Obejmuje ona zarówno portfele własne Grupy PZU oraz fundusze zewnętrzne oraz programy emerytalne oraz szeroki zakres klas aktywów obejmujących nieruchomości, inwestycje alternatywne oraz akcje i obligacje. Piotr zajmuje się również rozwojem metodologii i procesów inwestycyjnych oraz nowych zrównoważonych funduszy inwestycyjnych.
Piotr Dmuchowski jest również współautorem publikacji naukowych z zakresu Zrównoważonych Finansów opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych (impact factor>9) oraz autorem wielu wystąpień i publikacji w pismach branżowych i mediach w tej tematyce.
 

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Wykonawczy | UN Global Compact Network Poland

Pracownik ONZ od 2002 roku. W latach 2002-2009 odpowiedzialny w Programie Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz rozwój programów w Europie i Azji. W latach 2009-2014 szef biura w UNDP w Polsce. W latach 2004-2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Zarządu w UN Global Compact Network Poland - UN GCNP (sieć ONZ koordynująca współpracę w imieniu United Nations Global Compact z przedsiębiorstwami, miastami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi; więcej na: ungc.org.pl). Od 2021 r. przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy w UN GCNP. Od 2011 roku dyrektor Know-How Hub.
Wykładowca m.in. w: Central European University, SGH w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), Collegium Civitas, SWPS Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (PID) przy MSZ oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert w zakresie polityki ONZ i UE, szczególnie na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego w realizację celów, polityki i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną oraz know-how hub. Jako pracownik ONZ zajmuje się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i ekonomicznymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem kamieni milowych rozwoju i megatrendów w biznesie, w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacji do nich. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej Akademii Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP VDA).

W latach 2003-2006 członek Grupy Strategicznej przy Asystencie Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektorze Regionalnym UNDP na Europę i WNP. Od 2009 do 2012 roku członek Rady Doradców Strategicznych przy Premierze RP. Jako członek Rady Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów współtworzył Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 2030 oraz koordynował Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020. Od 2014 r. zasiada w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ds. innowacji gospodarczych i społecznych. Od 2016 roku członek Zespołu ds. innowacji przy Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od 2019 r. ekspert Senatu RP ds. spraw międzynarodowych, pomocy rozwojowej i polityki klimatycznej. Od 2019 r. doradca Ministra Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej.

Prof. Robert Sroka

Partner i Dyrektor ds. ESG w firmie Abris Capital Partners. Członek Komitetu ESG Invest Europe. Wcześniej pracował w firmie EY w dziale Forensic & Integrity oraz był członkiem zespołu ds. Zmian Klimatu i Usług Zrównoważonego Rozwoju. Robert był członkiem Rady Doradczej ds. CSR dla Premiera Polski oraz przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Był również przewodniczącym Grupy Roboczej ds. etyki biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Ministerstwie Rozwoju.

Jest autorem i współautorem licznych raportów poświęconych ESG (Environmental, Social, and Governance), które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl, oraz książek "Nieznanie Liderzy Współczesnej Etyki Biznesu" i "Etyka i Prawa Człowieka w Biznesie".

Robert został uznany ESG Professional of the Year 2022 (Profesjonalista Roku) przez magazyn Drawdown w branży private equity.

Piotr Biernacki

ESG Reporting Partner w MATERIALITY.
Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), która jest odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych obszarów wpływu, ryzyk i szans ESG oraz prowadzenia analiz scenariuszowych, a także wspiera spółki w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju.

dr Michał Kurtyka

15 listopada 2019 roku został mianowany pierwszym polskim ministrem nowo powołanego Ministerstwa Klimatu. 6 października 2020 roku jego zakres obowiązków został rozszerzony, tworząc Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W trakcie swojej kadencji rząd polski przyjął, po raz pierwszy od 2009 roku, nową Politykę Energetyczną do 2040 roku, otwierając nową erę polskiej transformacji energetycznej. Zaprojektował wdrożenie i finansowanie transformacji energetycznej, szczególnie w ramach programów takich jak „Moja Woda”, „Zielony Transport Publiczny”, „Zielone Samochody” i „Miasto Jutra”. W czasie jego kadencji Polska zanotowała rekordowy wzrost w zakresie rozwoju źródeł energii odnawialnej, osiągając 10 tysięcy megawatów zainstalowanej mocy w fotowoltaice oraz 1 milion prosumentów. Skutecznie wprowadził sojusze przemysłowe w zakresie wodoru, fotowoltaiki i biogazu oraz stworzył kompleksową ramę dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. Jest autorem programu rządowego rozwoju elektromobilności w Polsce, który po raz pierwszy został opisany jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z profesorem Leszkiem Jesiennem, „Nowa Elektroenergetyka i Nowe Samochody”. Był inicjatorem „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie nadzorował opracowanie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.

Michał Kurtyka jest absolwentem prestiżowej Paryskiej Szkoły Politechnicznej École Polytechnique oraz stypendystą w dziedzinie optyki kwantowej Narodowego Instytutu Norm i Technologii w pobliżu Waszyngtonu, gdzie pracował pod kierownictwem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Williama D. Phillipsa. Podczas studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym naciskiem na organizację przemysłu i rynku, ucząc się u profesora Jeana Tirole, laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2014 roku. W dziedzinie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, a tytuł magistra zdobył w SGH Warszawskiej Szkole Ekonomii. Obronił swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał zarządzanie zmianą, ekonomię, organizację rynku i strategię przemysłową na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas i Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji wprowadzania skutecznych zmian w przedsiębiorstwie opisanych w książce "Zarządzanie Zmianą. Od strategii do działania", a także autorem książki "Od Restrukturyzacji do Modernizacji. Opóźniona Transformacja Polskiego Sektoru Energii w Latach 1990-2009".

Od 1 stycznia 2016 roku Michał Kurtyka pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym, wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w sektorze paliw i gazu, prowadzenie stosunków międzynarodowych z krajami i organizacjami międzynarodowymi. Był również odpowiedzialny za nadzór nad udziałem państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w branży paliwowej i gazowej, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG.

27 kwietnia 2018 roku został mianowany Pełnomocnikiem Rządu ds. Przewodnictwa w COP24 - Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce. Od lipca 2018 roku pełnił również funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Dnia 2 grudnia 2018 roku został Prezydentem COP24, co zakończyło się wielkim sukcesem umożliwiającym skuteczną implementację Porozumienia Paryskiego. Na 24. szczycie klimatycznym ONZ społeczność międzynarodowa uzgodniła Ramową Konwencję Katowicką, ale także trzy ważne deklaracje polityczne otrzymały znaczne poparcie - dotyczące Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji, Elektromobilności i Ochrony Lasów.

Michał Kurtyka odnosił sukcesy w różnych rolach w najbardziej wpływowych organizacjach międzynarodowych. Jako Przewodniczący Ministrów Międzynarodowej Agencji Energii w 2019 roku w Paryżu Organizacja jednogłośnie przyjęła, po raz pierwszy od dziesięciu lat, Komunikat Ministrów IEA. Pełnił funkcję Przewodniczącego 42. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która odbyła się w Rzymie w 2021 roku, a także Współprzewodniczącego, wraz z Sekretarzem Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, Partnerstwa Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej w Warszawie w 2021 roku.

Michał Kurtyka rozpoczął swoją karierę zawodową w polskiej administracji publicznej, w Biurze Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - gdzie prowadził zespół analityczny i był bezpośrednio odpowiedzialny za obszar energii i transportu. Później nadzorował modernizację wielu polskich przedsiębiorstw, wspierając je w dostosowaniu do wyzwań europejskich i globalnych rynków. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania europejskiego przemysłu do wyzwań globalizacji, między innymi w Europejskim Uniwersytecie Pracy i Fundacji Dublińskiej. Dzięki swojej pasji do nauki i postępu technologicznego, pomógł również w utworzeniu kilku innowacyjnych start-upów, przechodząc od obecnego modelu do czystszego i bardziej efektywnego systemu energetycznego.

Zasady naboru

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2, ponieważ niektóre wykłady (do 15 godzin) mogą być w języku angielskim, a także większość najnowszej literatury również .

3 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku. Planowany termin uruchomienia studiów to październik 2024 r.

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów: Wprowadzenie do zrównoważonych finansów oraz Zielone finanse i otoczenie regulacyjne, a także napisanie Projektu końcowego obejmującego wszystkie treści zawarte podczas studiów oraz jego obrona przed komisją. Dodatkowo, wymagana jest aktywność uczestników podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Olga Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 6 200 zł każda) 12 400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 580 zł każda) 11 160 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 11 900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
 • BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.